Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet alapján a Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központja gyűjti, feldolgozza, tárolja és szolgáltatja a hazai építés-műszaki tervdokumentumokat, a településrendezési és -fejlesztési terveket, valamint a területfejlesztési és területrendezési tervdokumentációkat. A közel 7000 m2-en elhelyezett 24 500 iratfolyóméternyi tervgyűjtemény nagy része archív állomány, de jelentős szakmai értéket képviselnek a kurrens települési és területi tervek is, valamint az Építési Geotechnikai Adattár. E jogszabályok által érintett szakterületekhez kapcsolódóan a Dokumentációs Központ Urbanisztikai Szakkönyvtárat üzemeltet.

A Dokumentációs Központ gyűjtőköréhez kapcsolódóan befogad önkéntesen átadott tervdokumentációkat, dokumentumtárakat, hagyatékokat is – melyek így az utókor számára szakszerűen fennmaradnak és a köz számára kutatható szellemi kinccsé válnak.

A tervtári és könyvtári állomány online katalógusban is kereshető, kutatható (HunTéka).

A gyűjtött tervek és dokumentumok száma folyamatosan növekszik. Az ügyfélforgalom kiszolgálása, valamint az adatszolgáltatás minőségének biztosítása érdekében a dokumentumok megtekintésére alkalmas 250 m2-es ügyféltér várja a látogatókat, ahol helyben betekintésre kikérhetőek a tervek, könyvek, kutatások – kölcsönzésükre egyediségük miatt nincs lehetőség.

Ügyfélterünkben rendszeresen rendezünk kiállításokat, előadásokat, fórumokat, műhelybeszélgetéseket: 1-1 építész munkásságán, az építészet, város, vizuális kultúra témáján vagy a Dokumentációs Központ tervállományán keresztül mutatjuk be az újító építészeti törekvések és a Lechner Központ tudásbázisa közti kapcsolatot.

Díjmentes szolgáltatásaink

Díjköteles szolgáltatásaink

Gyűjtemények, dokumentumtípusok

  • Építés-műszaki dokumentumok
  • Területfejlesztési és -rendezési dokumentumok
  • Településfejlesztési és -rendezési dokumentumok
  • Építési Geotechnikai Adattár
  • Urbanisztikai szakkönyvtár
  • Filmtár
  • Fotótár

Szolgáltatásaink igénybevételének módjairól és költségeiről az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzat rendelkezik.

A Lechner Tudásközpont Építésügyi Dokumentációs és Információs Központjának küldetésnyilatkozata

Építésügyi Dokumentációs és Információs Központunk céljait a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szerves részeként, a Társaság céljainak megfelelően a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, továbbá az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján fogalmaztuk meg.

Miért vagyunk, mi a dolgunk?

Gyűjteményünk a II. világháború utáni újjáépítéstől a rendszerváltásig tartó időszak építészeti és építésügyi forrásdokumentumainak olyan fontos információs intézménye, melynek célja az e körbe tartozó dokumentumok összegyűjtésével, megőrzésével, gondozásával, kutathatóvá tételével és szolgáltatásával a hazai építési beruházások, építészeti kutatások, valamint építészettel, építésüggyel kapcsolatos kormányzati döntések támogatása.

Fő gyűjtőkörünk a volt állami tervezővállalatok terv-, fotó-, film- és dokumentum hagyatéka, továbbá a területfejlesztéshez és területrendezéshez kapcsolódó dokumentumok, valamint a településrendezési és -fejlesztési tervek.

Mire törekszünk?

A gyűjtemény gyarapításával, a gyarapodás gyors bibliográfiai feldolgozásával, ütemezett digitalizálásával, Urbanisztikai Szakkönyvtár üzemeltetésével, más könyvtári állományok elérhetőségének biztosításával, könyvtárak közötti dokumentumok cseréjével, szakinformáció nyújtásával, elektronikus katalógus üzemeltetésével növeljük szolgáltatásaink hatékonyságát, színvonalát. A felsőoktatási intézmények hallgatóinak kiszolgálásával, illetve gyűjteménybemutatók, „tervtári séták” szervezésével segítjük a képzések gyakorlati oldalát és támogatjuk a tudományos kutatómunkát. A szakemberek és a gyűjtőkörünk iránt érdeklődők tematikus kiállításokat tekinthetnek meg ügyfélfogadó tereinkben, melyek a gyűjteményünkből válogatott dokumentumokon keresztül engednek bepillantást a korszak építészetébe, építészettörténetébe.

Mit akarunk elérni?

Mindezen tevékenységeinkkel el kívánjuk érni, hogy gyűjteményünk megkerülhetetlenné váljon az államszocializmus építészeti örökségének, valamint a korszak településrendezés történetének dokumentálásában és kutatásában. Online adatbázisainkkal, a beérkező kérdések gyors és szakszerű megválaszolásával, a megőrzésen túl a gyűjtemény folyamatos és sok szempontú feltárásával és digitalizálásával igyekszünk az ügyfelek kutatómunkáját támogatni, segíteni, az információhoz jutást megkönnyíteni.

Hogyan teljesítjük?

Az elérendő célok megvalósításához

- a birtokunkban lévő erőforrások hatékonyabb kihasználása - gyűjteményünk reprezentálása és minél teljesebb körű elérhetővé tétele;

- értéknövelt, relevánsabb tájékoztató- és kutatószolgálat működtetése – a rendelkezésre álló szakmai kompetenciák felhasználása;

- az archívum mind jobb kiaknázása – a gyűjteményben megtalálható forrásdokumentumokra épülő építés- és építészettörténeti tartalmak előállítása;

- IT eszközeink folyamatos fejlesztése, gyarapítása – ezáltal egyre több digitalizált tartalom előállítása, illetve hatékony elektronikus ügyfélkiszolgálás és

- a döntéshozókban, véleményalkotókban a gyűjteményről formálódó pozitív kép kialakítása

szükséges.