Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ gyűjteményei

Építés-műszaki tervek

Az archív építés-műszaki tervállomány alkotja a gyűjtemény gerincét. A rendszerváltás után jogutód nélkül megszűnt vagy valamilyen formában (állami vállalatként vagy privatizáltan) tovább működő, de az archívumukat tovább gondozni már nem tudó építőipari tervező- és kivitelező vállalatok tervdokumentációit a ’90-es évek közepétől gyűjtjük. A gyűjtemény kialakításakor a legfontosabb szempont az értékmentés volt – megőrizni és kutathatóvá tenni azt a többszázezres nagyságrendű tervállományt, mely híven reprezentálja legújabb kori építés- és építészettörténetünket. Az archív tervállományban megtalálhatók többek között az ÁÉTV, a KERTI, a Borsodterv, a Pécsiterv, a Hajdúterv, a KÖZÉV, a TTI, a Dunabau-43. ÁÉV, az UVATERV, az Iparterv és a Győriterv munkái.

Néhány kiragadott érdekesség terveink közül: Villányi úti volt Kaffka, most Szent Margit Gimnázium, Nyugati téri aluljáró, debreceni pályaudvar, velencei ifjúsági tábor, sárvári vár felújítási tervei, Erzsébet híd, Szerencsi Csokoládégyár, lakótelepi panelházak.

Építési Geotechnikai Adattár

Az ÉGA 2009-ben került a Dokumentációs Központ állományába a Magyar Bányászati és Földtani Hivataltól. A gyűjtemény a magyarországi építkezések megkezdéséhez elengedhetetlen geotechnikai fúrások adatait tartalmazza, amelyek szakvéleményként szolgálnak a tervezők, beruházók és kivitelezők számára is. A szöveges munkarészek mellett – mint geológia, geomorfológia, földrajzi környezet, alapozási javaslat – műszaki rajzokat is magába foglal: helyszínrajzokat, talajszelvényeket, rétegszelvényeket. Az adattár bárki által hozzáférhető, a szolgáltatás részeként papíralapú és digitális formában is kérhetnek másolatot az ügyfelek.

Települési és területi vonatkozású tervek

Ez a gyűjtemény Magyarország településeire, a megyékre, kiemelt területekre, valamint az országos szintre vonatkozó területrendezési terveket – elsősorban a VÁTI törzsanyagát, valamint a különböző állami tervezővállalatok által tervezett általános, összevont, egyszerűsített, vagy részletes rendezési terveket – foglalja magában. 2000 óta a településszerkezeti terveket, szabályozási terveket, valamint a helyi építési szabályzatokat tartalmazó tervdokumentumokat kormányrendelet alapján kötelespéldányként gyűjtjük Tervtárunkban. Ezen terveket online katalógusunkon kívül az Országos Rendezési Tervkataszter alkalmazásunk segítségével is kereshetővé tettük.

Folyóirat-állomány

Folyóirat-állományunk hazai és külföldi építészeti, építésügyi, térségi fejlesztési szakfolyóiratokból áll. Gyűjteményünk bizonyos folyóiratai több évtizedre visszamenőleg megtalálhatóak Urbanisztikai Szakkönyvtárunkban (pl. Építés- Építészettudomány, Földgömb, Mérnök Újság, Régi - Új Magyar Építőművészet, Tér és Társadalom, Deutsche Bauzeitschrift, Architectural Review, Environment, Development and Sustainability, Planning Theory and Practice).

Fotótár

Az elmúlt évtizedek építésügyét, építészetét dokumentáló fotógyűjteményünk alapját a VÁTI, az UVATERV és az FTV fotói alkotják. A kb. 300 ezer papírképet, diapozitívot, negatívot, üvegnegatívot tartalmazó gyűjtemény egyelőre korlátozottan kutatható, jelenleg is feldolgozás alatt áll, személyes betekintést nem tudunk biztosítani. A már kikutatott, feltárt fotókból válogatva létrehoztuk a Lechner Fotótár honlapot, ahol a tematikus albumokba rendezett képek több szempont alapján kereshetőek, illetve igyekszünk további adatokat, információkat, dokumentumokat rendelni hozzájuk, ezzel is segítve a kutathatóságot, információgyűjtést.

Építésügyi Filmarchívum

Filmtárunk állománya csaknem 700 tekercset tartalmaz, amelynek több mint felét digitalizáltuk és elérhetővé tettük a nyilvánosság számára. A gyűjtemény – amely 16, illetve 35 mm-es filmtekercsekből áll – felbecsülhetetlen értékű építés- és technológiatörténeti gyűjtemény az 1952 és 1992 közötti időszakból. A filmek elsősorban a szakipari képzés és továbbképzés számára készültek oktatási segédanyagként, így az egyes eljárások, munkafolyamatok pontosan követhetők általuk, éppen ezért a korabeli épületek felújításánál a mai napon is hasznosak.

Kutatási archívum

A kutatási archívum a könyvtári állomány egy speciális gyűjteménye, amely a Lechner Nonprofit Kft. elődje, a VÁTI tevékenysége során jött létre: belső tanulmányok, metodikák, szociológiai vizsgálatok, különféle tervezéshez készített háttértanulmányok, előkészítési anyagok, koncepciók, konferenciaanyagok. Témakörüket tekintve tükrözik a VÁTI több évtizedes munkáját: műemlékvédelem, építészet, építésügy, településfejlesztés, területfejlesztés, területrendezés.

NAVA-pont

2016 óta a Lechner Tudásközpont NAVA-pontként is üzemel: a Nemzeti Audiovizuális Archívum gyűjteményében található műsorok a szerzői jogi törvényekkel összhangban megtekinthetők.

Kiknek ajánljuk az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ gyűjteményét?

  • azoknak az építészeknek, tervezőknek, kivitelezőknek, akik tervezéshez, építkezéshez, épületfelújításhoz keresnek korábbi terveket
  • Területfejlesztőknek, településtervezőknek, akik az 1940 és napjaink közötti időszakból keresnek rendezési terveket, fejlesztési dokumentációkat, településtörténeti és helytörténeti dokumentumokat
  • geotechnikusoknak, építőmérnököknek, statikusoknak, akik az Építési Geotechnikai Adattár állományából keresnek szakvéleményeket
  • egyetemi, főiskolai hallgatóknak, akik tanulmányaikhoz nélkülözhetetlen háttéranyaghoz juthatnak hozzá tervtárunkban
  • minden szakembernek, akik a Dokumentációs Központ gyűjtőköréhez kapcsolódó témákban érdekeltek
  • magánszemélyeknek, akik ügyintézésükhöz vagy akárcsak érdeklődésből nálunk találják meg a keresett információkat

Keresés a katalógusban

A Dokumentációs Központ gyűjteménye a dokumentumok típusa, eredete, tartalmi és formai sajátosságai szempontjából egyaránt nagyon heterogén. Könyvtári, valamint a leginkább keresett tervtári állományunkat is egy integrált könyvtári rendszerben, a Huntékában tartjuk nyilván.

A Katalógus főoldalán található Keresés menüpontot használva lehet különböző szempontok szerint keresni állományunkban.

Mivel tervtári állományunk speciális dokumentumokból áll, ezért feldolgozásuk, nyilvántartásuk némileg eltérhet a hagyományos könyv- és dokumentumkatalógusok logikájától. Amennyiben nem volt találat a keresett dokumentumra, abban az esetben is érdemes felvenni kollégáinkkal a kapcsolatot, akik több éves-évtizedes gyakorlatukkal segítenek a pontosabb keresésben, és igyekeznek minden lehetséges információt megadni az adott témában.

Dokumentumszolgáltatás

Amennyiben a katalógus használatával sikerült megtalálni a keresett dokumentumok adatait, azt e-mailben, telefonon vagy személyesen lehet leadni tervtáros, könyvtáros munkatársainknak. A megtekinteni kívánt dokumentáció adatai közül a címet, a raktári jelzetet és a példányazonosítót szükséges megadni. Ebben az esetben kollégáink előkészítik a kért dokumentumokat, kérdés esetén felveszik a kapcsolatot az ügyféllel, betekintéskor pedig nem kell várni a szolgáltatásra.

Természetesen előzetes katalógushasználat nélkül is rendelkezésre állunk: elérhetőségeinken elég megadni a keresett tervhez, ingatlanhoz kapcsolódó címet, helyrajzi számot, paramétereket, vagy egy könyv címét, és kollégáink felkutatják állományunkban a keresett dokumentumot, információt.

Mivel állományunk túlnyomórészt egyedi dokumentumokból áll, azokat csak olvasótermi megtekintésre adjuk ki. E szolgáltatásunk ingyenes, regisztrációhoz kötött csupán, nincs beiratkozási díj sem.

Elérhetőségeink, nyitvatartásunk megtalálható a Dokumentációs Központ – Kapcsolat menüpontban.