Az urbanisztika és várostervezés területén széles körű hazai és nemzetközi kitekintéssel rendelkező munkatársaink a települések fejlesztésének és tervezésének aktuális és jövőbe mutató kérdéseivel foglalkoznak.

Okos városok

Tevékenységünk magába foglalja a hazai és nemzetközi települési szakmai feladatok támogatását, különös tekintettel az okos település fejlesztéssel kapcsolatos stratégiai, technológiai és szakpolitikai területekre.

Eddigi legfontosabb eredményeink közé tartozik az okos városokkal kapcsolatos háttéranyagok, az Okos Város Fejlesztési Modell és az Online Példatár kidolgozása. Jelenleg a hazai Központi Okos Város Platform két moduljának, a Települési Térinformatikai Platformnak és a Települési Középület Kataszternek a fejlesztésén dolgozunk. A települések korszerű fejlesztését így nem csak módszertannal és mutatókkal, hanem újszerű téradatokkal, valamint ezek elemzését lehetővé tevő alkalmazásokkal is támogatni tudjuk a jövőben.

Fontos fejlesztési feladatunk továbbá a települési stratégiák megvalósítását segítő monitoring rendszer felállítása, a Tudásközpont településtervezést segítő alkalmazásainak szakmai támogatása, valamint az új típusú városi infrastruktúrákkal kapcsolatos tervezési és fejlesztési módszertanok feldolgozása és hazai disszeminációja.

Főbb tevékenységeink:

 • urbanisztikához, településrendezéshez és fejlesztéshez kapcsolódó tematikus kutatások végzése, ezekhez kapcsolódóan szakmai ajánlások és irányelvek, koncepciók összeállítása, publikációk,
 • közreműködés települési léptékű téradat-elemzési projektekben, kapcsolódó módszertanok fejlesztésében,
 • okos város fejlesztést és működést támogató települési térinformatikai rendszer fejlesztésének és működtetésének szakmai koordinálása,
 • adatalapú várostervezést és működtetést támogató alkalmazás fejlesztésekkel kapcsolatos tanácsadás,
 • településen elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó online jó gyakorlat példatár fejlesztése, frissítése és üzemeltetése (Online Példatár),
 • településértékelés és monitoring rendszer kifejlesztése, tesztelése és működtetése, nemzetközi szabványokkal kompatibilis módon (Településértékelés és Monitoring Rendszer),
 • okos településfejlesztést segítő módszertan gondozása (Okos Város Fejlesztési Modell),
 • települési auditok, stratégiák és cselekvési tervek készítéséhez kapcsolódó szakmai konzultációk, okos település és okos térség mintaprojektek szakmai támogatása,
 • országos és európai várospolitika kialakításában való szakmai közreműködés, megalapozó tanulmányok készítése, szakmai minőségbiztosítási feladatok ellátása,
 • a várospolitikához kapcsolódó tudásmegosztást célzó európai hálózati feladatok ellátása (URBACT),
 • nemzetközi és európai uniós településfejlesztéssel és -tervezéssel foglalkozó szervezetekkel történő kapcsolattartás, keretprogramokhoz, projektekhez való csatlakozás, tudástranszfer,