Hét megálló tizenegy perc alatt

Fotók és tervrajzok az M2-es metróról a Lechner Dokumentációs Központjában

„Tizenegy perc alatt értünk a Deák tértől az Örs vezér térig. Útitársam, Rácz Tibor, a legismertebb keszonos, csaknem két évtized alatt tette meg ezt az utat” – írta a Népszava újságírója 1970-ben az M2 metró akkor átadott első szakaszán végigutazva. A metró hosszú és viszontagságos építésével kapcsolatban a Lechner Tudásközpont terv- és fotótára is értékes anyagokat őriz, a tervezés és a kivitelezés történetéhez ezekből válogattunk.

„Azt mondják, a mi munkánk nehezebb, mint a bányászoké. Nem tartozom a gyenge emberek közé (…), de sokszor én is nagyon elfáradtam. A legnehezebb szakaszokon két-két és fél atmoszféra túlnyomás mellett dolgoztunk. Sokszor minden centiméterért megküzdöttünk. Emlékek? Sok veszély, homok- és vízbetörés, álmatlanul töltött napok, leírhatatlan küzdelmek. De most már utazunk a metrón, szebb, mint amilyennek elképzeltük — s ez a lényeg” – összegezte Rácz Tibor, a metró egyik építőmunkása a mögötte álló közel húsz évet a Népszavában 1970 áprilisában megjelent cikkben.

A metró építőmunkásai 1953-ban (Fotó: UVATERV / Lechner Fotótár)

A metróépítés előzményei azonban ennél is sokkal régebbre nyúlnak vissza. Miután 1896-ban Budapesten elkészült Európa második földalattija (amely a gőzvontatású londoni metróval szemben már villamossággal üzemelt), a sikeresen bevezetett új közlekedési eszközt a tervezők máris a város további fejlesztésének szolgálatába állították volna. Balázs Mór – egy új kelet-nyugati és észak-déli vonalat javasló – 1897-es terve után 1902-ben jelent meg Zielinski Szilárd tanulmánya, amelyben egy földalatti vasúti rendszer megépítését javasolta. Ez a Rákosrendezőre és Kőbánya-Kispestre elképzelt külső, nagy pályaudvarokat kötötte volna össze, maguk a vasúti kocsik haladtak volna rajta tovább, a gőzmozdonyok helyett villamos vontatással. Zielinski terve lehetővé tette volna, hogy a Keleti és a Nyugati pályaudvarok megszűnjenek, és így értékes városi területek szabaduljanak fel. Az új földalatti szakaszon a két végállomás között még három megállót alakítottak volna ki, a Nyugati pályaudvarnál, a mai Astoriánál és a mai Ferenc körúti megállónál. A felszínen szálloda, étterem, kávéház és hivatalos helyiségek kapcsolódtak volna a megállókhoz, valamint parkoló a magánfogatok számára.

Ezt a „központi fővasútnak” elnevezett földalatti vonalat egy szintén a felszín alatt vezetett „gyorsvasút” hálózat egészítette volna ki, amely egyrészt egy nagy kört írt volna le a pesti Duna-part és a Hungária körút vonalában, másrészt a mai Rákóczi út alatt, és aztán a Kerepesi út és a mai Fogarasi út felé szétágazva keresztirányú összeköttetést is adott volna, mintegy a kör átmérőjében. Ebbe a rendszerbe a már meglévő Andrássy úti földalattit is bekapcsolták volna, valamint a későbbiekben Buda felé is kiépítettek volna egy hurkot, amelyet az Országháznál vezettek volna át a Duna alatt, majd a várhegyet megkerülve a Döbrentei térnél tért volna vissza a pesti oldalra. A gyorsvasút az Andrássy úti földalattival azonos mélységben haladt volna, míg a központi fővasút mélyebben, a kivitelezhetőség által meghatározott szinteltéréssel. Zielinski a tervet – amelynek finanszírozását a felszabaduló telkek eladásából látta megoldhatónak – a Magyar Mérnök és Építész Egyletben is vitára bocsátotta, ahol ellenvélemények is megfogalmazódtak, így például Kain Albert magyar királyi államvasúti főmérnök erősen kritizálta az elképzelés több műszaki és gazdasági elemét is.

Zielinski Szilárd 1902-es terve (Forrás: Merczi Miklós: Közlekedés a föld alatt Budapesten / 50 éves a „piros metró” – A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum virtuális kiállítása

A következő, 1918-ban megszületett terv Sztrókay István nevéhez fűződik. Sztrókay – aki az egymást követő, különböző elnevezésű korabeli budapesti közlekedési vállalatoknál töltött be vezető pozíciókat – 90 kilométer hosszúságban létesített volna gyorsvasúti hálózatot, amelynek a belvárosi szakaszai földalattiként, a külterületi részek pedig magasvasútként épültek volna meg. Az általa elképzelt metróhálózat nagyrészt a fő közlekedési útvonalakat követte volna. 1931-ben egy újabb tanulmány jelent meg a témáról. A szerző, Zelovich Kornél inkább elméletileg foglalkozott a földalatti vasutakkal, amelyek – ahogy megállapítja – általában veszteséges vállalkozások, de nagyvárosokban a torlódások elkerülése és a gyors helyváltoztatás érdekében mégis elkerülhetetlenek.

Ahol a talajviszonyok szükségessé tették, a metróépítők speciális eljárásokat alkalmaztak. Az egyik ilyen a keszonos technológia, amely a folyós homok ellen adott védelmet. Az alagútépítés során 1,8-2,2 atmoszférás túlnyomást hoztak létre, ami már az emberi szervezet számára is megterhelő, a munkatérbe csak nagy elővigyázatossággal, légzsilipeken keresztül lehetett lejutni. A túlnyomással tudták megakadályozni, hogy a víznyomás hatására sűrű folyadékként viselkedő homok ne ömöljön be az alagút résein.
Egy másik ilyen speciális eljárás az igen költséges talajfagyasztás, amelyet a beomlások kivédésére alkalmaztak. 0,5-1 méterenként kettős falú csöveket fúrtak a talajba, amelyekben mínusz 20-40 fokos hűtőfolyadékot keringettek. Az így létrejövő úgynevezett fagyfal védte meg a munkaterületet a beomlástól.

A harmincas évek vége felé Budapest fejlesztési terveinek kapcsán újra felmerült a vasúti pályaudvarok felszín alatti összekötésének ötlete. A Nyugati pályaudvart az egyik változat a Kelenföldivel, egy másik elképzelés a Déli pályaudvarral kapcsolta volna össze.

A ’40-es évek elején a főváros munkabizottságot hozott létre Budapest tömegközlekedésének megtervezésére. 1942-ben megszületett a főváros metróhálózatának koncepciója, amely az elődök munkájára is nagyban támaszkodott. Egy kelet-nyugati és egy észak-déli metróvonalban gondolkodtak, amelyek a Deák téren keresztezik egymást és a millenniumi földalatti vasutat. Ezeken kívül még a Nagykörút nyomvonalán haladó körgyűrűs metrószakasz szerepelt a tervben. Ekkor már az elképzelésekben a belvárosi szakaszok egyértelműen mélyvezetésű, úgynevezett csővasútként szerepeltek, szemben az Andrássy úti földalatti kéregvasút jellegű, vagyis közvetlenül a felszín alatti kialakításával. Először a kelet-nyugati vonalat akarták megépíteni, az előkészítő földtani munkálatok meg is indultak, azonban a második világháború megakadályozta, hogy az elképzelések meg is valósulhassanak.

A budapesti földalatti előkészítő földtani munkái, Magyar Filmhíradó, 1943. szeptember (Forrás: Nemzeti Filmintézet Magyarország, Filmarchívum)

A háború után újra napirendre került a metróépítés gondolata. A koalíciós időszakban, 1947-ben elkészült Előterjesztés Budapest városfejlesztési programja tárgyában című dokumentum már foglalkozott a témával, amelynek fontosságát aztán az 1948-ban megtartott nagyszabású utasszámlálás eredményei is alátámasztották. A fordulat évével, a kommunista hatalomátvétellel a metróépítés egy új jelentéstartalmat is kapott, presztízsberuházássá vált. A proletárdiktatúra erejének reprezentálása mellett az is jelentős motiváló tényező volt, hogy Moszkvában ezekben az években szintén folyt a metróépítés, az ottani úgynevezett Nagykörút szakasz átadását 1949. december 21-re, Sztálin 70. születésnapjára időzítették.

Így 1949-ben a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium vezetésével nálunk is újra elindult a konkrét tervezés. Elsőként a kelet-nyugati vonal megvalósítását irányozták elő. A metróépítéshez kifejezetten erre a célra alapított vállalatokat is létrehoztak, így a szervezésre a Földalatti Vasút Vállalatot, a kivitelezésre pedig a Földalatti Vasútépítő Vállalatot. A tervezést az Állami Mélyépítési Tervező Intézet (ÁMTI), majd 1950-től az újonnan alapított Földalatti Vasút Tervező Vállalat (FÖVATERV) végezte, amely később beolvadt az UVATERV-be. Amikor 1950 szeptemberében a Minisztertanács összeült, hogy végleges határozatot hozzon az építkezés megkezdéséről, a Szent István téri szállítóakna süllyesztésével már tulajdonképpen javában folytak az előkészítő munkálatok. A metróépítés az ország második legnagyobb beruházása volt Sztálinváros, a mai Dunaújváros mellett, a nemzeti jövedelem jelentős részét fordították rá. Az állomások építészeti kialakítása a korra jellemzően, illetve a moszkvai metrót is követve a szocialista realizmus stílusában történt volna meg.

Egy metróállomás szocialista realista terve 1952-ből (Fotó: UVATERV / Lechner Fotótár)

Az eredeti tervek szerint a Baross téren kezdték volna el a kivitelezést, azonban végül a Kossuth tér mellett döntöttek, ennek kedvezőbb talajviszonyai miatt. Innen az első 8 kilométeres szakasznak a Deák Ferenc (akkor Sztálin) térig 1952 nyarának végére kellett volna elkészülnie a két állomással együtt, mégpedig úgy, hogy a Deák téri állomás óvóhelyként is szolgáljon. A Népstadionhoz 1954-re kellett volna elérnie a metrónak, 1955-ben pedig a másik oldalon el kellett volna jutni a Déli pályaudvarig. Hamarosan kiderült, hogy a gigantomán tervek ilyen ütemben megvalósíthatatlanok, hiába zajlott – a szűk határidő miatt – a tervezés és a kivitelezés párhuzamosan, hiába dolgozott több mint ötezer munkás a kivitelezésen, és hiába támogatták szovjet szakemberek és technológiák a munkát. Mivel fúrópajzs csak 1953 februárjától állt rendelkezésre, addig csupán hagyományos bányászati eljárásokat tudtak használni, és ezt lényegesen nem tudták felgyorsítani a sztahanovista újítások, valamint 120–200%-os munkateljesítmények sem. A költségek növekedtek, a határidők egyre csúsztak.

A metróépítés területe a Kossuth téren 1951-ben (Fotó: UVATERV / Lechner Fotótár)

1953-ra a metróépítés kezdeti lendülete megtört, a Nagy Imre által vezetett kormány politikai irányvonala átállt a lakásépítések preferálására, és jelentősen csökkentette a munkálatokra szánt hitelkeretet. Az építkezés fokozatosan lassult, majd 1953 végére teljesen le is állították. A lakosság körében rémhírek kezdtek arról terjedni, hogy Budapesten nem is lehetséges metrót építeni a kedvezőtlen geológiai viszonyok, illetve a hőforrások miatt; vagy, hogy betört a víz az alagútba és végérvényesen elöntötte azt. Egy olyan városi legenda is szárnyra kapott, miszerint az építkezés célja a hidegháborús hangulatban nem is volt más, csupán óvóhelyek létesítése. Azonban a kivitelezést még abbahagyni sem lehetett nagyon egyszerűen, meg kellett oldani a talajvíz és a betonkorrózió elleni védekezést. Különböző átmeneti megoldások után 1958-ban jutottak el odáig, hogy elindítsanak egy programot a létesítmények végleges szigetelésére.

1959-ben a pártvezetés a továbbépítés mellett tette le a voksát, de kezdetben csak a szigetelési program és az állagmegóvás keretében folyt a munka, mivel a szükséges gazdasági intézkedéseket 1963-ban hagyták jóvá. Ekkor a terven is módosítottak: a Deák Ferenc és a Blaha Lujza tér közé az Astoriához is beiktattak egy állomást, valamint a metróvonalat meghosszabbították a Pillangó utca és az Örs vezér tere megállókkal. Az utóbbi döntés összefüggésben volt a lakásépítési programmal is – a Pillangó utcánál és az Örs vezér terénél új lakótelepek épültek. Az Astoria utólagos beiktatását egy innovatív ötlettel lehetett csak megvalósítani, mivel a már kész forgalmi alagutak miatt a szokásos háromhajós vagy háromalagutas elnevezésű állomástípus itt nem volt kivitelezhető. A megoldást a magyar újításként kidolgozott öthajós vagy ötalagutas budapesti állomástípus jelentette.

A metróépítés az Astoriánál 1963-ban, a felszíni közlekedés biztosítására a Zagyva folyó egy korábbi hídját állították be (Fotó: UVATERV / Lechner Fotótár)

Az 1963-as kormányhatározat már óvatosan tíz évet irányzott elő a metróépítés befejezésére, az első – a Deák Ferenc tér és a Fehér út közötti – szakasz átadását pedig 1970-re tűzték ki. A 2-es metróvonal teljes hossza 10, 3 km. Ebből a felszínen halad az Albertirsai úttól a végállomásig tartó szakasz, a Keleti pályaudvar és a Népstadion közötti távolság felétől az Albertirsai útig pedig közvetlenül az útburkolat alatt vezették az alagutat, így ezt a szakaszt nyitott munkagödörrel kivitelezték.

Az összesen 22 évig tartó építkezés során nem várt események, balesetek is történtek, amelyekről természetesen a lakosság nem értesülhetett. Az ötvenes évek elején a Batthyány téren a Szent Ferenc sebei templom mellett álló kolostor 10 cm-t süllyedt egy beomlás következtében. Ugyancsak beomlás történt 1952-ben a Puskin mozinál, ahol a homok egy munkást maga alá temetett, a kialakult üreg miatt a mozi épületét pedig az összeomlás veszélye fenyegette. Az épületkárt végül sikerült elkerülni, az üreg cementhabarcsos injektálással történt feltöltésének köszönhetően. A homokos talaj a Rókus kórháznál is problémát jelentett, itt 1960 májusában váratlanul vízszivárgás következett be, amelynek folyamatosan nőtt a homoktartalma, majd néhány óra elteltével már nagy erővel tört be a homok a metróalagútba. Ez a kórház épületét is veszélyeztette, ugyanis az alatta lévő homokos talaj áramlott az alagútba. Itt is a cementhabarcsos injektálás mentette meg a helyzetet az utolsó pillanatban.

A Népstadion (ma Stadionok) állomás 1970-ben (Fotó: UVATERV / Lechner Fotótár)

A 2-es metró első szakasza az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között ötven éve készült el, az ünnepélyes átadást 1970. április 2-án tartották meg a Népstadion állomásnál. Az első időszakban hatalmas zsúfoltság volt az új közlekedési eszközön, amit mindenki szeretett volna kipróbálni, hónapokba telt, mire a metró a napi tömegközlekedés megszokott részévé vált. A Deák Ferenc tér – Déli pályaudvar közötti szakaszt 1972. december 22-én adták át az utasforgalomnak. Nemcsak a budapestiek, hanem a környékről vagy az ország távolabbi részeiről a fővárosba érkezők számára is fontos új eszközzel bővült a közlekedési lehetőségek köre, a vidéki sajtó is kiemelt figyelemmel követte az építkezést és az átadásokat.

Források:
Merczi Miklós: Közlekedés a föld alatt Budapesten. In: A Közlekedési Múzeum Évkönyve 12., 1999–2000
50 éves a „piros metró” – A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum virtuális kiállítása
Prakfalvi Endre: A budapesti ős-metró (1949–1956). In: Budapesti Negyed 5.

Zsigmond Gábor: Ötven éve élmény, Budapest folyóirat 2020/4. szám

Pesti Monika