Magyarország Földrajzinév-tárának jelenleg elérhető, közepes méretaránynak megfelelő verziója (FNT1) a földrajzi nevek összesen 40 típusát tartalmazza. Magába foglalja a települések, településrészek, tájak, természetvédelmi területek, dűlők, erdők nevét, a domborzati és vízrajzi neveket, a térképi ábrázolásban megszokott nevezetes pontok (pl. rom, kilátó, kastély) neveit, valamint egyes fontosabb közlekedési objektumok elnevezését. Névsűrűség tekintetében a területek tagoltságának függvényében az 1:25 000 – 1:50 000 közötti méretaránynak felel meg.

Az FNT1 adatbázis fő forrását az 1978 és 1983 között a Kartográfiai Vállalat gondozásában megjelent, Magyarország Földrajzinév-tára I. és a 19 megyei kötetből álló Magyarország Földrajzinév-tára II. címet viselő kiadványok képezik, kiegészítve a KSH helységnévtárainak helynévi anyagaival. A fenti kötetek eleve több száz térképi és szöveges forrás feldolgozásán, a Földrajzinév-bizottság döntésein és helyi egyeztetéseken alapulnak. Az adatállomány karbantartása a közigazgatási változások tekintetében folyamatos.

Az adatállomány szerkezete logikailag névrekordokból áll, a rekordok között nincs hierarchia. Egy névrekord a földrajzi névvel jelölt objektum fekvését a megye és a helység feltüntetésével, valamint EOV és/vagy földrajzi koordinátapárral határozza meg. A névrekord tartalmazza a földrajzi név típusát, a név változatait, a név és a változatok forrását. Egyéb attribútumok: lakosságszám, magasság, vízfolyások kapcsolódási száma. A megjegyzések mezőben utalás található a közigazgatási változásokra, a nevek alá-fölérendeltségi viszonyaira. Az adatbázis szerkezete a tájak, megyék kivételével a helységekre épül, azaz a több helység területére kiterjedő földrajzi objektumok annyiszor szerepelnek az adatbázisban, ahány helységhez kapcsolódnak.

Szolgáltatási formátum

- ESRI shape: pontszerű geometria, a földrajzi név szövege, típusa, forrása, más névváltozatok attribútumként
- DXF: pontszerű geometria, földrajzi nevek feliratként, a többi attribútum nélkül


Ár

1000 rekordig 40 Ft/db

1000 rekord felett 20 Ft/db.

A díjtételeket közigazgatási egységenként külön kell kezelni, és sávosan kell alkalmazni.

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

 

Kapcsolattartó

Mikesy Gábor,
Geo-informatikai Osztály,
telefon: +36-1-460-4087 
Email: gabor.mikesy@lechnerkozpont.hu

 

Minták

Földrajzi névi mintaállomány fonetikai kódokkal (IPA, azaz International Phonetic Alphabet)

 

Földrajzi névi mintaállomány MP3 formátumú hangfájlokkal: