A veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányok – ideértve különösen a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét, illetve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 89. § (1) bekezdése szerint meghosszabbított érvényességű okmányokat is – a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek. 

Tekintettel a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 89.§ (1) bekezdésében foglaltakra a 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt – korábban 2020. december 15-i meghosszabbított –, valamint a 2020. november 4-én vagy azt követően lejáró földmérő igazolványok érvényessége a Rendelet szerint veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig hosszabbodnak meg. Ezzel kapcsolatban az igazolványok tulajdonosainak külön intézkedésre nincs szüksége. 

Az ideiglenes földmérő igazolvány nem minősül biztonsági okmánynak, ezért nem tartozik a Rendelet hatálya alá, így érvényessége a kiállítást követő 60. nappal lejár. Az új ideiglenes földmérő igazolványt automatikusan, az eddigi gyakorlat szerint állítjuk ki. Új földmérő igazolvány továbbra is a megszokott rendben igényelhető. A hiánytalanul benyújtott kérelem az eddigi eljárási rend szerint elbírálásra kerül, és elfogadása esetén új, ideiglenes igazolványt állítunk ki.

Földmérő igazolványt a Lechner Nonprofit Kft.-nél (LTK) történő igénylés alapján lehet beszerezni. Az igénylőlap a honlapról letölthető.

Kérjük gondosan, olvashatóan és hiánytalanul töltse ki az adatlapot a gyors és akadálytalan ügyintézés érdekében. Személyes adatainak pontosan egyeznie kell a személyazonosságát igazoló okmányokon szereplőkkel, ellenkező esetben az elektronikus úton (Ügyfélkapus bejelentkezésen keresztül) indított egyszerűsített földmérő adatszolgáltatás során sikertelen lehet az azonosítás. Az igénylőlapot a mellékleteivel együtt az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • Az e-papír szolgáltatáson keresztül a Földmérő igazolvány, Ingatlanrendező földmérő minősítés témacsoporton belül az Új földmérő igazolvány igénylése ügy kiválasztásával
  • Postai úton a 1592 Budapest, Pf.: 585. címre
  • Személyesen munkanapokon 8:30 és 12:30 között a 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. alatt található ügyfélszolgálaton keresztül.

A földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (2) bekezdése szerint a kiállított földmérő igazolvány személyazonosság igazolására alkalmas igazolvánnyal együtt, visszavonásig érvényes. Az igazolvány az igénylők részére postai úton kerül megküldésre, vagy személyesen átvehető a fentiek szerint az ügyfélszolgálaton. Kérjük, hogy az igénylőlap benyújtása során jelezzék személyes átvételi szándékukat, ellenkező esetben az igazolvány postázásra fog kerülni.

A kiadásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege 4000,- Ft, melyet az LTK Földmérési és távérzékelési feladatok ellátása 10032000-00332921-00000062 számú számlájára kell befizetni az LTK-tól igényelhető készpénz-átutalási megbízással, vagy közvetlenül a csekkszámlára átutalni „310. földmérő igazolvány” és az igazolvány tulajdonosának megjelölésével. Az igénylőlaphoz mellékelni kell a földmérő új keletű, igazolványkép méretű arcképét, a jogszabályban előírt szakképzettséget igazoló oklevél másolatát, valamint az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. A befizetést igazoló számlát az LTK a csekken feltüntetett névre és címre állítja ki akkor is, ha az (például a földmérő munkáltatója) nem azonos az igazolvány tulajdonosával.

Kapcsolattartó: Janik Katalin, Adatszolgáltató Osztály
Telefon: 36-1-460-4241
E-mail: katalin.janik@lechnerkozpont.hu
Ügyfélfogadás: hétfő-péntek 8:30-12:30

A Rendelet 2. § (5) bekezdése szerint a terepi munkavégzéshez a földmérő a mérési jogosultságát a földmérő igazolványon túl a honlapról letölthető megbízólevéllel igazolja. Az igazolványok megszerzésének feltétele a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 21.) VM rendelet szerinti képesítés. Az aktuális földmérő igazolványok publikus listájában megjelenő kódok értelmezése a következő:

  1. okleveles egyetemi végzettség
  2. főiskolai végzettség
  3. középfokú végzettség

Az aktuális földmérő igazolványok publikus listája

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28. § (8a) bekezdése szerint a nyilvántartásban szereplő személy a telephelyet, lakcímet és elérhetőségeit érintő adatainak a nyilvánosságra hozatalát az adatnyilvántartónál írásban megtilthatja.