Zárul az Attractive Danube projekt

Magyar nyelvű zárókiadvány is készült

Végéhez érkezett a Duna régió vonzóképességének növelését célzó ATTRACTIVE DANUBE elnevezésű nemzetközi projekt. A zárókonferenciára a szlovéniai Postojnában, a Szlovén Geodéziai Intézet szervezésében került sor május 28-29-én. A Lechner Tudásközpont, mint a projekt 6. munkacsomagjának vezetője vett részt az eseményen.

A legtöbb térség vezetése arra törekszik, hogy vonzza az embereket: minél több igényes lakót, prosperáló vállalkozást és üzleti befektetést, valamint a régió iránt érdeklődő, lehetőleg a bővített turisztikai szezont kihasználó turistát szeretnének. De hol van a határ? Több ember nagyobb forgalmat, több hulladékot, a közlekedési infrastruktúrával, helyi szálláslehetőségekkel szemben támasztott magasabb igényeket is jelent. Milyen hatással vannak ezek a témák a helyi lakosság jólétére? Hogyan szabályozzuk a fejlesztéseket? Mely területeken szükséges kompromisszumokat kötni?

Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a 2019. június 30-án záruló ATTRACTIVE DANUBE nemzetközi projekt zárókonferenciáján, amelyet 2019. május 28-29-én Postojnában rendezett meg a Szlovén Geodéziai Intézet, mint vezető partner. Az eseményen a Lechner Tudásközpont is képviseltette magát, mint a projekt 6. munkacsomagjának vezetője.

A Duna régió vonóképességét különböző nézőpontokból bemutató előadások között olyan, napjainkban egyre inkább hangsúlyos témákról is hallhattunk, mint a fenntarthatóság és vonzóképesség kérdése, vagy a klímaváltozás területi vonzóképességre gyakorolt hatása. A vendégek megismerhették a projekt eredményeként létrejött közös Területi Vonzóképességi Monitoring Platformot (CO-TAMP), valamint a partnerek által publikált, vonzóképességi indikátorokat bemutató Atlaszt és a Platform használatát bemutató Kézikönyvet is.

Az eseményen a projektpartnereken kívül a területi tervezésért, infrastruktúráért, környezetvédelemért, gazdaságfejlesztésért felelős minisztériumok képviselői, regionális fejlesztési ügynökségek és helyi önkormányzatok, tervező intézetek, civil szervezetek és az EU Duna Stratégiájának megvalósításáért felelős szereplők vettek részt. A konferencia gálavacsorával zárult, majd másnap a meghívottak ellátogattak Szlovénia egyik legszebb, UNESCO világörökségi helyszínére, a Škocjan-barlangba.

A zárókonferenciát követően a projektpartnerek az utolsó partneri találkozón beszámoltak az elvégzett feladatokról. A 6. munkacsomag aktuális státuszát, a szakpolitikai ajánlásokkal és az akciótervvel kapcsolatos utolsó mozzanatokat Sárdi Anna prezentálta a Lechner részéről.

A projekt eredményei elérhetők angol nyelven a projekt honlapjáról, a magyar nyelvű zárókiadvány pedig letölthető innen.

Jaschitzné Cserni Tímea