Budapest Építészeti Nívódíja 2022

A pályázatok beadási határideje szeptember 5.

Idén is meghirdették a Budapest Építészeti Nívódíja pályázatot, amelyre olyan – Budapest közigazgatási területén található – alkotásokat várnak, amelyek javítják a főváros építészeti arculatát, vagy egy-egy városrész funkcionális és esztétikai színvonalát. A teljes kiírás megtalálható a Nívódíj honlapján.

A Budapest Építészeti Nívódíja pályázat célja, hogy elősegítse az új értékek teremtését, a hagyományos értékek megőrzését, valamint az építészeti és környezeti kultúra fejlődését. A pályázat kiemelt feladata, hogy elismerje és megismertesse a városképet formáló építészeti alkotásokat, bemutassa az igényesen megtervezett és létrejött alkotásokban résztvevők példaértékű együttműködését a további magas színvonalú, innovatív beruházások ösztönzése érdekében. A díj jó eszköze annak, hogy a legkiemelkedőbb alkotások megkapják a megérdemelt figyelmet és nyilvánosságot. 

A pályázat kiírója: Budapest Főváros Önkormányzata
A pályázat lebonyolítója: Budapesti Építész Kamara
A pályázat informatikai hátterét biztosítja: Lechner Tudásközpont

A jelölhető alkotások köre:

A pályázaton olyan Budapest közigazgatási területén található alkotások vehetnek részt, amelyek Budapest építészeti arculatát vagy egy városrész használatát, megjelenését javítják. Az alkotás lehet megvalósult új, illetve rehabilitált épület, építmény, közterület, belső tér.

A pályázaton való részvétel feltételei:

Pályázatot nyújthat be az épület felelős tervezője önállóan vagy az építtetővel (tulajdonossal) közösen. Egy alkotás csak egy pályázatként vehet részt. Ugyanazon pályázó több alkotással is pályázhat.

A pályázatra olyan alkotással lehet jelentkezni, amelynek használatbavételi engedélye 2019. július 1. – 2022. július 3. között vált jogerőssé, vagy ebben az időszakban adták át (nem építési engedély köteles építmény esetén).

Nem vehet részt a pályázaton olyan alkotás, amely korábban már Budapest Főváros Önkormányzata Építészeti Nívódíja, a Budapesti Építész Kamara Építészeti Nívódíja, vagy Budapest Építészeti Nívódíja pályázaton érvényes pályaművel indult, függetlenül annak eredményétől.

A pályázat jellege, formája: nyílt

A pályázat benyújtásának, feltöltésének határideje: 2022. szeptember 5., 16 óra

Helyszíni bejárások: 2022. szeptember 21.

A 2022. évi pályázat Bírálóbizottsága:

Elnök:
Kerpel-Fronius Gábor okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettes

Tagok:

  • Erő Zoltán építész, Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály, főépítész, főosztályvezető
  • Bardóczi Sándor tájépítész, Budapest Főváros Önkormányzata, mb. főtájépítész
  • Anthony John Gall építész
  • Brenner János építész, urbanista
  • Csapó Balázs építész
  • Félix Zsolt DLA építész
  • Soltész Noémi építész

A pályaművek díjazása:

A Bírálóbizottság egy díjazottat választ, amelynek a Budapest Építészeti Nívódíja 2022 címet adományozza. Több kiemelkedő színvonalú, a maga nemében példamutató, vagy partnerségben létrejött, de különböző típusú (funkciójú, léptékű) alkotás esetén a Bírálóbizottság két díj adományozására is tehet javaslatot, továbbá javaslatot tehet Budapest Építészeti Nívódíja Dicséret odaítélésére. Megfelelő kiemelkedő színvonalú pályamű hiányában a díj adományozására a Bírálóbizottság nem köteles javaslatot tenni. Az elismerés pénzjutalommal is jár, amelyre maximum bruttó 4.000.000,- Ft (azaz négymillió forint) áll rendelkezésre, azonban a Bírálóbizottság nem köteles a teljes összeget felhasználására javaslatot tenni. Egy díj összege nem lehet kevesebb, mint bruttó 500.000,- Ft (azaz ötszázezer forint).

A pályázat eredményhirdetése, díjátadás: 2022. november 18., 16 óra

A részletes kiírás és mellékletei regisztrációt követően letölthetők a pályázat hivatalos weboldaláról.

A nagyváros életét áthatják a rejtelmek. Fejlődését tudatos döntések, s azok szándékolt és szándékolatlan következményei alakítják. Olykor azonban helyes megállni és körültekinteni, elgondolkodni azon, hogy a lehetséges irányok közül melyeket találjuk üdvösnek.

Épített környezetünk vonatkozásában erre kínál lehetőséget Budapest Építészeti Nívódíja, amelynek 2022. évi pályázati kiírása most a nyilvánosság elé kerül.

A minden évben beküldött pályázatokat és különösen a díjazott pályamunkákat szemlélve el lehetett tűnődni azon, hogy milyen sokirányú az útkeresés. Kiváló pályaművek vállalkoztak – a teljesség igénye nélkül – régóta méltatlan állapotban levő épületet magas színvonalon felújítani, hasonlóképpen méltatlan állapotú épületet más szerepben, fenntarthatósági szempontokat kiemelten szem előtt tartó módon átértelmezni, rozsdaövezeti épületet kulturális céllal újragondolni, környékbeli közösség házat vagy éppen gimnáziumi tornatermet építeni.

Kívánjuk magunknak városlakóként azt, hogy megrendelőink és építészeink a korábbi pályaművekhez hasonló igényességgel gondolkozzanak épületeiknek a város életében játszott szerepéről, és azt is, hogy a jövőben évről évre több és színvonalasabb pályázat közül lehessen kiválasztani azt, aki az adott évben a Budapest Építészeti Nívódíja díjazottja lesz.

Forrás: Budapesti Építész Kamara