infoblokk-esza.png

E-ingatlan-nyilvántartás

Kedvezményezett: Lechner Nonprofit Kft.
Konzorcium tagjai:Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)
Projekt címe: E-ingatlan nyilvántartás
Projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040
Támogatás összege: 15 998 918 487 forint
Összköltség: 16 075 753 487 forint
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás időtartama: 2015. augusztus 13. – 2023. november 30.

A Lechner Tudásközpont a földügyi eljárások fejlesztése érdekében 2017. június 26-án konzorciumvezetőként kötött támogatási szerződést a 1004/2016. (I. 18.) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program „Az adminisztratív terhek csökkentése” című pályázati felhívására benyújtott támogatási kérelem eredményeként.

Az Európai Unió Európai Szociális Alapja és Magyarország költségvetése a Széchenyi 2020 keretében társfinanszírozásban megvalósuló E-ingatlan-nyilvántartás KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 projekt célja, hogy csökkenjen Magyarországon a földügyi (ingatlan-nyilvántartási, telekalakítási, földforgalmi, termőföldvédelmi) eljárások átfutási, ezáltal a közigazgatási adminisztratív terhek csökkentésén keresztül tovább növekedjen a magyar gazdaság versenyképessége.

A projekt tervezett eredményeként az egyik specifikus cél az ügyfélorientált földügyi hatósági elektronikus szolgáltatások kialakítása, amely olyan új e-megoldások és kommunikációs csatornák kialakítását és széleskörű bevezetését jelenti, melyek kiszélesítik az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás lehetőségeit a közigazgatás ügyfelei számára. Az érintett nyilvántartásokra épülően további, olyan új elektronikus szolgáltatások fejlesztésére is szükség van, melyek értéket teremtenek felhasználóik számára, és megkönnyítik az ügyintézést. A másik specifikus cél a földügyi hatósági eljárásokhoz kapcsolódó belső folyamatok elektronikus újraszervezése, vagyis olyan új szakrendszeri funkciók létrehozása és eljárásrendek kialakítása, melyek a jelenleginél hatékonyabb munkafolyamat támogatást biztosítanak az ügymenetek belső, háttérműveleti folyamatainak végrehajtásához, azok átfutási idejének csökkentéséhez. A fejlesztés további produktumaként létrejön egy racionalizált jogszabályi környezet, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás egységesített kezelése és a központi ingatlan-nyilvántartás.

Az E-ingatlan-nyilvántartás projekt – célrendszerét, valamint várható műszaki-szakmai eredményeit tekintve – szorosan kapcsolódik az „E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában” és a „3D alapú adat infrastruktúra kialakítása” kiemelt projektekhez, melyek szintén a Lechner Tudásközpont konzorciumvezetésével valósulnak meg. Ennek köszönhetően a földügyi nyilvántartások, az építésügyi szakrendszerek, valamint a kapcsolódó föld- és építésügyi téradatbázisok (tovább)fejlesztése egységes szakmai irányítás alá kerül, ami határozott lépés az összefüggő föld- és építésügyi ágazatok közötti informatikai és közigazgatás-szervezési interoperabilitás kialakításának irányába. Az elmúlt évek dinamikusan növekvő ingatlan- és építési beruházási igényeinek, és az ennek okán bővülő ügyintézési szükségletek még sürgetőbbé teszik a földügyi és az építésügyi eljárások informatikai rendszerei közötti átjárható kommunikációt és együttműködési képességet, illetve ezek összehangolásához szükséges feltételek megteremtését.

Az E-ingatlan nyilvántartás projekt 16 012 229 941 Ft forrásból gazdálkodhat, melyet 100 százalékban vissza nem térítendő támogatásként az Európai Unió Európai Szociális Alapja és Magyarország költségvetése a Széchenyi 2020 keretében társfinanszírozásban biztosít.

A projekt támogatási szerződése és mellékletei

A projekt 6 sz. támogatási szerződés módosítása és mellékletei

A projektben külső vállalkozókkal kötött szerződések összefoglaló adatai

A Lechner Tudásközpont webhely-akadálymentesítéséről szóló nyilatkozat az E- ingatlan-nyilvántartás című kiemelt KÖFOP projekthez: Akadálymentesítési nyilatkozat

Híreink