sz2020_fb.png

A TÁMOGATÁSKEZELÉS MENEDZSMENT FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA, SZÍNVONALÁNAK MEGŐRZÉSE AZ OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSA SORÁN KELETKEZETT DOKUMENTUMOK DIGITALIZÁLÁSÁNÁL ÉS IRATTÁRAZÁSÁNÁL

iratátvétel | digitalizálás | feldolgozás | irattározás

Kedvezményezett: Lechner Nonprofit Kft.
Projekt címe: A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programok végrehajtása során keletkezett dokumentumok digitalizálásánál és irattárazásánál
Projekt azonosítószáma: KÖFOP-3.2.10-16-2016-00001
Támogatás összege: 2 045 488 419 forint
Összköltség: 2 051 594 325 forint
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás időtartama: 2016. január 1. – 2022. június 30.

A Lechner Nonprofit Kft. a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 121/A. § felhatalmazása alapján 2021. év végéig megközelítőleg 105,5 millió oldalt digitalizál.

A Kohéziós Alap társfinanszírozásában megvalósuló KÖFOP-3.2.10-16-2016-00001 projekt célja a 2007-2013-as programozási időszak uniós finanszírozású operatív programjainak végrehajtása során keletkezett dokumentumok feldolgozása, digitalizálása, irattárazása, illetve irattári szolgáltatások biztosítása. A nagy volumenű feladaton több mint, negyven munkatárs dolgozik. A Lechner Nonprofit Kft. a projekt előzményprojektjeit – a VOP-1.1.1-11-2012-0001 projektet 2015. február 28-ig, a VOP-1.1.1-11-2015-0001 projektet 2015.12.31-én – sikeresen megvalósította.

Az iratátvétel során a pályázatok, pályázati iratok papír alapú dokumentumainak befogadása, ellenőrzése, vonalkódos azonosítása történik. Ezt követi a feldolgozás, ami az újonnan beérkező, még nem elektronizált pályázati iratok digitalizálását és metaadatokkal történő ellátását, továbbá elektronikus archiválását foglalja magában.

A digitalizált pályázati dokumentációk az Egységes Monitoring és Információs Rendszerbe (EMIR) kerülnek, mely könnyen áttekinthetővé és kereshetővé teszi a hatalmas adathalmazt. Az EMIR pályázatkezelő rendszer biztosítja, hogy a nyilvántartott adatok könnyűszerrel elérhetőek legyenek – akár egy teljes projektről, akár egy különálló pályázati iratról van szó. A rendszer naprakész adatokat szolgáltat az EU-s támogatások felhasználásáról, valamint segíti a pályázatok nyomon követését a beadástól a fejlesztések megvalósításáig, ezzel is megkönnyítve az adatkezelést és az információáramlást. Az adatokhoz való hozzáférés szigorú jogosultsági szabályozás szerint folyik, eleget téve a biztonságos tárolás követelményének.

A Lechner Nonprofit Kft. végzi a Központi Irattár működtetését, ahol a 2007-2013-as programozási időszak projektdokumentumai kerülnek elhelyezésre. Itt az alapvető irattári szolgáltatások, illetve adatszolgáltatás mellett lehetőség nyílik a dokumentumok helyszíni megtekintésére is.

Az 1,977 milliárd forint támogatási összegből működő projekt keretében 2021. december 31-ig megközelítőleg 105,5 millió oldalnyi projektdokumentum digitalizálása valósul meg. A feladat során várhatóan összesen 5 millió pályázati dokumentum digitalizálása történik meg, a Központi Irattárban 2021 december végére 20 106 iratfolyóméternyi dokumentum – azaz több, mint 140 millió oldal – tárolására és kezelésére kerül sor.

A Kormány az 1584/2019. (X.15.) számú Kormányhatározat 3.4.8. pontja alapján a projekt indikatív támogatási keretét 1,2 Mrd Ft-ról 1,977 Mrd Ft-ra módosította. Ezzel összefüggésben a Támogatási szerződés módosítása elfogadásra került, melynek lényegi eleme a projekt fizikai befejezési határidejének 2021. december 31(. napjára történő módosítása. A támogatási keretösszeg emelése további dokumentumok begyűjtését és digitalizálását teszi lehetővé. Ennek keretében a 313/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet 1/b§ alapján megkezdődik további európai uniós forrásból finanszírozott pályázati dokumentációk átvétele és központi kezelése az előcsatlakozási alapoktól kezdődően a 2014-2020-as időszak projektjeiig.

A Központi Irattár címe: Budapest, IX. kerület, Gubacsi út 61.
Központi irattár telefonszáma: +36 (30) 182-1672
e-mail: vop.irattar@lechnerkozpont.hu
Nyitva tartás: H-CS: 7.00 – 16:00; P: 7.00 – 14.00

A projekt támogatási szerződése és mellékletei

A projektben külső vállalkozókkal kötött szerződések összefoglaló adatai

Híreink