2012. április 24-én aláírták a Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (VÁTI, jogutód: Lechner Nonprofit Kft.), a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI, jogutód: Lechner Nonprofit Kft.) és az Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA, jogutód: Nemzeti Földügyi Központ) között létrejött, az EKOP-1.2.13 projekt kivitelezésére vonatkozó Támogatási Szerződést. A projekt célkitűzéseinek hatékony elérésének további biztosítéka a FÖMI és az NFA között létrejött Együttműködési Szerződés, amely a feladatok pontos elosztását, ütemezését, leírását tartalmazza. Az 1 517 056 167 Ft összértékű projekt az Integrált Nemzeti Ingatlan Kataszter (INIK) nevet viseli.

Az INIK projekt legfontosabb célkitűzése egy olyan rendszer kialakítása volt, amely automatikusan biztosítja a naprakész földhivatalai adatokat az állami tulajdonban lévő ingatlanok nyilvántartása (Országleltár) és a szintén állami ingatlanokkal kapcsolatos feladatokat ellátó NFA és Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nyilvántartásai részére.

A Magyarországi ingatlan-nyilvántartási vagyon adatainak védelmét, pontosságát garantálja a  FÖMI-ben kialakításra került számítógép központ, amely az addig földhivatalonként külön-külön tárolt nyilvántartások adatainak egy helyen történő elhelyezését biztosítja.

A tervbe vett fejlesztések eredményeként az egy helyen tárolt adatokat hálózaton keresztül elérő földhivatali rendszerek hatékonyabban működnek,  ami valamennyi ügyfél gyorsabb kiszolgálását, valamint a sok ingatlant érintő (első sorban Magyar Állam érdekeltségében lévő) ügyiratok eredményes és időtakarékos ügyintézését teszi lehetővé. Minőségi ugrást jelent, az új informatikai rendszer alkalmazása.