sz2020_fb.png

A TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HUMÁNERŐFORRÁSÁNAK FEJLESZTÉSE

Konzorciumvezető: Miniszterelnökség
Konzorciumi tagjai: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt azonosítószáma: KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002
Projekt címe: A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése
Támogatás összege: 7,988 milliárd forint (LTK-ra jutó Támogatási összeg: 165.928.153 Ft)
Támogatás mértéke: 100%
A projekt fizikai zárásának időpontja: 2023.09.30.

A projekt célja az ügyfelek elégedettségének, valamint a munkatársak elkötelezettségének és felkészültségének növelése a területi államigazgatás humánerőforrásának fejlesztése által. A projekt keretében megvalósuló kompetencia-fejlesztésben részt vevő közszolgálati szakemberek száma a projekt végéig tervezetten eléri a 23 000 főt. A Veszprém Megyei Kormányhivatal, a Miniszterelnökség és a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. alkotta konzorcium által megvalósítandó projekt fő célja, hogy a területi államigazgatás humánerőforrásának fejlesztésével országosan javuljon az ügyintézés minősége, növekedjen a munkatársak és az ügyfelek elégedettsége. A közigazgatás hatékony működéséhez elengedhetetlen az ott dolgozók folyamatos képzése, mivel a változó jogszabályi környezet megköveteli a naprakész információk elsajátítását. Az így megvalósuló fejlesztések a szolgáltatói szemléletű feladatellátáshoz szükséges intézményi és személyi feltételek javítását szolgálják. A projekt keretében elvégzett mentálhigiéniás állapotfelméréshez kapcsolódnak azok a kompetenciafejlesztő programok, amik a közös érték, kultúra, szemléletváltás megújulását alapozzák meg.

 

Projekt dokumentumok