Az 1855–1930 közötti országos felmérés során készült, úgynevezett Királyi kataszteri térképek archív példányait papíralapon vagy szkennelve szolgáltatjuk.

Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis és a tulajdoni lapi adatbázis együttesét egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisnak hívjuk, mindkét részét a földhivatalok vezetik naprakészen. Az állami földmérési térképi adatbázis az állami ingatlan-nyilvántartási alaptérképi adatbázis kötelező alapja, mely jogszabályban előírt tartalommal, vonatkoztatási és vetületi rendszerben meghatározott adatok és a hozzájuk tartozó attribútumok alapján létrehozott, számítógépen kezelhető adatbázis.

Az állami földmérési alaptérképi adatbázist a papíralapú (1:1000, 1:1440, 1:2000, 1:2880 és 1:4000 méretarányú) ingatlan-nyilvántartási térképek digitalizálásával, a BEVET, KÜVET, ZÁVET programban, illetve új felmérések által közvetlenül állították elő a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. irányításával, az adatokat a DAT szabvány szerint tárolták.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 5. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a Lechner Nonprofit Kft. az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kizárólag nem hatósági célra szolgáltat adatot az Fttv. 5. § (8) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltak szerint. Az ezen jogszabályi rendelkezés szerint szolgáltatott adatok 3 havonta frissülnek.

Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis megvásárolható teljes (egyszerűsített DAT) tartalommal, valamint váztérképként. A váztérkép csak a földrészlet határvonalát és a helyrajzi számát tartalmazza.

Szolgáltatási formátum

  • ESRI shape: poligonos a teljes (egyszerűsített DAT) tartalmú, valamint a váztérkép számára, attribútumokban az adott térképi elem adatai;
  • DXF: a teljes (egyszerűsített DAT) tartalmú térkép és a váztérkép számára, minden elemtípus és attribútum külön rétegen.
  • WMS

 

Ár

Belterület, különleges külterület (zártkert)

Földrészletek száma

Földrészlet

Terület

Egységár

Ft/földrészlet

Ft/ha

1-20

3651

770

21-50

2463

51-300

1394

301-1500

609

1501-3000

298

3001-5000

195

5001-10000

143

10000 fölött

102

 

Külterület

Földrészletek száma

Földrészlet

Terület

Egységár

Ft/földrészlet

Ft/ha

1-30

3889

55

31-100

2160

101-500

778

501-3000

303

3001-6000

139

6001-10000

78

10001-20000

52

20000 fölött

26

 

A nettó ár a következő módszerrel nyerhető:
- adott fekvésben (a belterület és a különleges külterület (zártkert) itt azonos fekvésnek veendő) a földrészletek száma szerinti sáv meghatározása,
- kiválasztott sáv szerinti értékekkel számolva, db * Ft/db + ha * Ft/ha.

A földrészlet geometriáját és a helyrajzi szám feliratát tartalmzó váztérkép a teljes tartalmú térkép árának 80%-a. A váztérkép 0,5m-re és 1m-re generalizált verzióban is elérhető. A 0,5m-es ára a váztérkép díjának 80 %-a, míg a 1m-es ára a váztérkép díjának 60%-a.

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

 

Épületgeometria

Épületgeometria szolgáltatása


Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban meglévő épületek vektoros formátumban nettó 10 Ft / épület objektum díj ellenében érhetőek el.  Az épület objektumok 0,5m-re generalizált verziójáért az épület objektumok díjának 80%-a, az 1 m-re generalizált verziójáért az épület objektumok díjának 60%-a fizetendő.
Legalább 3 000 000 db épület vásárlása esetén az ár 80%-a fizetendő.
Legalább 6 000 000 db épület vásárlása esetén az ár 60%-a fizetendő.
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Műszaki aranykorona érték meghatározása
Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból a 47/2017. (IX. 29.) FM rendeletben meghatározott becslőjárások műszaki aranykorona értékeit aranykorona értékkel rendelkező minőségi osztály foltonként nettó 1 Ft + ÁFA összegért az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis minőségi osztály folt geometriákhoz attribútumként lehet megvásárolni.

Műszaki aranykorona érték meghatározása

Az adatokat becslőjárásra, fekvésre, településre, járásra, megyére vagy országos szinten aggregálva is meg lehet rendelni. Az aggregált adatok díja az érintett minőségi osztály foltok darabszáma alapján számítandó.
A teljes országot lefedő adat megrendelése esetén a teljes ár 80 %-a fizetendő.
A felhasználó a vásárlástól számított 3 éven belül jogosult a megvásárolt adatbázis friss verziójára, ennek díja minden alkalommal az aktuális ár 10%-a.
A minimális rendelési díj nettó 10 000 Ft.
 

Adatfelhasználási díj

A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2. § (3) bekezdése kimondja, hogy a Rendelet meghatározza a térképi alapú nyilvántartási és térinformatikai rendszerek, valamint a sokszorosított térképek kiadásához felhasznált állami alapadatok éves adatfelhasználási díját.

A nyilvántartási, térinformatikai és tervezési rendszerek állami alapadat tartalmáért számítandó adatfelhasználási díj számítási módját az 1. sz melléklet 6. táblázata tartalmazza:

Tételszám

Megnevezés

Egység

Díjtétel (Ft/év/ha)

61.

Az 1:10 000 méretaránynál nagyobb méretaránynak megfelelő adattartalmú nyilvántartási, térinformatikai és tervezési rendszerek állami alapadat tartalmának használatáért fizetendő díj

hektár

 

61-1.

 

5000 ha-ig

20

61-2.

 

5001 - 20000 ha-ig

15

61-3.

 

20001 - 60000 ha-ig

10

62.

1:10 000 méretarányú topográfiai térkép vagy azok tisztázati munkarészei

km2

Ft/év/km2

62-1.

 

24 km2

100

62-2.

 

25 - 2400 km2

50

62-3.

 

2401 - 24000 km2

25

62-4.

 

24001 km2 fölött

10

 

Megjegyzés:
a) A táblázat 61–1.–61–3. díjtételeit sávosan és közigazgatási egységenként, a 62–1.–62–4. díjtételeit sávosan kell alkalmazni.”

 

Adatok felhasználása publikációs célra

A Lechner Tudásközpont által kezelt a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (Fttv) 3.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti állami alapadatok adatbázisainak részét képező állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználása esetén a forrást a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 15. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti módon kell megjelölni:

„Minden olyan kiadványban és publikációban – megjelenési formájától függetlenül –, amely az adatszolgáltató szervek által rendelkezésre bocsátott adatok felhasználásával készült, fel kell tüntetni az adatfelhasználási engedély számát, az adatfelhasználást engedélyező nevét, a térkép készítésének évszámát és szelvényszámát, valamint a következő szöveget:

  • a) állami alapadatok esetében a „Készült az állami alapadatok felhasználásával”

Az adatfelhasználás engedélyezője az Fttv. 32. § (3) bekezdése szerint a térképészetért felelős (Miniszterelnökséget vezető) miniszter. Az engedélyezés érdekében kérjük forduljanak közvetlenül a Miniszterelnökség Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkárságához a hatosagi@me.gov.hu címen. A kérelmet postai úton a Miniszterelnökség Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkárságának címezve a 1357 Budapest, Pf. 6. lehet benyújtani, hivatali kapu használata esetén a hivatal rövid neve: MINKER, KRID azonosítója: 120264398.

Kapcsolat

Lengyel Éva,
Adatszolgáltató Osztály,
telefon: +36-1-460-4240,
e-mail: eva.lengyel@lechnerkozpont.hu