Az 1855–1930 közötti országos felmérés során készült, úgynevezett Királyi kataszteri térképek archív példányait papíralapon vagy szkennelve szolgáltatjuk.

Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis és a tulajdoni lapi adatbázis együttesét egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisnak hívjuk, mindkét részét a földhivatalok vezetik naprakészen. Az állami földmérési térképi adatbázis az állami ingatlan-nyilvántartási alaptérképi adatbázis kötelező alapja, mely jogszabályban előírt tartalommal, vonatkoztatási és vetületi rendszerben meghatározott adatok és a hozzájuk tartozó attribútumok alapján létrehozott, számítógépen kezelhető adatbázis.

Az állami földmérési alaptérképi adatbázist a papíralapú (1:1000, 1:1440, 1:2000, 1:2880 és 1:4000 méretarányú) ingatlan-nyilvántartási térképek digitalizálásával, illetve új felmérések által közvetlenül állították elő a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. irányításával, az adatokat a DAT szabvány szerint tárolták.

Az állami földmérési térképi adatbázis az állami ingatlan-nyilvántartási alaptérképi adatbázis kötelező alapja, mely jogszabályban előírt tartalommal, vonatkoztatási és vetületi rendszerben meghatározott adatok és a hozzájuk tartozó attribútumok alapján létrehozott, számítógépen kezelhető adatbázis.

Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis és a tulajdoni lapi adatbázis együttesét egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisnak (INYA) hívjuk, mindkét részét a földhivatalok vezetik naprakészen.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 5. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a Lechner Nonprofit Kft. az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kizárólag nem hatósági célra szolgáltat adatot az Fttv. 5. § (8) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltak szerint. Az ezen jogszabályi rendelkezés szerint szolgáltatott adatok 3 havonta frissülnek.

Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis megvásárolható teljes (egyszerűsített DAT) tartalommal, valamint váztérképként. A váztérkép csak a földrészlet határvonalát és a helyrajzi számát tartalmazza.

Szolgáltatási formátum

  • ESRI shape: poligonos a teljes (egyszerűsített DAT) tartalmú, valamint a váztérkép számára, attribútumokban az adott térképi elem adatai;
  • DXF: a teljes (egyszerűsített DAT) tartalmú térkép és a váztérkép számára, minden elemtípus és attribútum külön rétegen.
  • WMS

 

Ár

Belterület, különleges külterület (zártkert)

Földrészletek száma

Földrészlet

Terület

Egységár

Ft/földrészlet

Ft/ha

1-20

3651

770

21-50

2463

51-300

1394

301-1500

609

1501-3000

298

3001-5000

195

5001-10000

143

10000 fölött

102

 

Külterület

Földrészletek száma

Földrészlet

Terület

Egységár

Ft/földrészlet

Ft/ha

1-30

3889

55

31-100

2160

101-500

778

501-3000

303

3001-6000

139

6001-10000

78

10001-20000

52

20000 fölött

26

 

A nettó ár a következő módszerrel nyerhető:
- adott fekvésben (a belterület és a különleges külterület (zártkert) itt azonos fekvésnek veendő) a földrészletek száma szerinti sáv meghatározása,
- kiválasztott sáv szerinti értékekkel számolva, db * Ft/db + ha * Ft/ha.

Az egyszerre megvásárolható terület mérete megrendelésenként 1km2.

A földrészlet geometriáját és a helyrajzi szám feliratát tartalmzó váztérkép a teljes tartalmú térkép árának 80%-a. A váztérkép 0,5m-re és 1m-re generalizált verzióban is elérhető. A 0,5m-es ára a váztérkép díjának 80 %-a, míg a 1m-es ára a váztérkép díjának 60%-a.

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

 

Adatfelhasználási díj

A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2. § (3) bekezdése kimondja, hogy a Rendelet meghatározza a térképi alapú nyilvántartási és térinformatikai rendszerek, valamint a sokszorosított térképek kiadásához felhasznált állami alapadatok éves adatfelhasználási díját.

A nyilvántartási, térinformatikai és tervezési rendszerek állami alapadat tartalmáért számítandó adatfelhasználási díj számítási módját az 1. sz melléklet 6. táblázata tartalmazza:

Tételszám

Megnevezés

Egység

Díjtétel (Ft/év/ha)

61.

Az 1:10 000 méretaránynál nagyobb méretaránynak megfelelő adattartalmú nyilvántartási, térinformatikai és tervezési rendszerek állami alapadat tartalmának használatáért fizetendő díj

hektár

 

61-1.

 

5000 ha-ig

20

61-2.

 

5001 - 20000 ha-ig

15

61-3.

 

20001 - 60000 ha-ig

10

62.

1:10 000 méretarányú topográfiai térkép vagy azok tisztázati munkarészei

km2

Ft/év/km2

62-1.

 

24 km2

100

62-2.

 

25 - 2400 km2

50

62-3.

 

2401 - 24000 km2

25

62-4.

 

24001 km2 fölött

10

 

Megjegyzés:
a) A táblázat 61–1.–61–3. díjtételeit sávosan és közigazgatási egységenként, a 62–1.–62–4. díjtételeit sávosan kell alkalmazni.”

 

Kapcsolat

Lengyel Éva,
Adatszolgáltató Osztály,
telefon: +36-1-460-4240,
e-mail: eva.lengyel@lechnerkozpont.hu