Az 1855–1930 közötti országos felmérés során készült, úgynevezett Királyi kataszteri térképek archív példányait papíralapon vagy szkennelve szolgáltatjuk.

Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis és a tulajdoni lapi adatbázis együttesét egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisnak hívjuk, mindkét részét a földhivatalok vezetik naprakészen. Az állami földmérési térképi adatbázis az állami ingatlan-nyilvántartási alaptérképi adatbázis kötelező alapja, mely jogszabályban előírt tartalommal, vonatkoztatási és vetületi rendszerben meghatározott adatok és a hozzájuk tartozó attribútumok alapján létrehozott, számítógépen kezelhető adatbázis.

Az állami földmérési alaptérképi adatbázist a papíralapú (1:1000, 1:1440, 1:2000, 1:2880 és 1:4000 méretarányú) ingatlan-nyilvántartási térképek digitalizálásával, a BEVET, KÜVET, ZÁVET programban, illetve új felmérések által közvetlenül állították elő a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. irányításával, az adatokat a DAT szabvány szerint tárolták.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 5. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a Lechner Nonprofit Kft. az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kizárólag nem hatósági célra szolgáltat adatot az Fttv. 5. § (8) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltak szerint. Az ezen jogszabályi rendelkezés szerint szolgáltatott adatok 3 havonta frissülnek.

Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis megvásárolható teljes (egyszerűsített DAT) tartalommal, valamint váztérképként. A váztérkép csak a földrészlet határvonalát és a helyrajzi számát tartalmazza.

Szolgáltatási formátum

  • ESRI shape: poligonos a teljes (egyszerűsített DAT) tartalmú, valamint a váztérkép számára, attribútumokban az adott térképi elem adatai;
  • DXF: a teljes (egyszerűsített DAT) tartalmú térkép és a váztérkép számára, minden elemtípus és attribútum külön rétegen.
  • WMS

 

Ár

Fekvés

Terület

Igazgatási szolgáltatási díj (nettó, ÁFA mentes)

Belterület és zártkert

0-5 ha között

15 000 Ft

6 – 10 ha között

10 000 Ft

11 – 50 ha között

7 600 Ft

51– 150 ha között

3 800 Ft

151 – 250 ha között

2 600 Ft

251 – 550 ha között

2 200 Ft

551 – 1 750 ha között

1 900 Ft

1 750 ha felett

1 200 Ft

Külterület

0-300 ha között

390 Ft

301 – 500 ha között

350 Ft

501 – 1 000 ha között

310 Ft

1001– 5 000 ha között

270 Ft

5 001 – 10 000 ha között

200 Ft

10 001 – 20 000 ha között

160 Ft

20 001 – 35 000 ha között

80 Ft

35 000 ha felett

40 Ft

Az adatdíjat belterületi és zártkerti fekvésekben 5 hektár terület, külterületi fekvésben pedig 300 hektár alatt m2 alapon kell meghatározni.

Az adatdíj az alábbi munkadíjakkal egészül ki:
-    belterület és zártkert esetén 50 ha-ig az adatdíj 15 %-a
-    belterület és zártkert esetén 50 ha felet az adatdíj 5 %-a
-    külterület esetén 300 ha-ig az adatdíj 15 %-a
-    külterület és zártkert esetén 300 ha felet az adatdíj 5 %-a

Váztérkép (ami attribútumként kizárólag birtokhatárpontokat és -vonalakat, továbbá helyrajzi szám feliratot tartalmaz) megrendelése esetén a fenti táblázatban szereplő igazgatási szolgáltatási díjak 80%-át kell megfizetni.

A váztérkép 0,5m-re és 1m-re generalizált verzióban is elérhető. A 0,5m-es ára a váztérkép díjának 80 %-a, míg a 1m-es ára a váztérkép díjának 60%-a. A generalizált verzió díja ÁFA-s tétel.
A 3 éven belül megvásárolt teljes adatállomány időközi változásokat tartalmazó frissítése esetén a teljes adatállomány kerül átadásra. Az egyszeri adatfrissítés díja, a teljes területre vonatkozó adatdíj eltelt évenkénti 8%-a. Ebben az esetben munkadíj nem kerül felszámításra.

 

Épületgeometria

Épületgeometria szolgáltatása


Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban meglévő épületek vektoros formátumban nettó 10 Ft / épület objektum díj ellenében érhetőek el.  Az épület objektumok 0,5m-re generalizált verziójáért az épület objektumok díjának 80%-a, az 1 m-re generalizált verziójáért az épület objektumok díjának 60%-a fizetendő.
Legalább 3 000 000 db épület vásárlása esetén az ár 80%-a fizetendő.
Legalább 6 000 000 db épület vásárlása esetén az ár 60%-a fizetendő.
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Műszaki aranykorona érték meghatározása
Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból a 47/2017. (IX. 29.) FM rendeletben meghatározott becslőjárások műszaki aranykorona értékeit aranykorona értékkel rendelkező minőségi osztály foltonként nettó 1 Ft + ÁFA összegért az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis minőségi osztály folt geometriákhoz attribútumként lehet megvásárolni.

Műszaki aranykorona érték meghatározása

Az adatokat becslőjárásra, fekvésre, településre, járásra, megyére vagy országos szinten aggregálva is meg lehet rendelni. Az aggregált adatok díja az érintett minőségi osztály foltok darabszáma alapján számítandó.
A teljes országot lefedő adat megrendelése esetén a teljes ár 80 %-a fizetendő.
A felhasználó a vásárlástól számított 3 éven belül jogosult a megvásárolt adatbázis friss verziójára, ennek díja minden alkalommal az aktuális ár 10%-a.
A minimális rendelési díj nettó 10 000 Ft.
 

Adatfelhasználási díj

Az ingatlan-nyilvántartási, a telekalakítási, a földmérési és térképészeti tevékenységgel kapcsolatos eljárások, továbbá az ingatlan-nyilvántartásból és az állami alapadatbázisokból történő adatszolgáltatások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 1/2024. (I. 30.) KTM rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 1. melléklet 9. pontja alapján a nyilvántartási, térinformatikai és tervezési rendszerek állami alapadat tartalmáért az alábbi adatfelhasználási díjat kell fizetni:

Megnevezés

Egység

Díjtétel

Az 1:10 000 méretaránynál nagyobb méretaránynak megfelelő adattartalmú nyilvántartási, térinformatikai és tervezési rendszerek állami alapadat tartalmának használatáért fizetendő díj

ha

Ft/év/ha

5 000 ha-ig

20

5 001– 20 000 ha-ig

15

20 001 ha felett

10

A táblázat díjtételeit sávosan kell alkalmazni.

Nyilvántartási, térinformatikai vagy tervezési rendszerben történő felhasználásnak kell tekinteni azokat az eseteket, amelyekben az adatok a megrendelt adatokat feldolgozni képes szoftverek segítségével a szervezeten vagy cégen belül több felhasználó által elérhetővé, kezelhetővé, felhasználhatóvá válnak, valamint azokat az eseteket, amikor az adatok publikus felületen harmadik fél részére megjelenítésre kerülnek.

Adatok felhasználása publikációs célra

A Lechner Tudásközpont által kezelt a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (Fttv) 3.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti állami alapadatok adatbázisainak részét képező alapponthálózati pontok felhasználása esetén az Fttv. 6/b. §-ban foglaltak szerint meg kell jelölni a forrást.

Az adatfelhasználás engedélyezője az Fttv. 32. § (3) bekezdése szerint a térképészetért felelős (közigazgatási és területfejlesztési) miniszter. Az engedélyezés érdekében kérjük forduljanak közvetlenül a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkárságához a hatosagi@ktm.gov.hu címen. A kérelmet postai úton a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkárságának címezve a 1358 Budapest, Pf. 19. lehet benyújtani.

Kapcsolat

Lengyel Éva,
Adatszolgáltató Osztály,
telefon: +36-1-460-4240,
e-mail: eva.lengyel@lechnerkozpont.hu