A Magyarország területére vonatkozó geoid adatbazisok (HGEO2000 és HGGG2000 változatok)

Az adatbázis a Magyarország területére vonatkozó legújabb HGEO2000 gravimetriai és a HGGG2000 GPS-gravimetriai kvázigeoid változatok adatait tartalmazza digitális formában egy 1.5'x1.5' (kb.2x2 km) rácson. A HGGG2000 megoldás a gravimetriai geoid javított változata, ahol a HGEO2000 megoldást illesztettük kiválasztott, szintezett OGPSH pontokra. A megoldások vonatkozási rendszere a geocentrikus ETRS89.

Elérési hely adatbázis

Az Elérési hely adatbázis Magyarország teljes területére elérhető, és lehetővé teszi az ingatlanok elérési hely adatainak a helyrajzi számokkal történő összerendelését, azok térbeli azonosítását. Az adatokat az ingatlan-nyilvántartás tulajdoni lap és térképi adatbázisából származtattuk.

Felszínborítás

A Copernicus földmegfigyelő program a Föld felszínének monitorozására létrehozott európai rendszer. Az adatgyűjtés különböző források felhasználásával történik, ami magába foglalja a földmegfigyelő műholdakat (űrszegmens) és az úgynevezett in-situ adatokat (földi szegmens). A felhasználói szegmens (services) a fenti adatok felhasználásával biztosít információt hat tematikus területen: szárazföld, tengerek, atmoszféra, klímaváltozás, katasztrófa-elhárítás, biztonság. A szárazföld megfigyelése (land monitoring) 4 fő összetevőre osztható: globális komponens, páneurópai komponens, lokális komponens, űrfelvételek és referencia adatok.

Földmérési alappontok

Alappontnak nevezzük a terepen jól azonosítható és időtálló módon megjelölt olyan pontot, amelynek helymeghatározó adatai kellő pontossággal ismertek egy definiált vonatkoztatási rendszerben.  Megkülönböztetjük őket irányultságuk (vízszintes, magassági), rendűségük (pontosságuk), vonatkoztatási rendszerük (EOVA, OGPSH, EOMA, Bendefy) szerint.

Közlekedési hálózatok adatbázis

Az ortofotó alapján történő digitalizálással és attribútum adatok gyűjtésével készített adatbázis tartalmazza az utakat, vasutakat, repülőtereket, kompokat és libegőket vonalas, felület- vagy pontszerű objektumokként. Az adatok frissítése igazodik a mindenkori legfrissebb ortofotó frissítésének periódusához.

Kulturális létesítmények adatbázisa

A Kulturális létesítmények adatbázisa a vár, földvár, várfal, rom, temető, vallásilag tipizált templom épület, templomtorony kategóriákba tartozó adatokat tartalmazza.

Légifelvételek

2000-ben, 2005-ben, 2015-ben és 2022-ben az ország teljes területét lefedő légifelvételezés történt. A 2007 és 2014 közötti időszakból az ország területét 4 éves, 2016-tól 3 éves ciklusonként lefedő, digitális légifelvételezés zajlott. A 2015-2017. és 2019. és 2020. évben lombtalan időszakban készült légifelvételek az egyes járási hivatalok illetékességi területeiről érhetőek el 20 cm-es terepi felbontásban.

Magassági adatok

A szintvonalrajz és a DDM a domborzat magasságát, a digitális és a színezett digitális felszínmodell a terep, illetve a légifényképezés pillanatában a terepen található bármely fedettség, állandó és ideiglenes, természetes és mesterséges tereptárgyak burkoló felületének magassági viszonyait írja le, az nDFM pedig a két állomány különbségét tartalmazza.

Magyar közigazgatási határok

Az adatbázis a magyarországi közigazgatási határok adatait tartalmazza országhatár, régióhatár, vármegyehatár, járáshatár, településhatár, fekéshatár szinten. A különböző szintű határok (pl. vármegye, járás) külön is megvásárolhatók.

Magyarország Földrajzinév-tára

Magyarország Földrajzinév-tárának jelenleg elérhető, közepes méretaránynak megfelelő verziója (FNT1) a földrajzi nevek összesen 40 típusát tartalmazza. Magába foglalja a települések, településrészek, tájak, természetvédelmi területek, dűlők, erdők nevét, a domborzati és vízrajzi neveket, a térképi ábrázolásban megszokott nevezetes pontok (pl. rom, kilátó, kastély) neveit, valamint egyes fontosabb közlekedési objektumok elnevezését. Névsűrűség tekintetében a területek tagoltságának függvényében az 1:25 000 – 1:50 000 közötti méretaránynak felel meg.

Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) adatai

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) az uniós és a nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági- és vidékfejlesztési támogatások kizárólagos hivatkozási-, földterület azonosítási- és térinformációs rendszere. A MePAR alapadatai a fizikai blokkok és a támogatásra nem jogosult területek határai, valamint a fizikai blokkok egyedi azonosítói és a területadatok. A MePAR adatbázisban rendelkezésre álló értékesíthető tematikus fedvények az alábbiak: MePAR blokkok vízerózióval érintett határvonalai (12%-nál meredekebb területek); MePAR blokkok 17%-nál meredekebb területek határvonalai; belvízzel veszélyeztetett területek; aszálykockázattal érintett területek; erózióveszélyeztetett területek.

Névrajzi adatbázis

Az adatbázis a Lechner Tudásközpont  által gyűjtött és kezelt névrajzi elnevezéseket tartalmazza.

Ortofotók

Az ortofotók ortogonális, térképi rendszerbe transzformált mérhető légifényképek. Az ortokorrekció segítségével a légifelvételek mentesíthetők a fényképezés sajátosságából fakadó perspektív és a tereptárgyak okozta torzulásoktól, a légifelvételek a földrajzi térben a helyükre kerülnek. Az ortofotók a katonai térképészet által retusált területeket is tartalmaznak. Az ortofotók natív felbontásoknál gyengébb felbontásban és tömörített fájl formátumban (JPEG) is elérhetőek. Az ortofotók RGB (piros-zöld-kék) és CIR (infravörös-vörös-zöld) színtérrel választhatók.

Térségi tervek

Topográfiai térkép

A topográfiai térképek Magyarország területének 1:10 000, 1:25 000, 1:100 000, 1:200 000 méretarányok szerinti, a földfelszín mesterséges és természetes objektumainak ábrázolására készült színekkel és jelkulcsos ábrázolás alkalmazásával kiegészített térképművek, melyek a tervezési és nyilvántartási munkák kiváló alapanyagai. A különböző térképrendszerekhez különböző vetületi rendszerek tartoznak.

Tömbhatár adatbázis

A Tömbhatár adatbázis az ingatlan-nyilvántartási térképből származtatott, 10 cm-es rácshálóra generalizáltan tartalmazza a tömbhatárokat.

Vízrajz adatbázis

Az ortofotó alapján történő digitalizálással létrehozott adatbázis, mely az állóvizeket, tavakat, folyókat vonalas vagy felület típusú objektumként tartalmazza. Az adatok frissítése igazodik a mindenkori legfrissebb ortofotó frissítésének periódusához.
 

Egyedi igények

Cégünk hosszú távú együttműködésben gondolkodva téradatokon alapuló egyedi térinformatikai rendszerek fejlesztését és üzemeltetését vállalja államigazgatási szervek, nagyvállalatok és kkv-k számára is. Megrendelői igények szerint térbeli lehatárolásos vagy szöveg alapú keresések kidolgozását, raszteres, vektoros és leíró adatok internetes és intranetes, böngésző alapú, vagy WMS-en keresztül történő szolgáltatását kínáljuk érdeklődő ügyfeleink részére.

 

Általános Szerződési Feltételek

A Lechner Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati megrendeléseinek 2023. június 11-től hatályos Általános Szerződési Feltételeit itt találja.