Tervek

 

Ortofotók

Az ortofotók ortogonális, térképi rendszerbe transzformált mérhető légifényképek. Az ortokorrekció segítségével a légifelvételek mentesíthetők a fényképezés sajátosságából fakadó perspektív és a tereptárgyak okozta torzulásoktól, a légifelvételek a földrajzi térben a helyükre kerülnek. Az ortofotók a MH Geoinformációs Szolgálat által retusált területeket is tartalmaznak. Az ortofotók natív felbontásoknál gyengébb felbontásban és tömörített fájl formátumban (JPEG) is elérhetőek. Az ortofotók RGB (piros-zöld-kék) és CIR (infravörös-vörös-zöld) színtérrel választhatók.

Légifelvételek

2000-ben, 2005-ben és 2015-ben az ország teljes területét lefedő légifelvételezés történt. A 2007 és 2014 közötti időszakból az ország területét 4 éves, 2016-tól 3 éves ciklusonként lefedő, digitális légifelvételezés zajlott. A 2015-2017. és 2019. évben lombtalan időszakban készült légifelvételek az egyes Járási Hivatalok illetékességi területeiről érhetőek el 20 cm-es terepi felbontásban.

Topográfiai térkép

A topográfiai térképek Magyarország területének 1:10 000, 1:25 000, 1:100 000, 1:200 000 méretarányok szerinti, a földfelszín mesterséges és természetes objektumainak ábrázolására készült színekkel és jelkulcsos ábrázolás alkalmazásával kiegészített térképművek, melyek a tervezési és nyilvántartási munkák kiváló alapanyagai. A különböző térképrendszerekhez különböző vetületi rendszerek tartoznak.

Magassági adatok

A szintvonalrajz és a DDM a domborzat magasságát, a digitális és a színezett digitális felszínmodell a terep, illetve a légifényképezés pillanatában a terepen található bármely fedettség, állandó és ideiglenes, természetes és mesterséges tereptárgyak burkoló felületének magassági viszonyait írja le, az nDFM pedig a két állomány különbségét tartalmazza.

Földmérési alappontok

Alappontnak nevezzük a terepen jól azonosítható és időtálló módon megjelölt olyan pontot, amelynek helymeghatározó adatai kellő pontossággal ismertek egy definiált vonatkoztatási rendszerben.  Megkülönböztetjük őket irányultságuk (vízszintes, magassági), rendűségük (pontosságuk), vonatkoztatási rendszerük (EOVA, OGPSH, EOMA, Bendefy) szerint. A pontszámra kattintva megjelenik a pontleírás, melyben a koordinátán és/vagy magassági adaton kívüli adatok megtekinthetőek.

Magyarország Földrajzinév-tára

Magyarország földrajzinév-tárának jelenleg elérhető, közepes méretaránynak megfelelő verziója (FNT1) a földrajzi nevek összesen 40 típusát tartalmazza. Magába foglalja a települések, településrészek, tájak, természetvédelmi területek, dűlők, erdők nevét, a domborzati és vízrajzi neveket, a térképi ábrázolásban megszokott nevezetes pontok (pl. rom, kilátó, kastély) neveit, valamint egyes fontosabb közlekedési objektumok elnevezését. Névsűrűség tekintetében a területek tagoltságának függvényében az 1:25 000 – 1:50 000 közötti méretaránynak felel meg.

Magyar Közigazgatási Határok

Az adatbázis a magyarországi közigazgatási határok adatait tartalmazza országhatár, régióhatár, megyehatár, járáshatár, településhatár szinten. A különböző szintű határok (pl. megye, járás) külön is megvásárolhatók.

Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) adatai

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) az uniós és a nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági- és vidékfejlesztési támogatások kizárólagos hivatkozási-, földterület azonosítási- és térinformációs rendszere. A MePAR alapadatai a fizikai blokkok és a támogatásra nem jogosult területek határai, valamint a fizikai blokkok egyedi azonosítói és a területadatok. A MePAR adatbázisban rendelkezésre álló értékesíthető tematikus fedvények az alábbiak: MePAR blokkok vízerózióval érintett határvonalai (12%-nál meredekebb területek); MePAR blokkok 17%-nál meredekebb területek határvonalai; belvízzel veszélyeztetett területek; aszálykockázattal érintett területek; erózióveszélyeztetett területek.

A Magyarország területére vonatkozó geoid adatbazisok (HGEO2000 és HGGG2000 változatok)

Az adatbázis a Magyarország területére vonatkozó legújabb HGEO2000 gravimetriai és a HGGG2000 GPS-gravimetriai kvázigeoid változatok adatait tartalmazza digitális formában egy 1.5'x1.5' (kb.2x2 km)-es rácson. A HGGG2000 megoldás a gravimetriai geoid javított változata, ahol a HGEO2000 megoldást illesztettük kiválasztott, szintezett OGPSH pontokra. A megoldások vonatkozási rendszere a geocentrikus ETRS89.

Felszínborítás

 

Egyedi igények

Cégünk hosszú távú együttműködésben gondolkodva téradatokon alapuló egyedi térinformatikai rendszerek fejlesztését és üzemeltetését vállalja államigazgatási szervek, nagyvállalatok és kkv-k számára is. Megrendelői igények szerint térbeli lehatárolásos vagy szöveg alapú keresések kidolgozását, raszteres, vektoros és leíró adatok internetes és intranetes, böngésző alapú, vagy WMS-en keresztül történő szolgáltatását kínáljuk érdeklődő ügyfeleink részére.