Integrated GaIiIeo Reference Network for Positioning and Environment Monitoring

Kedvezményezett: Lechner Non-profit Kft.
Konzorcium tagjai: -
Projekt címe:  Integrated GaIiIeo Reference Network for Positioning and Environment Monitoring
Projekt azonosítószáma: ESA Contract No. 40001388381221NL1RR
Támogatás összege: 332 097 EUR
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás időtartama: 2022.08.02. – 2024.02.01.

A European Space Agency által pályázati felhívás jelent meg NAVIGATION INNOVATION SUPPORT PROGRAMME ELEMENT 3 ANNOUNCEMENT OF OPPORTUNITY (AO) címmel. A pályázat célja, hogy támogassa a nemzeti navigációs tevékenységet, melyhez kapcsolódóan „INGREM: Integrated Galileo Reference Network for Positioning and Environment Monitoring” címmel pályázatot készítettünk elő. A multi-GNSS helymeghatározást egyre szélesebb körben alkalmazzák, GNSS állomások ezreit telepítik és működtetik egész Európában. A megfigyeléseket tudományos célokra is használják, ezeknek az alkalmazásoknak a többsége lehetőséget kínál a különböző környezeti megfigyelési tevékenységekre, kezdve a geokinematikai veszélybecsléstől az éghajlatváltozás megfigyeléséig. Jelen projekt célja egy stabil helyre történő többcélú megfigyelőállomás telepítése, földi és űrtechnológia integrálása.

 

Consortium Lead Partner: Lechner Non-profit Ltd
Consortium members: -
Project title: Integrated GaIiIeo Reference Network for Positioning and Environment Monitoring
Project ID: ESA Contract No. 40001388381221NL1RR
Overall contract value: 332 097 EUR
Contribution: 100%
Project duration: 02/08/2022 – 01/02/2024

The European Space Agency has published a call for proposals for NAVIGATION INNOVATION SUPPORT PROGRAMME ELEMENT 3 ANNOUNCEMENT OF OPPORTUNITY (AO). The aim of the call is to support national navigation activities, for which we have prepared a proposal entitled "INGREM: Integrated Galileo Reference Network for Positioning and Environment Monitoring".
Multi-GNSS positioning is becoming more and more widely used, with thousands of GNSS stations installed and operating throughout Europe. Observations are also used for scientific purposes, most of these applications offer the potential for a variety of environmental monitoring activities, ranging from geokinematic hazard assessment to climate change monitoring. The present project aims at the installation of a multipurpose observation station at a stable site, integrating ground and space technologies.