A Településképi Arculati Kézikönyvek (TAK)  rövid áttekintést adnak a települések történetéről, a hozzájuk kapcsolódó kulturális és  helyi épített örökség értékeiről. Az érintett szakemberek által összeállított kötetek bemutatják a településeken kialakult különböző karakterű területeket is, elősegítve ezzel az új épületet építeni, vagy meglévőt felújítani  szándékozó lakosok tájékozódását és a megvalósítani kívánt fejlesztésnek  a környezetbe illesztéssel kapcsolatos követelményeinek betartását. A helyi építési hagyományok tudatosításával, követendő példák bemutatásával útmutatást adnak az építtetőknek, az érdeklődőknek és a szakembereknek egyaránt. Az jó példák bemutatása kiterjed a közterületek megjelenésére, a hirdetési felületek, javasolt növénytelepítések, építészeti részletek megoldásaira.  A TAK önkormányzati elfogadása után - erre alapozva a kívánalmakat jogszabályi keretbe foglalva születtek meg a helyi önkormányzatok településképi rendeletei (TKR) . Ezek alapján úgy az engedélyhez kötött, mint az egyszerű bejelentéses eljárás alapján készülő épületek, egyéb környezeti elemek településképi szempontból kontrollálhatók.

A TAK-ok készítése előtt létrehozásra került egy egyeztetési felületet a http://tak.lechnerkozpont.hu , melynek használatával az adatszolgáltatások lebonyolításra kerültek és a munkaanyagok véleményezése is itt történt. Az időközben esetleg szükségessé vált módosítások, kiegészítések újra egyeztetésre kerülnek a felületen. A TAK-ok alapján előkészített rendelettervezetek - TKR-ek - véleményezését is itt lehet lebonyolítani.

Az ország településeinek jóváhagyott TAK-jai folyamatosan kerülnek fel az LTK által üzemeltetett http://tak.e-epites.hu/ felületre, ahol az építtetők, a tervezők és a döntéshozók is tájékozódhatnak, ismerkedhetnek a települések építési kultúrájával - és a  jó példák bemutatásán keresztül - meríthetnek további inspirációt a terveik megvalósításához.