sz2020_fb.png

E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában

Kedvezményezett: Lechner Nonprofit Kft.
Konzorcium tagjai: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Projekt címe: E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában
Projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038
Támogatás összege: 9 672 964 665 forint
Összköltség: 10 104 905 423 forint
Támogatás mértéke: 100%
A projekt fizikai zárásának tervezett időpontja: 2023. szeptember 30.

A Lechner Nonprofit Kft. a digitális építésügy fejlesztése érdekében konzorciumvezetőként kötött támogatási szerződést az Európai Unió Európai Szociális Alapja és Magyarország költségvetése a Széchenyi 2020 keretében társfinanszírozásban megvalósuló E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 projektre.

A Lechner Tudásközpont a projekt részeként tíz informatikai szakrendszert fejleszt, melyek kapcsolódását egy keretrendszer segíti, így a rendszerek egy platformon, közös adatbázisban kommunikálhatnak majd egymással. A projekt célja a már elektronizált folyamatok (építési napló, engedélyezési eljárások támogatása) hatékonyságának javítása, a tapasztalatok alapján az alkalmazások kényelmesebb használatának támogatása, új funkciók megvalósítása.

Többek között a már üzemelő Elektronikus építési napló alkalmazás az Építési Kivitelezést Támogató Rendszer (ÉKTR) keretében újult meg – ami számos más, az Országos Építésügyi Nyilvántartásban alkalmazott szakrendszerrel létesít automatizált kapcsolatot. Számos felhasználói visszajelzésen alapuló funkció is megvalósult, amelyek többek között a műszaki ellenőrök munkáját segítik , de az egységes és korszerű felületek azok dolgát is könnyítik, akik a rendszert ritkán használják, így sokkal gyorsabb folyamattá vált például egy E-építési napló készenlétbe helyezése. Továbbfejlesztésre kerültl az Android és az iOS alapú mobil applikáció, mely szintén a kor elvárásainak megfelelően segíti a kivitelezők naplóvezetését vagy az építtetők és műszaki ellenőrök munkakövetését.

Az ÉTDR átalakításával létrejött az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus rendszer (ÉHTR), így az újdonságok között szerepel a felület átalakítása és az egységes megjelenés az OÉNY további alkalmazásaihoz alkalmazkodva. A fejlesztés során egyszerűsödnek konkrét folyamatok, továbbá lehetőség nyílik más, sajátos építményfajták építésügyi hatóságai számára, hogy eljárásaik során akár már az ÉHTR-t használják, mint elektronikus ügyintézési felületet. A fejlesztéssel egy ügyfélkapus fiókkal bármennyi szervezeti egységhez lehet majd kérelmezni a regisztrációt, továbbá közvetlen kapcsolat épül ki a KSH felé is. Az E-naplóból érkező, eljárás szempontjából hasznos információk is könnyen megjeleníthetők lesznek, továbbá a tervezők kamarai adatainak ellenőrzéséhez sem kell majd másik felületet megnyitni.

Az Elektronikus Tervpályázat-kezelő alkalmazás (T-Pálya) fejlesztésével elektronikus felületre került az építészeti-műszaki tervezői pályázatok lebonyolítása. Az érintettek számára egy webhelyen érhetők el a hazai építészeti, tájépítészeti, urbanisztikai terv- és ötletpályázatok az összes dokumentációjukkal együtt – böngészhető adatbázist nyújtva az érdeklődőknek a pályázatok kiírásától kezdve a bírálatokon át, egészen a díjazott tervekig.

A projekt keretében mindezeken felül Dokumentációs Központ Információs Rendszer (DOKIR) néven online tervkatalógus fejlesztése is megvalósult, a rendszer kialakításának célja elsősorban a Nemzeti Tervvagyon körébe tartozó építés-műszaki dokumentációk elérhetőségének és kutathatóságának biztosítása, de elérhető a Lechner Nonprofit Kft-ben tárolt talajmechanikai és geotechnikai fúrások eredményét bemutató térkép is. Fontos eredmény, hogy az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás (ÉSZJNY) szintén a rendszer részét képezi, így az egyes építészeti művekkel kapcsolatos nyilatkozatokat is a DOKIR-on keresztül lehet feltölteni.

Az új fejlesztések közül az építtetőket, állampolgárokat támogatja a Szakértő Keresés és Szerződéskötés (SZASZER) modul – ami az építésügyben, építőiparban található mérnökök és szakemberek könnyebb kereshetőségét teszi lehetővé, valamint az Építésügyi Tudástár (Tudástár), ami az állampolgárok számára nyújt közérthető információkat az építésügyi fogalmakról, segít a tervdokumentációk értelmezésében, illetve hasznos információkkal látja el az építtetőket az építésügy folyamatait illetően. Leginkább a különleges eseteket igénylő igazságügyi szakértői munkát segíti az Építésügyi igazságügyi szakértők tevékenységét támogató rendszer (ÉISZ), ami jogszabályi rendezés után egy igazságügyi szakértő teljes munkafolyamatát képes lesz menedzselni és nyomon követni.

A politikai és szakpolitikai döntéshozók, valamint egyes adatkörök esetében állampolgárok számára készül az Építésügyi Vezetői Információs Rendszer (ÉVIR), ami az Országos Építésügyi Nyilvántartás alkalmazásainak adatait összegzi, azok látszólag össze nem függő adataiból pedig dinamikus, komplex riportokat készít.

A projekt keretében a teljes Örökségvédelmi Nyilvántartás Rendszer kialakításra kerül az Országos Építésügyi Nyilvántartás részeként, mely egyesíti – az adattartalom migrálásával a jelenlegi Örökségvédelmi egységes és központi hatósági nyilvántartás adatrögzítő rendszer, az Örökségvédelmi egységes és központi hatósági nyilvántartás, valamint a Műemléki tudományos szakrendszer funkcióit és adatait a szükséges kiegészítésekkel, amit a jogszabály változások, a szervezeti átalakítások és a szakmai igények indokolnak. Az örökségvédelmi nyilvántartás megújításával, a közvetlenül érintett hatóságok és szakértők számára hozzáférhető, a műemlékek és a régészeti lelőhelyek központi, közhiteles hatósági nyilvántartása egy, korszerűbb, biztonságosabb adatbázis-technológiával és modern, felhasználóbarát, webes felülettel kerül leváltásra. A fejlesztéssel a közhiteles nyilvántartásnak egy bizonyos megválasztott adatai, egy webes alkalmazáson keresztül lesznek hozzáférhetők a nyilvánosság számára. A fejlesztés során megvalósul az ÖVNYR hatósági alkalmazás továbbfejlesztése, ezzel együtt pedig hatósági ügyintézés folyamatának megújítása, az adminisztrációs idő csökkentése. A rendszerhez tartozik az ÖVNYR mobilalkalmazás, amely az érintett hatóságok és szakértők munkáját támogatja.

EIM néven készül az Tervezést támogató Környezeti Információs téradat-csomag (Environmental Information Modeling). A Lechner Tudásközpont által üzemeltetett több szakrendszer és nyilvántartás szolgáltatásaira épülő, webáruház jellegű alkalmazás, mely komplex adatszolgáltatást biztosít elsősorban építésztervezők részére. Segítségével a felhasználók a megadott tervezési területre vonatkozóan egyetlen adatszolgáltatáson keresztül kapják meg a tervezési munkához szükséges összes releváns adatot és információt.

A projekt támogatási szerződése és mellékletei

A projektben külső vállalkozókkal kötött szerződések összefoglaló adatai

E-építés keretrendszer - innovációval a magyar emberek szolgálatában hírek

Dokumentációs Központ Információs Rendszer (DOKIR)

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus rendszer (ÉHTR)

Építésügyi Tudástár

Építőipari Kivitelezést Támogató Rendszer (ÉKTR)

E-TERVPÁLYA

Örökségvédelmi Nyilvántartási Rendszer