E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában

Kedvezményezett: Lechner Nonprofit Kft.
Konzorcium tagjai: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Projekt címe: E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában
Projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038
Támogatás összege: 7 421 592 242 forint
Összköltség: 7 853 818 750 forint
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás időtartama: 2015. szeptember 1. – 2022. március 31.

A Lechner Nonprofit Kft. a digitális építésügy fejlesztése érdekében konzorciumvezetőként kötött támogatási szerződést az Európai Unió Európai Szociális Alapja és Magyarország költségvetése a Széchenyi 2020 keretében társfinanszírozásban megvalósuló E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 projektre.

A Lechner Tudásközpont a projekt részeként hét informatikai szakrendszert fejleszt, melyek kapcsolódását egy keretrendszer segíti, így a rendszerek egy platformon, közös adatbázisban kommunikálhatnak majd egymással. A projekt célja a már elektronizált folyamatok (építési napló, engedélyezési eljárások támogatása) hatékonyságának javítása, a tapasztalatok alapján az alkalmazások kényelmesebb használatának támogatása, új funkciók megvalósítása.

Többek között a már üzemelő Elektronikus építési napló alkalmazás az Építési Kivitelezést Támogató Rendszer (ÉKTR) keretében újul meg – ami számos más, az Országos Építésügyi Nyilvántartásban alkalmazott szakrendszerrel létesít majd automatizált kapcsolatot. Számos felhasználói visszajelzésen alapuló funkció is megvalósul, amelyek többek között a műszaki ellenőrök munkáját segítik majd, de az egységes és korszerű felületek azok dolgát is könnyíteni fogják, akik a rendszert ritkán használják, így sokkal gyorsabb folyamattá válik például egy E-építési napló készenlétbe helyezése. Továbbfejlesztésre kerül az Android és az iOS alapú mobil applikáció, mely szintén a kor elvárásainak megfelelően segíti majd a kivitelezők naplóvezetését vagy az építtetők és műszaki ellenőrök munkakövetését.

Az ÉTDR átalakításával létrejön az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus rendszer (ÉHTR), így az újdonságok között szerepel a felület átalakítása és az egységes megjelenés az OÉNY további alkalmazásaihoz alkalmazkodva. A fejlesztés során egyszerűsödnek konkrét folyamatok, továbbá lehetőség nyílik más, sajátos építményfajták építésügyi hatóságai számára, hogy eljárásaik során akár már az ÉHTR-t használják, mint elektronikus ügyintézési felületet. A fejlesztéssel egy ügyfélkapus fiókkal bármennyi szervezeti egységhez lehet majd kérelmezni a regisztrációt, továbbá közvetlen kapcsolat épül ki a KSH felé is. Az E-naplóból érkező, eljárás szempontjából hasznos információk is könnyen megjeleníthetők lesznek, továbbá a tervezők kamarai adatainak ellenőrzéséhez sem kell majd másik felületet megnyitni.

Az Elektronikus Tervpályázat-kezelő alkalmazás (T-Pálya) fejlesztésével elektronikus felületre került az építészeti-műszaki tervezői pályázatok lebonyolítása. Az érintettek számára egy webhelyen lesznek elérhetőek a hazai építészeti, tájépítészeti, urbanisztikai terv- és ötletpályázatok az összes dokumentációjukkal együtt – böngészhető adatbázist nyújtva az érdeklődőknek a pályázatok kiírásától kezdve a bírálatokon át, egészen a díjazott tervekig.

A projekt keretében mindezeken felül Dokumentációs Központ Információs Rendszer (DOKIR) néven online tervkatalógus fejlesztése is megvalósul, a rendszer kialakításának célja elsősorban a Nemzeti Tervvagyon körébe tartozó építés-műszaki dokumentációk elérhetőségének és kutathatóságának biztosítása, de elérhető lesz a Lechner Nonprofit Kft-ben tárolt talajmechanikai és geotechnikai fúrások eredményét bemutató térkép is. Fontos eredmény, hogy az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás (ÉSZJNY) szintén a rendszer részét képezi, így az egyes építészeti művekkel kapcsolatos nyilatkozatokat is a DOKIR-on keresztül lehet feltölteni.

Az új fejlesztések közül az építtetőket, állampolgárokat támogatja a Szakértő Keresés és Szerződéskötés (SZASZER) modul – ami az építésügyben, építőiparban található mérnökök és szakemberek könnyebb kereshetőségét teszi lehetővé, valamint az Építésügyi Tudástár (Tudástár), ami az állampolgárok számára nyújt közérthető információkat az építésügyi fogalmakról, segít a tervdokumentációk értelmezésében, illetve hasznos információkkal látja el az építtetőket az építésügy folyamatait illetően.
Leginkább a különleges eseteket igénylő igazságügyi szakértői munkát segíti az Építésügyi igazságügyi szakértők tevékenységét támogató rendszer (ÉISZ), ami jogszabályi rendezés után egy igazságügyi szakértő teljes munkafolyamatát képes lesz menedzselni és nyomon követni.

Végül pedig a politikai és szakpolitikai döntéshozók, valamint egyes adatkörök esetében állampolgárok számára készül az Építésügyi Vezetői Információs Rendszer (ÉVIR), ami az Országos Építésügyi Nyilvántartás alkalmazásainak adatait összegzi, azok látszólag össze nem függő adataiból pedig dinamikus, komplex riportokat készít.

A projekt támogatási szerződése és mellékletei

A projektben külső vállalkozókkal kötött szerződések összefoglaló adatai

E-építés keretrendszer - innovációval a magyar emberek szolgálatában hírek

Dokumentációs Központ Információs Rendszer (DOKIR)

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus rendszer (ÉHTR)

Építőipari Kivitelezést Támogató Rendszer (ÉKTR)

E-TERVPÁLYA