Földmérő Igazolvány kiadása

Földmérő igazolványt a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.-nél (LTK) történő igénylés alapján lehet beszerezni. Az igénylőlap a honlapról letölthető, a kitöltés után a mellékletekkel együtt postán is beküldhető. Kérjük gondosan, olvashatóan és hiánytalanul töltse ki az adatlapot a gyors és akadálytalan ügyintézés érdekében.

Ingatlanrendező földmérő minősítés

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (Fttv.) 28.§ (3) bekezdése értelmében az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményező földmérési és térképészeti munka minőségét ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő tanúsítja.

Az alapponthálózati munkák, valamint az államhatár munkák minősített munkavégzőinek nyilvántartása

Az Fttv. 25/A. § (1) bekezdése szerint földmérési jelet csak a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által nyilvántartásba vett földmérő pótolhatja vagy helyezheti át.

Továbbképzések akkreditációja

Az ingatlanrendező földmérő minősítés a megadástól számítva öt évig érvényes. Az érvényesség meghosszabbításának egyik feltétele a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált szakirányú továbbképzéseken (oktatásokon, konferenciákon) való részvétel és húsz továbbképzési pont megszerzése. A részvételről és a megszerzett továbbképzési pontokról a rendezvény szervezője állít ki igazolást a földmérő számára.

Szabályzatok

Majdnem 30 földmérési és térképészeti szabályzat tölthető le díjmentesen.