A fotogrammetria a földmérés/térképészet/geodézia eszköze a nagy területeről egyidőben rögzített felvételek (drón platformról készült, légi-, űr- vagy földi felvételek egyaránt), vagy más ismert modell szerint leképződő adatkészletek (LIDAR, hőfelvételek, stb.) speciális feldolgozásán keresztül, amivel elérhető a metrikus, meghatározott vonatkoztatási rendszerben értelmezhető adatgyűjtés, modellezés, térképezés. A felmérendő terület kiterjedése, annak „nagysága” relatív, értendő ez egy modellezendő emberi szerv adott területére, egy térbeli művészeti alkotás (dombormű, szobor) akár egy részletére, egy épületre, egy településre, az országra, vagy akár Föld egészére. A lényeg a kép – térkép térbeli és tartalmi transzformációs lehetőségének megteremtése.

A fotogrammetria a 3 dimenziós világot képezi le 3D-ben. Célja olyan képi alapú virtuális környezet előállítása, melyben pontos mérések végezhetőek. Az így előállított képi, vagy térképi adatok, a 3D-adatok, modellek biztosítják a geometriai alapját a térképezési feladatoknak, tervezéseknek, felméréseknek, elemzéseknek, nyilvántartásoknak. Az UAV-os (drónos), légi- és űrfelvételek feldolgozásával az állam, minden állampolgár ingatlan vagyonának, a környezet állapotának, a mezőgazdasági támogatások hátterének felméréséhez, rögzítéséhez ez a tudomány biztosít alapot.

Légi- és űrfelvételek megfelelő, feladatspecifikus szintre tervezett geometriáját biztosítjuk. Alapvető feladataink közé tartozik továbbra is a légifelvételek és ortofotók készítésének folyamatos minőségbiztosítása és állami átvételi eljárásának lefolytatása a jogszabályokban rögzített esetekben (pl. a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer, az Osztatlan Közös Tulajdon Megszüntetése, stb. projekt keretében készülő távérzékelt adatok esetében). Kezeljük az országos digitális domborzatmodellt, digitális felszínmodelleket állítunk elő, melyek felhasználásával LOD1 és LOD2 modelleket készítünk, magassági és téradatokat igénylő elemzéseket végzünk. Új technológiákat és módszereket próbálunk ki vagy fejlesztünk, és alkalmazzuk azokat.

Az ortofotó olyan speciálisan átalakított légi-, vagy űrfelvételekből álló mozaik, amelyen úgy, olyan pontossággal tudunk mérni, tervezni, stb., mint egy térképen, de nem csak a térképi tartalom jelenik meg rajta, hanem minden, ami a felvétel készítéskor a repülőgépről, vagy műholdról látható és pontosan úgy, ahogy a természetben is látható. A 3 dimenziós világ 2 dimenzióban (egy síkon, papírlapon) történő pontos, méretarányos, részletes ábrázolása a térképészek, földmérők előtt álló örök kihívás. A digitális világ megjelenése ezt a szakterületet és termékeit a nagyon széles körben hasznosítható, szinte mindenki számára elérhető és érthető kategóriába emelte (GPS, Google map, stb.).  

A 3. dimenziót, a domborzatot és az a felett található természetes és mesterséges objektumokat (fákat, épületeket, stb.) leíró adatmezőkkel ma már képesek vagyunk városok, akár az egész ország pontos, részletes 3D modelljének

megalkotására, és ezen modellek időbeli változásának monitoringjára (mezőgazdasági, erdészeti, környezetvédelmi és még sok más szakterület, továbbá az állampolgárok számára fontos mérésekre, megfigyelésekre).

Mindezen térbeli adatok széles körben publikálhatóak oly módon, hogy a felhasználóknak nem szükséges a teljes háttértudományt és a szükséges szoftverek használatát elsajátítaniuk, pusztán egy WEB-es felületen keresztül elérhető alkalmazás-készlet segítségével hozzájuthatnak térképi, ortofotó-alapú és 3D adatokhoz.

Szoros kapcsolatban dolgozunk a MePAR-ral, annak is a térképi alapozását, geometriai hátterét jelentő ortofotó készítésben és a légifelvételek direkt alkalmazásában. Még egyértelműbb a szakmai kapcsolatunk a kataszter (INY) térképi vonatkozásáihoz, úgy az Osztatlan Közös Tulajdon Megszüntetésére irányuló projekt fotogrammetriai vonatkozásinak, mint a kataszteri térképek felújításához szükséges képi alapok biztosításában. Szoros és nélkülözhetetlen kapcsolat van a geodéziai méréseket (valós szakmai alapokkal bíró kollégák által végrehajtva) végrehajtani képes osztályokkal, hiszen a magas geometriai megbízhatóság biztosítása csak az ilyen jellegű precíz mérési eredmények számításinkba történő bevonásával lehetséges.

Az építészet és a földmérés együttműködő és közös szakmai érdekek mentén működő két szakterület, melyek hatékony és egymást építő folyamatainak kialakítására ad egyedülálló lehetőséget az LTK sajátos szakma-ötvözeti szervezetként történő működése..

Szervezetünk a távérzékelt adatok feldolgozása tekintetében egyedülálló háttérrel rendelkezik technikailag és szaktudás tekintetében egyaránt. Célunk az állami, kormányzati és magán szféra részére biztosítani a távérzékelt adatok gazdaságos, magas minőségű előállítását, új technológiák, új alkalmazási területek feltárását. A 3D adatainkat is egyre szélesebb spektrumban használjuk/használják fel. Példaként említhető az ingatlan-nyilvántartási adatbázis térképi rétegének korszerűsítése, a város modellezés/tervezés. Egyedülálló a jelenleg kialakítás alatt lévő WEB-es 3D adatszolgáltatásunk, a már működő 2D-s szolgáltatásaink mellett. (Online összelátás vizsgálat és más láthatósági elemzések pl. mobil szolgáltatók számára.) A távérzékelés, fotogrammetria, a légi- és űrfelvételek alkalmazása az állam, a kormány szitjén olyan egyedülálló ipari/gazdasági/mezőgazdasági/környezetvédelmi/katasztrófavédelmi/stb. tematikájú döntés-előkészítési támogatást, az állampolgároknak olyan érthető, széleskörű tájékoztatást képes nyújtani, mely nélkülözhetetlen az e-/okos kormányzás, a digitalizáció, a XXI. század követelményeinek megfelelő, korszerű vezetési rendszerekhez.