A téradatok gyűjtésének, tárolásának, feldolgozásának, elemzésének és megjelenítésének változatos eszköztárát a térinformatika (röviden GIS) jelenti. Alkalmazása lehetővé teszi a raszteres és vektoros állományok integrált kezelését, valamint 2D és 3D vizualizációját, desktop és webes környezetben egyaránt. Ezáltal támogatja a térbeli folyamatok és mintázatok vizsgálatát, továbbá a térbeli tervezést és döntéshozatalt is.

Térinformatika

Webes térinformatikai szakrendszereinket a közigazgatás és a hatósági munkatársak mellett a lakosság és vállalkozások is széleskörűen használják, egyedi GIS megoldásainkkal pedig ügyfeleink ágazat-specifikus igényeit is képesek vagyunk kiszolgálni.