Az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR)  létrehozásának alapkoncepciója a területrendezési, területfejlesztési, településrendezési, településfejlesztési tervek teljes életciklusának – a tervező kiválasztásától a tervezésen, egyeztetésen át, az elfogadott tervek elérhetőségéig – lehető legnagyobb mértékű, a térségi tervezéssel kapcsolatba kerülő minden szereplő számára elérhető webes támogatása volt.

A fejlesztés alatt lévő rendszer három – Tájékoztató, Egyeztető, Tervezői – moduljában a cél érdekében az E-TÉR egyrészt elérhetővé fogja tenni az építési lehetőségeket meghatározó - az építészek és a településtervezők által ismert, de - az átlagember számára kevésbé ismert települési és területi szabályozást.

Másrészt felületet biztosít a hivatalos egyeztetésben részt vevők számára a véleményezési folyamat lefolytatására, hivatalos dokumentálására, a jogszabályban rögzített felsőbb szintű rendezési terveknek való megfelelés miniszteri és főépítészi vizsgálatára, az egy időben készülő tervek együttműködésére. A hivatalos egyeztetés mellett az E-TÉR felülete segíti a részvételt is, amely során az érdeklődők, kulcsszereplők már a tervezés folyamán bevonásra kerülnek, lehetőséget kapnak a dokumentumok megismerésére, a tervezés szereplői közötti együttműködésre.

Az E-TÉR harmadik feladata az országos, kiemelt térségi, megyei és települési rendezési tervek alkotta teljes tervhierarchia egymásra épülésének biztosítása érdekében a kiindulási és igazodási pontként szolgáló térinformatikai és egyéb adatbázisok tervezői hozzáférésének biztosítása.

A jelenleg elérhető tájékoztató modul korszerű térképi megjelenítő online felületén elsőként az Országos Területrendezési Terv, a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve térképi mellékletei tekinthetők meg.

Az E-TÉR az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosítószámú, „3D alapú adat infrastruktúra kialakítása” című projekt keretében készül.