A Lechner Nonprofit Kft. hazánk földmérési és ingatlan-nyilvántartási csúcsszerveként látja el a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott állami alapfeladatokat.

Ingatlan-nyilvántartás

Feladatunk az egységes ingatlan-nyilvántartás üzemeltetése és fejlesztése. Biztosítja a 119 járási és kerületi földhivatal, valamint a vármegyei szintű földhivatali főosztályok informatikai támogatását, a földügyben alkalmazott adatbázisok és szoftverek, valamint a hálózatos adatszolgáltató rendszerek (TAKARNET, Földhivatal On-line) üzemeltetését és továbbfejlesztését. A Lechner Tudásközpontban működik a több mint 10 000 TAKARNET felhasználó igényeit kiszolgáló TAKARNET ügyfélszolgálati iroda. Ügyfeleink számát gyarapítja a több ezer fős földhivatali szakember állomány is. A közhiteles adatokat tartalmazó ingatlan-nyilvántartási, térképi és földhasználati adatbázis a mintegy 10 millió magyarországi ingatlan adatát kezeli, aminek kapcsán elmondhatjuk, hogy szinte az ország összes lakosával és intézményével kapcsolatos a tevékenysége.

Az egyes települések esetén illetékes kormányhivatal földhivatali szervezeti egységének nevét az innen elérhető lista tartalmazza.

Geodézia

A nemzeti adatvagyon részét képező állami alapadat téradatokat kezeljük és egykapus ügyfélszolgálaton keresztül szolgáltatjuk, az ingatlan-nyilvántartási térkép a jogi, a topográfiai térkép a természetbeni állapotokat jeleníti meg, az általunk szolgáltatott domborzat- és felületmodellek pedig a természetes és az épített környezet magassági viszonyait írják le. A megkeresések nagyobb része már online történik pl. a geoshop.hu geoportálon keresztül, vagy az archív légifelvételeket bemutató fentrol.hu oldalon keresztül. Ezeket a geoinformatikai adatokat hálózaton keresztül szolgáltatjuk a jogszabályokban rögzített külső partnereink és egyéb vásárlók számára. Jellemzően WMS/WMTS szolgáltatásokat, webes alkalmazások és webes szolgáltatásokat készítünk.

Fenntartjuk és fejlesztjük a Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumot, a GNSSnet.hu referenciaállomás-hálózatot és az erre alapozott GNSS Szolgáltató Központot, mint Magyarország elsődleges – több ezer földmérő és precíziós mezőgazdálkodást folytató gazda munkáját támogató – műholdas helymeghatározási rendszerét. A K-GEO Kalibráló Laboratóriumban GNSS és elektro-optikai távmérők kalibrálását végezzük.

Feladatunk a hazai geodéziai vonatkoztatási rendszereket képviselő vízszintes és magassági alapponthálózatok felügyelete, az ország térképi nyilvántartását megalapozó hazai geodéziai alapponthálózatok nyilvántartása, fenntartása és a kapcsolódó szakhatósági feladatok ellátása (engedélyezés, szakfelügyelet, állami átvétel). A „Rendezett határ – jó szomszédság” elvnek eleget téve, gondoskodunk Magyarország 2215 km hosszú, csaknem 21000 db államhatárjellel jelölt határának földmérési-térképészeti munkáiról, a határjelek időszakos karbantartásáról, pótlásáról, a határvonal egyértelmű láthatóságának megőrzéséről.

Ellátjuk a földmérő igazolványokkal és az ingatlanrendező fölmérő minősítéssel kapcsolatos hatósági feladatokat és elérhetővé tesszük a publikus listájukat. Utóbbihoz kapcsolódóan végezzük a továbbképzések akkreditációját. Vezetjük az alapponthálózati munkák, valamint az államhatár munkák minősített munkavégzőinek nyilvántartását tekintettel arra, hogy földmérési jelet csak a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által nyilvántartásba vett földmérő pótolhatja vagy helyezheti át.

A geodéziai és ingatlan-nyilvántartási tevékenységünkhöz kapcsolódó szabályzatok pdf formátumban bárki számára díjmentesen innen érhetőek el.