A földhivatalok által nyújtott változásfigyelő szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az ingatlanok tulajdoni lapjának módosításairól, változásairól gyorsan értesülhessünk e-mailben és/vagy SMS-ben. Ezáltal fokozható az ingatlanokhoz fűződő tevékenységekkel kapcsolatos biztonság, illetve a szolgáltatást igénybe vevő által is követhetővé válnak az ügyintézés tulajdoni lap változással járó lépései. A változásfigyelő szolgáltatás igénybevételéhez ismerni kell az ingatlan helyrajzi számát vagy címét.

A szolgáltatás kétféle módon üzemel:

TakarNet felhasználóknak
Magánszemélyeknek

Változásfigyelés TakarNet felhasználóknak

2005. szeptember 15-ével megindult a változásfigyelési szolgáltatás, első lépcsőben a TakarNet országos földhivatali számítógépes rendszer felhasználói számára, akik az értesítéseket e-mail üzenetben kapják. Ez ma már közel 9000 felhasználót jelent, bankokat, közjegyzőket, közigazgatási intézményeket, önkormányzatokat, ingatlan irodákat, tervező cégeket stb., akik mindannyian igénybe vehetik a szolgáltatást. A szolgáltatás közvetett hatását a lakosság is érzékelheti, mivel gyorsabbá, biztonságosabbá válik például a banki vagy a hagyatéki ügyintézés.

Cégek, intézmények a TakarNet hálózathoz csatlakozva automatikusan vehetik igénybe a szolgáltatást, mivel esetükben nagytömegű ingatlan figyelésére van igény. Aki már rendelkezik csatlakozási engedéllyel és használja a hálózat egyéb szolgáltatásait, a rendszerbe belépve az "Ingatlan változásfigyelés" menüpontra kattintva, az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával veheti igénybe a szolgáltatást. A TakarNet csatlakozással még nem rendelkező cégeknek, intézményeknek, ügyvédeknek stb. először csatlakozniuk kell a TakarNet rendszerhez. A csatlakozás folyamatáról részletes információ a TakarNet tájékoztató menüpont alatt található.

A szolgáltatás a tulajdoni lap figyelését és a módosításokról szóló értesítéseknek e-mailben történő megküldését tartalmazza, utólag havonta kiszámlázásra kerülő díj ellenében. A figyelni kívánt ingatlanok regisztrálását (akár nagy tömegben is) a felhasználó végzi el, valamint az ingatlan(ok)hoz kiválaszthatja a figyelni kívánt változások (változáscsoportok) típusát is. Az ingatlan adatait érintő változásokról a rendszer több, mint 30 féle értesítést tud küldeni. A szolgáltatás a figyelés megindításától számított egy naptári év leteltével automatikusan meghosszabbodik. A felhasználónak lehetősége van bármikor újabb ingatlanok figyelését regisztrálni, vagy a már figyelt ingatlanok figyelését törölni (különös tekintettel az éves lejáratra, hogy a következő évi automatikus hosszabbítás ne érintse az ingatlant). Minden figyelt ingatlan változásairól szóló értesítéseket időrendi sorrendben, a figyelés pillanatától kezdődően a felhasználó nyomon tud követni.
A szolgáltatás díja

Változásfigyelés regisztráció 1900 Ft/ingatlan/év (+Áfa)

 

Változásfigyelés magánszemélyeknek

2006. április 3-án elindult a szolgáltatás magánszemélyek számára is. A magánszemélyek részére történő szolgáltatás az értesítés e-mailen, és/vagy SMS-ben történő megküldésével valósul meg.

A szolgáltatás igénybevétele nincs engedélyhez vagy más jogviszony igazolásához kötve, magánszemélyek a földhivatalok ügyfélszolgálatán történő szerződéskötést követően vehetik igénybe. A szerződés bármelyik földhivatali ügyfélszolgálaton megköthető, nem kell a területileg illetékes földhivatalhoz utazni.

A szolgáltatás a tulajdoni lap figyelését és a módosításokról szóló értesítéseknek a kért formában történő megküldését tartalmazza, előre megfizetett díj ellenében. A szolgáltatás a figyelés megindításától számított egy naptári év leteltével szűnik meg, amennyiben a lejárat előtt nem történik meg a szerződés meghosszabbítása.

Szerződéskötés

Az ügyfél bármelyik földhivatali ügyfélszolgálaton szerződhet az ingatlanát érintő változások figyelésére a helyszínen kitöltendő formaszerződés aláírásával, valamint a szolgáltatás díjának a földhivatalban előre történő befizetésével. A szolgáltatást megrendelése miatt nem kell a területileg illetékes földhivatalhoz utazni. Itt megtekinthető az  Egyedi szolgáltatási szerződés és a mellékletét képező Nyilatkozat.

A szerződés megkötésekor az ügyintéző ellenőrzi a szerződni kívánó ügyfél személyigazolványát, a hiteles tulajdoni lap másolat kéréshez hasonlóan. Az ügyfél által megadott adatok ellenőrzését követően (például létezik-e a megadott helyrajzi szám) a változásfigyelés regisztrálása még a hivatalban megtörténik, és a regisztráció tényéről, vagyis a változásfigyelés megkezdésének pontos időpontjáról az ügyfél azonnal üzenetet kap. Ezt követően a regisztráció érvényességi ideje alatt az ügyfél biztos lehet abban, hogy 24 órán belül értesítést kap az általa igényelt módon (e-mail és/vagy SMS), ha az ingatlanára vonatkozóan valamilyen kérelmet nyújtottak be a földhivatalba.

Egy szerződésen belül több ingatlan figyelése is kérhető, de ezekhez csak egy e-mail cím és/vagy telefonszám adható meg. Párhuzamosan kérhetők az értesítések e-mailben és SMS-ben is. Természetesen a változásfigyelés regisztrálásához ismerni kell az ingatlan helyrajzi számát vagy postai címét.

Miről értesít?

A rendszer értesítést küld minden olyan kérelem beérkezéséről, amely széljegyzésre kerül az adott ingatlan tulajdoni lapján, illetve amely a tulajdoni lap adatainak változását eredményezi. Egy ilyen kérelem szólhat például tulajdonjog változásról, valamilyen szolgalom bejegyzése vagy törlése iránti kérelemről stb. Az értesítés az ingatlan fekvése és helyrajzi száma mellett tartalmazza a változás jellegét is (például széljegyzés, tulajdonjog-változás, teher- és tény változás). Ezt követően az ügyfél feladata eldönteni, hogy az adott kérelem a tudtával vagy a tudta nélkül történt-e, illetve utóbbi esetben a szükséges lépéseket megtenni. Az iratbetekintést illetően az ingatlan-nyilvántartási eljárásról szóló 1997. évi CXLI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az ügyfél  ún. rendszerüzeneteket is kap, például tájékoztatást a figyelés megkezdésének pontos időpontjáról. A földhivatali ingatlan-nyilvántartás számítógépes rendszerben üzemel, így a változásfigyelés a szükséges adatok regisztrációját követően teljesen automatikus.

Díjak

Korábban az értesítések típusától és darabszámától függően négy díjcsomag létezett, de 2007. április 1-étől sor került a díjcsomagok egyszerűsítésére. A díjcsomagok az értesítések típusától függően kerültek kialakításra és megszűnt az értesítések darabszámára vonatkozó korlátozás. Eszerint magánszemélyeknek a változásfigyelő szolgáltatás díjai a következők:

 

E-mail SMS E-mail + SMS
2600 Ft + Áfa 2852 Ft + Áfa 4252 Ft + Áfa

A díjcsomag kiválasztása és a díj befizetése a szerződéskötéskor a földhivatalban történik. A fenti díjak egy ingatlan egy naptári évre vonatkozó figyelését tartalmazzák, valamint korlátlan darabszámú értesítés küldését a választott módon. A szolgáltatás a figyelés megindításától számított egy naptári év leteltével szűnik meg. Természetesen igény szerint a szolgáltatás egy újabb díjcsomag befizetésével tovább is igénybe vehető.

Figyelünk és értesítünk - A biztonság szerződése ingatlan tulajdonosoknak