Földmérő igazolványt a Lechner Nonprofit Kft.-nél (LTK) történő igénylés alapján lehet kérelmezni. Az igénylőlap a honlapról letölthető.

Az igazolványok megszerzésének feltétele a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 21.) VM rendelet szerinti képesítés.

Kérjük gondosan, olvashatóan és hiánytalanul töltse ki az adatlapot a gyors és akadálytalan ügyintézés érdekében. Személyes adatainak pontosan egyeznie kell a személyazonosságát igazoló okmányokon szereplőkkel, ellenkező esetben az elektronikus úton (Ügyfélkapus bejelentkezésen keresztül) indított "Egyszerűsített földmérési adatszolgáltatás" vagy "Ügyintézési folyamat követése" során sikertelen lehet az azonosítás.

Új földmérő igazolvány igényléséhez a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése szerint az alábbiakat kell benyújtani:

 • igénylőlap,
 • az előírt szakképzettséget igazoló érettségi bizonyítvány, vagy technikusi végzettség vagy felsőoktatási szakképzettséget tanúsító oklevél másolata,
 • a lentiek szerint teljesített igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása.

Arcképet a visszavonásig érvényes földmérő igazolvány nem tartalmaz, így ennek benyújtása nem szükséges.

A földmérő igazolvány lejárati idő előtti cseréje esetén a Rendelet 21.§ (4) bekezdése alapján az alábbiakat kell benyújtani:

 • igénylőlap,
 • igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

Az igénylőlapot a mellékleteivel együtt az alábbi módokon lehet benyújtani:

 • az e-papír szolgáltatáson keresztül (először címzettként a Lechner Tudásközpontot kell megjelölni, majd a témacsoportnál és az ügytípusnál a megfelelő ügyet kell kiválasztani),
 • postai úton a 1114 Budapest, Pf.: 566. címre,
 • személyesen Budapesten a XIV. kerület Bosnyák tér 5. vagy a XI. kerület Budafoki út 59. (E/3 épület) szám alatt található ügyfélszolgálaton munkanapokon 8:30 és 12:30 között.

A Rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint a kiállított földmérő igazolvány személyazonosság igazolására alkalmas igazolvánnyal együtt, visszavonásig érvényes. Az igazolványt az igénylők részére postai úton küldjük meg. Kérjük, az ügyfélszolgálaton történő személyes átvételi szándékukat az igénylőlap benyújtása során jelezzék.

A kiadásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege 4000,- Ft, melyet az LTK Földmérési és távérzékelési feladatok ellátása 10032000-00332921-00000062 számú számlájára kell átutalni „310. földmérő igazolvány” és az igazolvány igénylőjének megjelölésével. Amennyiben a kérelmező a számlát nem a saját nevére kéri kiállítani, akkor ezt a benyújtáskor kérjük, az adatok pontos megadásával jelezze ( költségviselő név/cégnév, cím, cég esetén adószám).

Kapcsolattartó: Albelné Gigler Mónika, Alaphálózati és Államhatárügyi Osztály
Telefon: +36 1 884 2589
E-mail: foldmero@lechnerkozpont.hu

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Rendelet 2. § (5) bekezdése szerint a terepi munkavégzéshez a földmérő a mérési jogosultságát a földmérő igazolványon túl a honlapról letölthető megbízólevéllel igazolja. Az aktuális földmérő igazolványok publikus listájában megjelenő kódok értelmezése a következő:

 1. okleveles egyetemi végzettség
 2. főiskolai végzettség
 3. középfokú végzettség

Az aktuális földmérő igazolványok publikus listája

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28. § (8a) bekezdése szerint a nyilvántartásban szereplő személy a telephelyet, lakcímet és elérhetőségeit érintő adatainak a nyilvánosságra hozatalát az adatnyilvántartónál írásban megtilthatja.