A Lechner Tudásközpont az Országos Területrendezési Terv (OTrT) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet és a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervének kidolgozását jogszabályban (218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet) elrendelt feladatként végzi a Miniszterelnökség megbízásából. A három tervről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény felhatalmazó rendelkezésében rögzített feladatok szakmai hátterének biztosítása, valamint az országos terv alsóbb szintű (megyei, települési) tervekben való érvényesülésének támogatása is munkáink közé tartozik. Így részt veszünk többek között az ország területi folyamatainak alakulását bemutató Országgyűlési Jelentés elkészítésében, valamint a három terv térképi állományainak gondozásában.

Szintén miniszterelnökségi háttérintézeti feladatunk a 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet által az LTK-hoz delegált Balaton vízparti területeire vonatkozó tervezés is, amelynek során a tó parti sávja értékeinek megőrzése érdekében a Miniszterelnökség közcélú jogszabályi előírásai mellett részletes, telekszintű szabályozást jelenítünk meg a térképen.

Az említett háttérintézeti feladatok mellett térségi tervezési tevékenységünk több megyei területrendezési tervének elkészítését is magában foglalja, így legutóbb 2019-2020 során Fejér, Győr-Moson-Sopron és Somogy megyék tervét készítettük a megyei önkormányzatok megbízásából.