A TakarNet rendszer szolgáltatásait 2021.02.27-től - az Ügyfélkapu felhasználói mellett - a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) azonosítási szolgáltatás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi vagy részleges kódú telefonos azonosítás) elérésével rendelkező felhasználók is igénybe vehetik a Földhivatal Online rendszeren keresztül. A TakarNet rendszerhez történő csatlakozás feltételeiről itt tájékozódhat.

A TakarNet rendszer segítségével az ország bármely pontjáról bármelyik földhivatal elérhető, vagyis pl. egy balatonfüredi ingatlan tulajdoni lapja akár Budapesten vagy Miskolcon is beszerezhető.  A Földhivatal Online rendszeren keresztül a nap 24 órájában kérhető le bármely ingatlan tulajdoni lap másolata.A TakarNet szolgáltatások a következők:

 • E-hiteles tulajdoni lap másolat
 • E-hiteles térképmásolat
 • E-hiteles földhasználati lap másolat kérése
 • Számlázási információ lekérdezése
 • Ingatlan változás figyelés

A Földhivatal Online szolgáltatások a következők:

 • E-hiteles tulajdoni lap másolat
 • E-hiteles térképmásolat

A szolgáltatások részletei a következők:

E-hiteles tulajdoni lap másolat

kérése különböző keresési szempontok szerint, pl. helyrajzi-szám intervallum, ingatlan postai címe, postacím részlete alapján stb. Az e-hiteles, vagyis elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat szolgáltatása 2008. május 19-én indult.   A lekérdezés eredményeképpen szolgáltatott tulajdoni lap pdf formátumú. Az elektronikus dokumentumként szolgáltatott E-hiteles tulajdoni lap másolat kétféle formában igényelhető a hálózaton keresztül, kérhető

 • Szemle (csak az aktuális bejegyzéseket tartalmazó) vagy,
 • Teljes (a törölt bejegyzéseket is tartalmazó) tulajdoni lap másolat.

Az e-hiteles okirat olyan elektronikus okirat, amelyen szerepel a szolgáltató hitelesítő záradéka (tanúsítvány) és a szolgáltató fokozott biztonságú elektronikus aláírásával hitelesíti és elhelyezi rajta időbélyegzőjét. Az e-hiteles okirat bizonyító erejű, de nem minősül közokiratnak. A szolgáltató a tanúsítványával és intézményi elektronikus aláírásával azt igazolja, hogy az e-hiteles okirat az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból származik, és tartalma az időbélyegző által jelzett időpontban megegyezett az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban elektronikus formában rögzített hatályos adatokkal. Kinyomtatva, papír formátumban nem minősül hiteles, bizonyító erejű dokumentumnak.
 

Térképmásolat kérése

vagyis a körzeti földhivatalok digitális térképei - egy adott ingatlan és közvetlen környezete - hálózaton keresztül is megtekinthetők. A szolgáltatás 2005. június elsejével elindult a főváros térképeinek lekérdezési lehetőségével. Időközben elkészültek az ország külterületeinek digitális térképei is, így 2006. április 3-án elindult a külterületekről történő térképmásolat szolgáltatás is. Mivel 2007. végére a belterületek digitális térképei is elkészültek, így a térképmásolat szolgáltatás az ország teljes területére vonatkozóan elérhető. A lekérdezett térképmásolat szolgáltatása pdf formátumban történik
 

E-hiteles földhasználati lap másolat kérése

különbözõ keresési szempontok szerint pl. helyrajzi-szám, földhasználó adatai (csak az arra jogosult felhasználók számára). Az elektronikus fölhasználati lap másolat  szolgáltatás 2010. január 1-étõl vált lehetõvé. A lekérdezés eredményeképpen szolgáltatott elektronikusan hitelesített földhasználati lap másolat pdf formátumú. Az elektronikus dokumentumként szolgáltatott E-hiteles földhasználati lap másolat a következõ típusokban kérhetõ (bizonyos másolat típusok csak az arra jogosult felhasználók számára érhetõ el)

 • Teljes másolat (a fennálló és törölt bejegyezéseket is tartalmazza)
 • Teljes szemle másolat (csak a fennálló adatokat tartalmazza)
 • Részleges másolat (adott földrészletre leválogatott fennálló és törölt bejegyzések)
 • Részleges szemle másolat (adott földrészletre leválogatott fennálló adatok)
   

Számlázási információ lekérdezése

A rendszerben minden regisztrált felhasználó saját folyószámlával rendelkezik, így a felhasználó megnézheti saját számláját, követni tudja tranzakcióit, fizetési kötelezettségeit és számlaegyenlegét.
 

Ingatlan változás figyelés

amelynek során a felhasználó értesítést kap e-mail-ben az általa figyelésre regisztrált ingatlanok adatainak megváltozásakor. Ilyen változások lehetnek például: széljegyzés, cím módosítás, szolgalom bejegyzés, tulajdonjog változás stb. A szolgáltatás 2005. szeptember 15-e óta üzemel, és minden TakarNet felhasználó számára elérhetõ.