2014. szeptember 30-án lezárult az „Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása” című, EKOP-1.2.17/B-2012-2012-0001 azonosító-számú, 900 000 000 forint összköltségvetésű kiemelt projekt.

Az elérhető legfrissebb légifotókat felhasználó Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok munkáját segítő térinformatikai alkalmazás.  A rendszer segítségével akár az íróasztal mellől is követhető az építési folyamat, a szabályozástól eltérő terület-használat. A Kormányzatban először valósult meg felhő alapon az ingatlannyilvántartási adatok és az ortofotók szolgáltatása, valamint egy országos hatósági munkát is támogató rendszerből történő elérése.

Az ÉMO az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt kedvezményezettje a Belügyminisztérium és a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI, jogutód: Lechner Nonprofit Kft.) konzorciuma volt. A projekt megvalósítási időszakának véghatárideje előtt a Belügyminisztérium helyébe a Miniszterelnökség lépett. A térképi adatokat a FÖMI, a terveket és egyéb országos adatokat, illetve a térinformatikai rendszerfejlesztést a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (LLTK, mai nevén Lechner Nonprofit Kft.) végezte.

Az ÉMO-ban lehetőség nyílik az információk térképi alapú megjelenítésére és elemzésére. A hatóságok egy felületen láthatják az archív és friss távérzékelési adatokat (ortofotókat), az ingatlan-nyilvántartási alaptérképet, és térbeli összefüggésekkel együtt tájékozódhatnak a valós állapotról, a nyilvántartás adatbázisainak adatairól, a Dokumentációs Központban fellelhető dokumentumokról, a szabályozási tervek vonatkozó előírásairól.

Ezentúl kevesebb időt kell majd fordítani a tényállás tisztázására, az ellenőrzések előkészítésére egy ügyben. A térinformatikai rendszer használata segíti az ügyfelek gyors és pontos tájékoztatását az ingatlanok beépíthetőségét, a vonatkozó szabályozási tervi előírásokat, esetleges védettségeket illetően.  Feldolgozásra kerültek a hatályos településrendezési eszközök is, így lehetővé válik a tervezett és a valós állapot összehasonlítása, a települések optimális fejlesztési céljainak meghatározása.

Az ingatlan-nyilvántartási alaptérkép és a vizsgált területről készült távérzékelési adatok összevetésével és kiértékelésével az ÉMO automatikusan jelzi az eltérést a hatóságnak.

A FÖMI, a felhasznált mintegy 423 500 000 forintos EKOP forrásból módszertani és informatikai fejlesztéseket hajtott végre az országos digitális felszínmodell (DFM), a speciális DFM-ortoállomány, a detektált épületek fedvényének és a változásdetektálási fedvény előállítása céljából.

Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis, az ortofotó-, illetve a változásdetektálási fedvény a szerverünkről web map service (WMS) felhasználásával kerül továbbításra az LLTK által fejlesztett interface-en keresztül a közel 3000 építésügyi szakfelhasználó felé.