Az Államreform Operatív Program keretében megvalósult ÁROP-1.2.12 „Közhiteles címregiszter kialakítása” projekt célja, hogy egy központi egységes és teljes címregisztert hozzon létre Magyarországon, ezzel lényegesen megkönnyítve az adminisztratív folyamatokat. A folyamat lezárása után a közigazgatásban akkoriban használt többféle, egymást átfedő címadatbázist felváltotta az újonnan kialakított egységes nyilvántartás, amely kézzelfogható előnyöket jelent a mindennapi adminisztrációban.

Magyarországon a közigazgatás nem rendelkezett egységes, központi, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A címek - a különböző címnyilvántartások változtatásai miatt -, valamint a hozzájuk kapcsolódó folyamatok sem egységes szellemben készültek. Ezekről különböző, elkülönült jogszabályok rendelkeztek, ezért a címkezelés nem volt egységes és teljes, ugyanakkor egyes részeket tekintve redundáns volt. A „Közhiteles címregiszter kialakítása” projekt célja a magyarországi címkezelés egységes jogszabályi környezetének, igazgatási folyamatainak és egy központi teljes címnyilvántartásnak a megvalósítása. A projekt eredményeként egy egységesített jogszabályi háttér, a címek elsődleges változásainak egységesített kezelésének lehetősége és egy központi mester címadat nyilvántartás jött létre. A címregiszter nyilvántartás adatai közvetlen vagy közvetett módon elérhetővé válnak a közigazgatás szereplői számára, és fokozatosan az egyes nyilvántartások referencia adatai lesznek. A címadatok elterjesztése a közigazgatás további szereplői részére közvetett szolgáltatások formájában történik, ahol az adatszolgáltatás csak valamilyen címhez kapcsolt további adattal lesz biztosított. A címtár kezelését a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH, jogutód: Belügyminisztérium) végzi. Az adatminőség fenntarthatóságát a címkezelés – jogi szabályozás által is megerősített - egységesítése biztosítja. Ezzel a szabályozott kerettel biztosítható a közigazgatás hatékonyabb működése, az állampolgárok felé jobb minőségű közszolgáltatások biztosítása, valamint így növelhető az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás.

A projektben résztvevő konzorciumi partnerek (a Belügyminisztérium (BM) (a Vidékfejlesztési Minisztérium jogutódja), a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH), a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI, jogutód: Lechner Nonprofit Kft.) és a Magyar Posta Zrt.) szoros együttműködésben valósították meg a munkafolyamatokat az új rendszer létrehozásához. A projekt első lépéseként a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban, az ingatlan-nyilvántartásban szereplő és postai címadatok felmérésre, kiegészítésre, pontosításra kerültek, valamint a szükséges mértékben helyszíni felmérések is történtek a lehető legteljesebb magyarországi cím-adatbázis előállítása érdekében. Ezzel párhuzamosan került kialakításra a címregiszter rendszer, illetve történt a címregiszter, a személyi adat- és lakcímnyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás közötti kapcsolat fejlesztése. A mindenkori adatminőséget a továbbiakban a címkezelés egységesítése fogja biztosítani. Ezzel a szabályozott kerettel biztosítható a közigazgatás hatékonyabb működése, az állampolgárok felé jobb minőségű közszolgáltatások biztosítása és ezzel párhuzamosan növelhető az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás is.