Környezeti földfelszín monitorozás

Napjaink környezeti változásainak fő előidézője az emberi tevékenység. A terebélyesedő városok, közlekedési hálózat és ipar gyakran értékes mezőgazdasági- és erdőterületeket foglalnak el. A népesség növekvő élelmiszerszükségletének kielégítésére újabb és újabb területeket művelnek meg, ami az erdők kiirtásával és a mocsarak lecsapolásával jár. Mindezek a természetes növényzet és az állatvilág életterének folyamatos csökkenését eredményezik, és hosszabb távon negatívan hatnak az ember életkörülményeire is.

A környezetgazdálkodás célja, hogy a rövid távú anyagi előnyöket nyújtó természeti erőforrás kiaknázáson túlmutatóan, hosszútávon megtérülő, környezetkímélő megoldásokat alkalmazzon. Ehhez körültekintő tervezés szükséges, melyhez viszont a döntések hatását előre jelezni képes modellek kellenek. Ezekhez a vizsgálatokhoz nyújtanak megbízható információkat az űrfelvételek segítségével nagy területre elkészíthető felszínborítás adatok, amelyek ezen túl lehetőséget biztosítanak eddigi tevékenységünk, döntéseink hatásainak monitorozására is.
 

Európai földfelszín monitorozás

A Földfelszín Monitorozási Osztály fő feladatai a hazai és az európai földfelszín monitorozáshoz kapcsolódnak. Munkatársaink 2001 óta folyamatos munkát végeznek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) intézményhálózatába tartozó felszínborítás témához kapcsolódó témaközpontokban:


A témaközpontokat alkotó mindenkori konzorcium belső tagjaként kulcsszerepet vállalunk az európai felszínborítás adatok előállításának szakmai koordinációjában, az adatok minőségellenőrzésében és a 39 résztvevő ország szakembereinek oktatásában. A témaközpont tagjaként végzett tevékenység ezen kívül magában foglal további, a felszínborításhoz kapcsolódó alkalmazásokat, indikátorok fejlesztését, tesztelését, elemzéseket és módszertani fejlesztéseket is:


A fentiek mellett részt veszünk a hosszabb távú európai stratégiai fejlesztésekben is, aktív szerepet vállalva az európai földfelszín monitorozás koncepciójának fejlesztésében (FP7 HELM projekt) és a közös európai felszínborítás adatmodell kidolgozásában is az EAGLE (Eionet Action Group on Land Monitoring in Europe) munkacsoport keretében. Az EAGLE adatmodell központi elemét képezheti a tervezett egységes európai földfelszín-monitorozási rendszernek (CLC+) és segítségével megvalósítható az alulról felfelé építkező („bottom-up”) környezeti információgyűjtés.

A CLC+ koncepció elvi vázlata

A fent említett földfelszín monitorozási munkák jelentős része az EEA koordinációjával megvalósuló európai Copernicus program keretében zajlik. Ebben résztvevő tagországként elkészítettük Magyarország 2018-es CORINE felszínborítás térképét (CLC2018), a 2012-2018 közötti felszínborítás-változások adatbázisát, valamint a Nagyfelbontású felszínborítás rétegek Magyarországra eső részének minőségellenőrzését és korrekcióját

Európai CORINE felszínborítás adatbázis: A 25 hektáros felbontásban készülő állapotréteggel és az 5 hektáros felbontásban készülő 2012-2018 közötti felszínborítás változás térképpel 5 eleműre bővült az 1980-as évek közepén indított európai felszínborítás térképezését célzó program rétegeinek idősora (CLC1990, CLC2000, CLC2006, CLC2012, CLC2018). Az adatbázis 44 tematikus osztályra bontva ábrázolja a kontinens felszínborítását. Az adatbázis Magyarország területére űrfelvételek vizuális interpretációjával, szigorú minőségi követelményeknek eleget téve készül. (A CORINE adatbázis alapján, a magyarországi 2012-es felszínborítás állapotát bemutató ország profiljának (Magyarország 2012-es CORINE Land Cover ország profilja [Country sketch. Land cover 2012 for Hungary]) magyar nyelvű változata innen tölthető le.)


Európa felszínborítása (CORINE felszínborítás adatbázis)

 

Nagyfelbontású felszínborítás rétegek: A Copernicus Land program keretében  nagyfelbontású rétegek készültek Európa teljes területére:

  1. Mesterséges felszínek (talajfedés %),
  2. Erdős területek (Lombkorona fedettség % + Domináns Levél Típus),
  3. Füves területek,
  4. Vizek és vizenyős területek,
  5. Egyéb fával borított területek (Small Woody Features)

Az adatokat európai adatszolgáltatók állítják elő, a minőségellenőrzést, javítást és az adatterjesztést Magyarország területére a Lechner Tudásközpont végzi.

 


Budapest – Csömör - Nagytarcsa és környékének felszínborítása (Nagyfelbontású felszínborítás rétegek, 2015)

Nemzeti nagyfelbontású CORINE felszínborítás adatbázis (CLC50)

A nemzeti szintű feladatok megoldásához a felszínborítás részletesebb ismeretére van szükség, mint amit az európai CLC adatbázisok nyújtani tudnak. Az Európai Unióhoz csatlakozás előkészítésének részeként a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1996-ban kezdeményezte az 1:50.000-es méretarányú CORINE felszínborítás térképezés elindítását (CLC50 projekt). Ennek nómenklatúrája a standard európai 3-szintes kategóriarendszer részletezésével jött létre, és 4. illetve 5. szinten mintegy 80 felszínborítási osztályt különböztet meg. A térképezés részletessége - a legkisebb térképezett folt mérete - 4 hektár (vízfelületekre 1 hektár) volt. Az adatbázis jó minőségét szigorú belső és külső minőség-ellenőrzés szavatolta. Az adatbázis egyszeri alkalommal, az 1998-99-es referencia időszakra készült el, azóta nem került felújításra. Az adatbázis elkészítéséről és részletes jellemzőiről ITT olvashat.

 

Adatterjesztés

A Copernicus projekt eredményei Magyarország területére nemzeti (EOV) vetületben, továbbá a CLC50 adatbázis ingyenesen letölthetők a Lechner Tudásközpont honlapjáról.

 

Kapcsolattartó

Dr. Lehoczki Róbert, Távérzékelési Osztály,
telefon: +36-1-460-4278
E-mail: robert.lehoczki@lechnerkozpont.hu

Maucha Gergely, Távérzékelési Osztály,
telefon: +36-1-460-4177
Email: gergely.maucha@lechnerkozpont.hu