A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok

Kedvezményezett: Agrárminisztérium
Konzorcium tagjai: Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Ökológiai Kutatóközpont
Projekt címe: Megújuló adatokra támaszkodó, ökoszisztéma-szolgáltatás alapú zöldinfrastruktúra fejlesztések stratégiai tervezésének megalapozása (projekt-előkészítés)
Projekt azonosítószáma: KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00002
Támogatás összege: 80 448 000 Ft
Támogatás mértéke: 80 448 000 Ft
Megvalósítás időtartama: 2021. július 1. - 2022. június 30.

A projekt és az annak keretében előkészítésre kerülő fejlesztés a KEHOP 4.3.0-VEKOP-15-2016-00001 országos hatású kiemelt projekt eredményeire épül, az annak részét képező ÖKOSZISZTÉMA-SZOLGÁLTATÁSOK (NÖSZTÉP), illetve ZÖLDINFRASTRUKTÚRA fejlesztési elemek következő, második ütemeként értelmezhető. Az "előd" projekt keretében elvégzett munka megteremtette a hazai ökoszisztémák térképezéséhez, állapotának értékeléséhez, illetve a kulcsfontosságú ökoszisztéma-szolgáltatások értékeléséhez és térképezéséhez, továbbá a zöldinfrastruktúra állapotértékeléséhez és fejlesztési lehetőségeinek meghatározásához szükséges módszertani alapokat. Fő kimeneteiként lehetőséget biztosított az országos ökoszisztéma-, ökoszisztéma állapot- és ökoszisztéma-szolgáltatás, valamint országos zöldinfrastruktúra térképek első generációjának megalkotásához. Ugyanakkor az ökoszisztémák előfordulásában, állapotában, az ökoszisztéma-szolgáltatások állapotában és értékelésében, továbbá a zöldinfrastruktúra hálózat állapotában bekövetkezett változások értékeléséhez és nyomon követéséhez szükséges módszertani feltételek még nem adottak, és hiányoznak a zöldinfrastruktúra és az ökoszisztéma-szolgáltatások megőrzésében érintett ágazatok tervezésében és döntéshozatali folyamataiban történő közvetlen felhasználás gyakorlati eszközei.

A fentiekkel összhangban a fejlesztés átfogó célja a természetközeli ökoszisztémák és a zöldinfrastruktúra megőrzése szempontjainak és eredményeinek szakágazati, területfejlesztési és területhasználati döntéshozatali integrációját biztosító korszerű, a mindennapi gyakorlatban közvetlenül használható eszközrendszer megteremtése. A projekt e fejlesztési cél teljesülését biztosító alább felsorolt főbb fejlesztési elemek megalapozását, részletes előkészítését célozza:

A természetközeli ökoszisztémák és a zöldinfrastruktúra megőrzésének integrációja szempontjából kiemelt jelentőségű ágazatok tervezési és döntéshozatali folyamataiban jelentkező integrációs lehetőségekhez és szükségletekhez igazodó ágazat-specifikus folyamatok és eszközök kidolgozása, és ezek alkalmazásának modellezése.

Az integrációt segítő, jelenleg rendelkezésre álló döntéstámogató tervezési eszközök továbbfejlesztése, aktualizálása, és a rövid távú változások (2015-2021/2022) elemzése, a változáselemzés és nyomon követés módszertani alapjainak lefektetése.

A zöldinfrastruktúra állapota és az ökoszisztéma-szolgáltatások minőségi és mennyiségi viszonyainak várható alakulása, illetve a különböző területhasználati forgatókönyvek összefüggéseinek feltárására vonatkozó országos és regionális jövőképelemzés.

A természetközeli ökoszisztémák és a zöldinfrastruktúra megőrzésével összefüggő célkitűzések és szempontok integrációját szolgáló gazdasági szabályozók és ösztönzők azonosítása, az alkalmazásukat segítő forgatókönyvek és javaslatok összeállítása.

Az országos és urbánus zöldinfrastruktúra tervezési eszközrendszerek összehangolt alkalmazása területi mintaprojektek keretében, a tervezési eszközrendszer fejlesztése a városi zöldinfrastruktúra elemzését megalapozó specifikus ökoszisztéma-szolgáltatások alkalmazásával.

A projekt keretében tervezett tevékenységek együttes kimenete a fejlesztés megalapozását biztosító részletes projektdokumentáció, azaz a megvalósíthatósági tanulmány és annak szakmai mellékletei. Ennek kidolgozása és összeállítása érdekében – a szakmai irányítással és a menedzsmenttel összefüggő horizontális tevékenységek mellett – a projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezett:

A zöldinfrastruktúra és a természetközeli ökoszisztémák állapotát közvetlenül befolyásoló kulcságazatok tervezési és döntéshozatali folyamataiban jelentkező integrációs lehetőségek és szükségletek azonosítása;

az országos ökoszisztéma alaptérkép továbbfejlesztésének, és a rövidtávú változások elemzésének megalapozása; az országos zöldinfrastruktúra térképek és indikátorok tovább fejlesztésének megalapozása az ökoszisztémaállapot-értékelés felülvizsgálatának megalapozása, a felülvizsgálat ütemtervének elkészítése; az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése és térképezése továbbfejlesztésének előkészítése; városi (belterületi) zöldinfrastruktúra állapotértékelésére és fejlesztési lehetőségeinek feltárására vonatkozó elemzések előkészítése; a felmerülő adatigények és a felhasználható adatok körének azonosítása, beszerzési lehetőségeik felmérése; a regionális és országos jövőképelemzés módszertani megalapozása, vizsgálandó témák csoportosítása, rangsorolás, tematikus szűkítések kidolgozása; a támogatási környezet áttekintése, az integráció lehetséges eszközeinek azonosítása, továbbá a gazdasági szabályozók és ösztönzők alkalmazási lehetőségeinek áttekintése; zöldinfrastruktúra mintaprojektek célterületeinek kiválasztása, mintaprojektek szakmai megalapozása; az érintett ágazati szereplők  folyamatos képviseletét biztosító fórumrendszer felállítása, valamint a fejlesztés eredményeinek és kimeneteinek társadalmasítása, kommunikációja, megosztása.

 

A projekt támogatási szerződése és mellékletei