A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 99.§-a alapján a földhasználati nyilvántartást illetően a földügyért felelős miniszter által jóváhagyott  egyedi megállapodásban meghatározottak szerint a földhasználati nyilvántartásban szereplő adatok különböző szempontú legyűjtése, feldolgozása, és az így feldolgozott adatoknak a szerződő fél részére való továbbítása megállapodás alapján történhet.

A földhasználati nyilvántartás célja a jogszerű és tényleges földhasználat rögzítése. Ezen két feltételnek együttesen kell fennállnia az ügyfél oldaláról ahhoz, hogy földhasználóként a nyilvántartásba bejegyezhető legyen.

A földhasználati nyilvántartás nem csak a földhasználó személyét tartalmazza, hanem emellett számos olyan adatot, amelynek kiemelt jelentősége van. Így többek között a földhasználat jogcímét is, amely azért kiemelkedő jelentőségű, mert a különböző jogcímeken alapuló jogviszonyoknak jelentősen eltérő a jogi megítélése kívülálló személyek, hatóságok számára, azon túl, hogy természetesen a felek egymás közötti viszonyában (kötelem) is meghatározó.