A Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumában (KGO) Pencen működik a K-GEO Kalibráló Laboratórium, melyet geodéziai elektrooptikai távmérő műszerek és GNSS vevőberendezések kalibrálására hoztunk létre. A K-GEO Kalibráló Laboratóriumot a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) 2000-től 2009-ig akkreditálta, majd 2014-ben újraakkreditálta. A Laboratórium a kalibrálási tevékenységét az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 „Vizsgáló- és kalibráló-laboratóriumok felkészültségének általános követelményei” című szabvány szerint végzi.

A távmérő műszerek kalibrálása Gödöllőn, az Országos Geodéziai Alapvonalon történik, melynek etalon-távolságait a Finn Geodéziai Intézet határozta meg 1987-ben és 1999-ben a jelenleg elérhető legpontosabb technikával, a Väisälä-féle fény-interferométerrel. Az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) a Gödöllői Országos Geodéziai Alapvonalat 2001-ben Országos Geodéziai Hosszetalonná nyilvánította.

Kisebb pontosságú távmérő műszerek kalibrálását a KGO területén található “Penci Alapvonalon” végezzük. A Penci Alapvonal etalontávolságait a Gödöllői Alapvonalról vezettük le nagy pontosságú távmérő műszerekkel. Mindkét alapvonal pilléreinek a stabilitását rendszeresen ellenőrizzük.

Távmérő kalibrálás során minden kombinációban megmérjük a pilléreken lévő felhasználói pontjelek közötti ferde távolságokat. A kalibrálás eredményeként megadjuk az egyes távolság mérések hibáit, azaz a mért és a helyes távolságok különbségét, valamint legkisebb négyzetek módszerével kiegyenlítő számítással meghatározzuk a műszer összeadó és szorzó állandóját. Az értékekhez tartozó mérési bizonytalanságot a szabványban előírt módon, eredő kiterjesztett bizonytalanságként adjuk meg. Minden műszerről kalibrálási jegyzőkönyvet és kalibrálási bizonyítványt állítunk ki.

A GNSS vevőberendezések kalibrálását a penci obszervatórium főépületének tetején, a PENC permanens állomás pillére körül létesített hálózatban végezzük el. A mikrohálózat koordinátáit rendszeresen meghatározzuk nagy pontosságú távmérő műszerrel és felsőrendű szintezéssel. PENC permanens állomás adatait a hazai és nemzetközi GNSS feldolgozó központok napi rendszerességgel dolgozzák fel, így naprakész információk állnak rendelkezésre PENC pont stabilitásáról, valamint a GNSS rendszerek hibátlan működéséről. A GNSS kalibrálás mérésideje 6 óra, ezalatt folyamatos statikus mérést végzünk a hálózat egyik pontján. A méréseket 12 db 30 perces periódusra bontjuk és elvégezzük a vektorok feldolgozását. A feldolgozás során megkapjuk a kalibrálandó vevő és a PENC permanens állomás közötti 12 db vektor komponenseit, ezek átlagértékeit és az eredő kiterjesztett bizonytalanságait, majd képezzük a helyes értéktől való eltéréseket. Minden műszerről kalibrálási jegyzőkönyvet és kalibrálási bizonyítványt állítunk ki.