A Lechner Tudásközpont egyik alapvető feladata geodéziai alapponthálózataink (vízszintes, magassági, GNSS alappontok) fejlesztése és karbantartása a mindenkori geodéziai technológiák kiszolgálhatósága érdekében. A kapcsolódó fejlesztések a Kozmikus Geodéziai Obszervatórium (KGO) szakmai irányításával folynak. A technológiai fejlesztések eredménye volt a GPS alapú EOV IV. rendű, illetve az EOMA III. rendű hálózatsűrítés, továbbá így jött létre az OGPSH és a GNSS Szolgáltató Központ is.

Folyamatban lévő fejlesztésünk az INGA, az Integrált Geodéziai Alapponthálózat kialakítása, mellyel – figyelembe véve a modern műszaki és felhasználói igényeket – geodéziai vonatkoztatási rendszereinket (EOV, EOMA, ETRS89) és a kapcsolódó alapponthálózatok értékeit kívánjuk magas szinten megőrizni.

Az INGA hálózat alappontjai elsősorban az EOMA felsőrendű pontjaiból kerülnek kiválasztásra, figyelembe véve a GNSS mérhetőség szempontjait. Szükség szerint új pontok is létesülnek. Valamennyi ponton felsőrendű szintezés, GNSS és lehetőség szerint gravimetriai mérés történik. Az INGA megvalósítása 2007-2011 között az EOMA I. rendű újramérés ütemezése szerint történt, de az újramérés kényszerű leállása ellenére 2014-ig a Dunától keletre eső részen megtörtént a kiválasztott EOMA alappontok GPS kampányok keretében történő mérése és az adatok feldolgozása. Az INGA hálózati pontok a Földmérési Törvény szerint kiemelt jogi védelmet kaptak, illetve a meglévő pontok megerősített fizikai védelmének kiépítése folyamatban van.

Az INGA pontok új típusú pontleírással rendelkeznek, amelyek a szolgáltatási portfóliónkban elérhetők. Mintaként a penci INGA pont (PENI) pontleírását mutatjuk be.

INGA_pontleírás