Az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) támogatásával a 2013-17 közötti 4 éves időtartamra „Európai szintű sebességmodell létrehozása permanens GNSS állomás-hálózatok integrációja alapján” elnevezéssel alapkutatási projektet viszünk.

A minden európai országban működő permanens GNSS állomáshálózatok elsősorban a mindennapi helymeghatározási igényeket szolgálják, akár valós időben is lehetővé téve a cm-es pontosságú geodéziai méréseket. Ezek a hálózatok azonban komoly tudományos értékkel is bírnak, hosszú távú észleléseik tudományos igényű analízise teszi lehetővé földfizikai (meteorológia, geofizika) alkalmazásukat. Az elkülönülten végzett országos szintű analízis eredményei azonban köszönhetően az EUREF keretében kidolgozott ajánlásoknak egy közös, egységes feldolgozásba is vihetőek. Ezt felismerve, és a már korábban kialakított kapcsolati tőkéjére alapozva javasolta a kutatási projektet Dr. Kenyeres Ambrus a Kozmikus Geodéziai Osztály vezetője.

A projekt célja az európai országokban működő, a gyakorlati geodéziát szolgáló aktív GNSS állomáshálózatok termék-szintű integrációja, azaz az állomások által észlelt GNSS mérési adatok hosszútávon végzett tudományos igényű feldolgozásából származó eredmények (heti szinten meghatározott koordináták) közös kiegyenlítése és egy az egész kontinenst lefedő egyedülálló sebességtérkép előállítása. A projekt eredményeképpen előálló több mint 20 ország akár egy évtizedet is meghaladó, közel 3000 permanens állomást tartalmazó adatbázisa példátlan tudományos értékkel fog bírni. Lehetővé teszi majd egy kontinentális szintű egységes, homogén sebességtérkép és -modell előállítását, amely egyrészt segíti majd a tektonikai folyamatok jobb megértését, másrészt a modell alapján lehetővé teszi a GNSS mérések európai vonatkoztatási rendszerének, az ETRS89-nek a pontosabb, időtállóbb definícióját. Ez utóbbi különösen a tektonikailag aktívabb területeken (Mediterrán térség) fontos ahol a cm/év nagyságrendű mozgások miatt egy statikus, geodéziai vonatkoztatási rendszer definiálása nehézségekbe ütközik.

A projekt kezdeti, adatgyűjtési és előfeldolgozási fázisában vagyunk jelenleg, de már rendelkezésünkre áll kb. 2300 állomás adatrendszere. Az egységesség érdekében számos feladatot kell megoldani (az egyes országos adatrendszerek előállításának és minőségének ellenőrzése, közös állomások adatainak vizsgálata). A projektben meghatározott menetrend szerint dolgozunk, az eddigi tapasztalatok nagyon kedvezőek.

EGNSS