sz2020_fb.png

3D alapú adat infrastruktúra kialakítása

Kedvezményezett: Lechner Nonprofit Kft.
Konzorcium tagjai: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Projekt címe: 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása
Projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037
Támogatás összege: 10 541 328 222 forint
Összköltség: 10 885 351 141 forint
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás időtartama: 2015. szeptember 1. – 2023. június 30.

A Lechner Nonprofit Kft. a digitális építésügy fejlesztése érdekében konzorciumvezetőként kötött támogatási szerződést az Európai Unió Európai Szociális Alapja és Magyarország költségvetése a Széchenyi 2020 keretében társfinanszírozásban megvalósuló 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 projektre.

A projekt keretében tíz informatikai szakrendszer fejlesztése történik, melyek kapcsolódását egy háttértámogató rendszer segíti, így a szakrendszerek egy platformon kommunikálnak majd egymással. Létrejön többek között a Településképi Arculati Kézikönyvek elkészítését és egyeztetését támogató webes alkalmazás, illetve a Nemzeti Mintaterv Katalógus magas építészeti minőséget és lakókomfortot biztosító, zsűrizett tervdokumentációt tartalmazó elektronikus tervadatbázisa és webes keresőfelülete. A tervek közötti választást, 3D épület betekintés és különböző paraméterek szerinti szűrhetőség segíti.

Az építkezések szakmai megvalósítását a Műszaki Irányelv Program is támogatni fogja, melynek keretében műszaki irányelvek kidolgozásának támogatása és építési műszaki irányelvek elérhetővé tétele történik.

Az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer keretében valósul meg a területi és települési tervezés jogszabályokban szabályozott rendszerét és annak működését digitális útra terelő rendszer, mellyel közérthetővé és online elérhetővé válnak az építési lehetőségeket meghatározó, a különböző területi (országos, kiemelt térségi, megyei), illetve települési tervezési szinteken betartandó szabályok és építési előírások. A megoldás azon állampolgárok számára is segítséget nyújt, akik építkezni, telket vásárolni, vagy eladni szándékoznak, esetleg csupán a saját lakókörnyezetüket érintő terveket, előírásokat szeretnék megjeleníteni. A Nemzeti Fejlesztési Potenciál Térkép interaktív, grafikus adatbázisával, egy adott fejlesztési elképzelés legalkalmasabb telephelyére tud majd javaslatot adni.

A projekt keretén belül készül (és legtöbb funkciójában jelenleg is elérhető) az E-közmű, azaz az Egységes Elektronikus Közmű-nyilvántartási Rendszer is, melyen segítségével megtekinthető a közművek nyilvántartása, valamint online lebonyolítható a teljes közműegyeztetési folyamat, beleértve az integrált elektronikus fizetést is. A rendszer ezen felül támogatni fogja a gépi földmunkák kivitelezését az érintett területen lévő közművek valós idejű, térbeli elhelyezkedésének bemutatásával és webes infrastruktúrát biztosít a közműadatok téradat-szolgáltatásához. Az E-közmű célja a közműegyeztetés folyamatainak gyorsítása, költséghatékonyabbá tétele, valamint a havária esetek számának csökkentése.

Megújul a húsz éve működő Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer felhasználói felülete és adatbázis-struktúrája. Az Állami Középület Kataszter online alkalmazás fejlesztésének köszönhetően pedig a jövőben egyszerűbbé válik a középületek üzemeltetése, valamint emelkedik az állami épületek kihasználtsága is.

Az ország egész területét lefedő Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép egységes geometriai alappal rendelkező, topográfiai jellegű térképként fogja az országos téradat-szolgáltatást biztosítani, elsősorban a közigazgatás szereplői számára.

A 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása c. projektet érintő keret módosítás eredményeképpen tovább bővül az informatikai szakrendszerek által nyújtott szolgáltatások köre, amelyek több esetben egy felhasználóbarát rendszerbe kerülnek integrálásra.

Az építésügyi Lechner mobilapplikáció fejlesztéssel lehetővé válik a E-TÉR tájékoztató felületének, az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszernek (TEIR), a Nemzeti Mintaterv Katalógusnak, valamint a Nemzeti Geotechnikai Térkép és Adattárnak mobiltelefonra optimalizált webes megoldásának elérése.

A Nemzeti Ingatlanberuházás Helyszínkereső által a „Nemzeti Fejlesztési Potenciál Térkép” struktúrája látványos animációkkal, újabb adatbázisokkal (pl. felszínborítás és változás térkép, ökoszisztéma alaptérkép, domborzatmodellek), új mutatók és szűrési lehetőségek bevezetésével bővül. PDF Riport generálásával (fizetős szolgáltatásként) földrészlet szintű összefoglalók, térképi kivágatok is készíthetőek.

Az Országos Kockaház Felmérés keretében valósul meg a hazai kockaházak téradat-alapú felmérése a legfrissebb ortofotók és az ingatlannyilvántartási alaptérkép alapján, amely a megfelelő tájékozódást segítendő topográfiai térképi tartalommal is kiegészül. Sor kerül a kockaházak automatikus detektálására is képfeldolgozási módszerekkel.

Az E-TÉR továbbfejlesztésével, a jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetővé válik a településtervek, a Településképi Arculati Kézikönyvek és a Településképi Rendeletek készítése és egyeztetése az E-TÉR felületén, a településképi bejelentési eljárás teljes körű elektronizálása, valamint a felhasználói funkciók bővítése (pl. monitoring felület, georiport térképi továbbfejlesztése).A vektoros adatok biztonságos megjelenítése, attribútum kezelése, a településrendezési eszközök elektronikus feldolgozása, a településszabályozási tervlapok digitalizálása és georeferálása, a tervezési folyamatok további támogatását fogja biztosítani..

A 3D épületmodelleket kezelő szakrendszerek továbbfejlesztése a Nemzeti Mintaterv Katalógus terveinek 3D-s megjelenítését bővíti, melynek segítségével a felhasználók még több információhoz juthatnak az épületekkel kapcsolatban. Megvalósul továbbá az alkalmazás mobil eszközre való optimalizálása is.

A Továbbfejlesztett UMS keretrendszer révén többek között a térképi rétegek és azok meta-információinak karbantartását támogató felhasználóbarát felület kialakítása valósul meg az UMS térképi keretrendszert használó szakrendszerek (pl. E-TÉR, NIH, TEIR) támogatása érdekében.

A projekt hosszabbítására vonatkozóan 2021.10.22-én új Támogatási Szerződés lépett hatályba, melynek tartalma szerint a projekt hivatalos zárásának dátuma 2023. június 30.

A projekt támogatási szerződése és mellékletei

A projektben külső vállalkozókkal kötött szerződések összefoglaló adatai

3D alapú adat infrastruktúra kialakítása hírek

Állami Középület Kataszter (ÁKÉK)

Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási Rendszer (E-KÖZMŰ)

Műszaki Irányelv Program (MIP)

Nemzeti Mintaterv Katalógus (NMTK)

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)

Területi és Települési Tervezést Támogató Rendszer (4TR)