3D alapú adat infrastruktúra kialakítása

Kedvezményezett: Lechner Nonprofit Kft.
Konzorcium tagjai: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Projekt címe: 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása
Projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037
Támogatás összege: 9 347 852 081 forint
Összköltség: 9 691 875 000 forint
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás időtartama: 2015. szeptember 1. – 2022. március 31.

A Lechner Nonprofit Kft. a digitális építésügy fejlesztése érdekében konzorciumvezetőként kötött támogatási szerződést az Európai Unió Európai Szociális Alapja és Magyarország költségvetése a Széchenyi 2020 keretében társfinanszírozásban megvalósuló 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 projektre.

A projekt keretében tíz informatikai szakrendszer fejlesztése történik, melyek kapcsolódását egy háttértámogató rendszer segíti, így a szakrendszerek egy platformon kommunikálnak majd egymással. Létrejön többek között a Településképi Arculati Kézikönyvek elkészítését és egyeztetését támogató webes alkalmazás, illetve a Nemzeti Mintaterv Katalógus magas építészeti minőséget és lakókomfortot biztosító, zsűrizett tervdokumentációt tartalmazó elektronikus tervadatbázisa és webes keresőfelülete. A tervek közötti választást, 3D épület betekintés és különböző paraméterek szerinti szűrhetőség segíti.

Az építkezések szakmai megvalósítását a Műszaki Irányelv Program is támogatni fogja, melynek keretében műszaki irányelvek kidolgozásának támogatása és építési műszaki irányelvek elérhetővé tétele történik.

Az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer keretében valósul meg a területi és települési tervezés jogszabályokban szabályozott rendszerét és annak működését digitális útra terelő rendszer, mellyel közérthetővé és online elérhetővé válnak az építési lehetőségeket meghatározó, a különböző területi (országos, kiemelt térségi, megyei), illetve települési tervezési szinteken betartandó szabályok és építési előírások. A megoldás azon állampolgárok számára is segítséget nyújt, akik építkezni, telket vásárolni, vagy eladni szándékoznak, esetleg csupán a saját lakókörnyezetüket érintő terveket, előírásokat szeretnék megjeleníteni. A Nemzeti Fejlesztési Potenciál Térkép interaktív, grafikus adatbázisával, egy adott fejlesztési elképzelés legalkalmasabb telephelyére tud majd javaslatot adni.

A projekt keretén belül készül (és legtöbb funkciójában jelenleg is elérhető) az E-közmű, azaz az Egységes Elektronikus Közmű-nyilvántartási Rendszer is, melyen segítségével megtekinthető a közművek nyilvántartása, valamint online lebonyolítható a teljes közműegyeztetési folyamat, beleértve az integrált elektronikus fizetést is. A rendszer ezen felül támogatni fogja a gépi földmunkák kivitelezését az érintett területen lévő közművek valós idejű, térbeli elhelyezkedésének bemutatásával és webes infrastruktúrát biztosít a közműadatok téradat-szolgáltatásához. Az E-közmű célja a közműegyeztetés folyamatainak gyorsítása, költséghatékonyabbá tétele, valamint a havária esetek számának csökkentése.

Megújul a húsz éve működő Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer felhasználói felülete és adatbázis-struktúrája. Az Állami Középület Kataszter online alkalmazás fejlesztésének köszönhetően pedig a jövőben egyszerűbbé válik a középületek üzemeltetése, valamint emelkedik az állami épületek kihasználtsága is.

Az ország egész területét lefedő Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép egységes geometriai alappal rendelkező, topográfiai jellegű térképként fogja az országos téradat-szolgáltatást biztosítani, elsősorban a közigazgatás szereplői számára.

A projekt hosszabbítására vonatkozóan 2021.05.17-én új Támogatási Szerződés lépett hatályba, melynek tartalma szerint a projekt hivatalos zárásának dátuma 2022. március 31.

A projekt támogatási szerződése és mellékletei

A projektben külső vállalkozókkal kötött szerződések összefoglaló adatai

3D alapú adat infrastruktúra kialakítása hírek

Állami Középület Kataszter (ÁKÉK)

Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási Rendszer (E-KÖZMŰ)

Műszaki Irányelv Program (MIP)

Nemzeti Mintaterv Katalógus (NMTK)

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)

Területi és Települési Tervezést Támogató Rendszer (4TR)