sz2020_fb.png

3D alapú adat infrastruktúra kialakítása

Kedvezményezett: Lechner Nonprofit Kft.
Konzorcium tagjai: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Projekt címe: 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása
Projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037
Támogatás összege: 10 510 395 426 Ft.
Összköltség: 10 854 418 345 Ft.
Támogatás mértéke: 100%
A projekt fizikai zárásának tervezett időpontja: 2023. szeptember 30.

A Lechner Nonprofit Kft. a digitális építésügy fejlesztése érdekében konzorciumvezetőként kötött támogatási szerződést az Európai Unió Európai Szociális Alapja és Magyarország költségvetése a Széchenyi 2020 keretében társfinanszírozásban megvalósuló 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 projektre.

A projekt keretében tizenegy informatikai szakrendszer fejlesztése történik, melyek kapcsolódását egy háttértámogató rendszer segíti, így a szakrendszerek egy platformon kommunikálnak egymással.

A projekt keretén belül készült el az E-közmű, azaz az Egységes Elektronikus Közmű-nyilvántartási Rendszer, amelynek segítségével megtekinthető a közművek nyilvántartása, valamint online lebonyolítható a teljes közműegyeztetési folyamat, beleértve az integrált elektronikus fizetést is. Az E-közmű célja a közműegyeztetés folyamatainak gyorsítása, költséghatékonyabbá tétele, valamint a havária esetek számának csökkentése.

Az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer a területi és települési tervezés jogszabályokban szabályozott rendszerét és annak működését digitalizálja; megvalósul a terület- és településrendezéssel összefüggő tervezés teljes folyamatának elektronikus támogatása és megteremtődnek a terület- és településfejlesztéssel összefüggő folyamatok elektronizálásának keretei. Közérthetővé és online elérhetővé válnak az építési lehetőségeket meghatározó, a különböző területi (országos, kiemelt térségi, megyei), illetve települési tervezési szinteken betartandó szabályok, építési előírások. A megoldás azon állampolgárok számára is segítséget nyújt, akik építkezni, telket venni, vagy eladni szándékoznak, esetleg csupán a saját lakókörnyezetüket érintő terveket, előírásokat szeretnék megjeleníteni.

Létrejött a Településképi Arculati Kézikönyvek elkészítését és megismerését támogató webes alkalmazás. A Településképi Arculati Kézikönyv egy újszerű, előremutató és szemléletformáló kezdeményezés, mely példaként szolgál a településképek védelméhez, a projekt keretében mindez online felületen is elérhetővé vált. A gazdag ábra és fotóanyaggal kiegészült felület bemutatja az adott helység sajátos építészeti és természeti vonásait, ezzel mutat irányt a jövendőbeli tervezések során, hogy az új épületek megfelelően illeszkedjenek a települések már kialakult arculatához. A Nemzeti Mintaterv Katalógus magas építészeti minőséget és lakókomfortot biztosító, zsűrizett tervdokumentációt tartalmazó elektronikus tervadatbázisában és webes keresőfelületén a 150 mintaterv közötti választást, 3D épület betekintés és különböző paraméterek szerinti szűrhetőség segíti. 2022. július 1-től a Településképi Arculati Kézikönyvek elkészítésének támogatása integrálásra került az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszerbe.

Az építkezések szakmai megvalósítását a Műszaki Irányelv Program is támogatja a műszaki irányelvek kidolgozásának támogatása és építési műszaki irányelvek elérhetővé tételével.

A Nemzeti Ingatlanberuházás Helyszínkereső segítséget nyújt azoknak a hazai és külföldi befektetőknek, ingatlanbefektetőknek, minisztériumi és helyi döntéshozóknak, illetve tervezőknek, akik beruházáshoz megfelelő helyszínt vagy ingatlant keresnek, az állami vagy önkormányzati vagyon és potenciál hosszú távú hasznosítása iránt érdeklődnek, vagy fejlesztéspolitikai döntések meghozatalában vesznek részt.

Megújult a húsz éve működő Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer felhasználói felülete és adatbázis-struktúrája. Az Állami Középület Kataszter online alkalmazás fejlesztésének köszönhetően pedig a jövőben egyszerűbbé válik a középületek üzemeltetése, valamint emelkedik az állami épületek kihasználtsága is.

Az ország egész területét lefedő Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép egységes geometriai alappal rendelkező, topográfiai jellegű térképként bizosítja az országos téradat-szolgáltatást, elsősorban a közigazgatás szereplői számára.

Az építésügyi Lechner Mobil Applikáció fejlesztéssel lehetővé válik az építkezők, lakóingatlant keresők – elsősorban magánemberek – segítése oly módon, hogy a felhasználó – mobil eszköz használatával jellemzően a helyszínen – megismerje az ingatlan vásárlás/építkezés szempontjából preferált település legfontosabb adatait (pl. lakónépesség, természetes szaporodás/fogyás, egy főre jutó jövedelem), a kiválasztott ingatlanra vonatkozó, a Helyi Építési Szabályzatban rögzített előírásokat, az építkezést segítő fúráspontok és hozzájuk kapcsolódó dokumentáció meglétét, valamint az adott család körülményeihez, vagy a jövőbeli családalapítási terveihez igazodó, - a Nemzeti Mintaterv Katalógusból származó – családi ház mintaterveket.

Az Állami Középület Kataszter online alkalmazásnak köszönhetően egyszerűbbé válik a középületek üzemeltetése, valamint emelkedik az állami épületek kihasználtsága is. Az Állami Középület Kataszter két fő részből áll: az egyik a 3D épületmodell-tár, mely az állami tulajdonban lévő épületek egy részének 3D-s modelljeit tartalmazza, a másik a helyiséggazdálkodás rendszer, mely az épületek eszközmennyiségi, energetikai, helyiséggazdálkodási, felújítási, valamint egyéb építészeti adatait tárolja.

Az Építőipari Tételes Költség Adatbázis elsősorban a családi házak építési beruházásainak tételes költségadatainak kezelését támogatja. Az adatbázis költségadatokkal való feltöltése, az NMTK modul keretében megvalósuló családi ház tervekhez tartozó költségadatokkal történik.

A projekt hosszabbítására vonatkozóan 2021.10.22-én hatályba lépő Támogatási Szerződés szerint a projekt hivatalos zárásának dátuma 2023. szeptember 30.

A projekt támogatási szerződése és mellékletei

A projektben külső vállalkozókkal kötött szerződések összefoglaló adatai

3D alapú adat infrastruktúra kialakítása hírek

Állami Középület Kataszter (ÁKÉK)

Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási Rendszer (E-KÖZMŰ)

Műszaki Irányelv Program (MIP)

Nemzeti Mintaterv Katalógus (NMTK)

Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép (NTA)

Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR)

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)

Területi és Települési Tervezést Támogató Rendszer (4TR)