Földmérő, művészettörténész és geográfus hallgatók a Lechnerben

Októberben folytatódott a felsőoktatási együttműködés

Október második felében a felsőoktatási képzőhelyekkel zajló, immár hagyományosnak mondható együttműködés keretében három egyetemi csoportot is fogadott a Lechner Tudásközpont. A Soproni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem hallgatói a Lechner szakrendszereinek, szolgáltatásainak és gyűjteményeinek széles spektrumával ismerkedhettek meg.

Október 20-án a Soproni Egyetem tíz földmérő alapszakos hallgatója tett látogatást a Lechner Tudásközpont Bosnyák téri épületében Király Géza egyetemi docens vezetésével. Dr. Mikus Gábor távérzékelési főosztályvezető köszöntőjében röviden bemutatta a Tudásközpont tevékenységét, majd egy fél órás prezentációban a VIZEK projektet, vagyis a Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszert. A diákok a nap folyamán széleskörű áttekintést nyertek a Lechner működési területeinek tanulmányaikhoz kapcsolódó részeiről.

A Soproni Egyetem diákjai Cebei Márk Dániel előadását hallgatják a Lechner Tudásközpont Bosnyák téri épületében (Fotó: Bitter Edina / Lechner Tudásközpont)

Az elektronikus építésügyi alkalmazások közül a hallgatók az E-közművet ismerhették meg közelebbről, majd a következő egy órás előadás témáját a Tudásközpontban zajló fotogrammetriai munka adta. Ezután információkat kaptak az ingatlan-nyilvántartás megújítási folyamatáról, ezt a hosszabb prezentációt két 15-25 perces bemutató követte az Ingatlan-nyilvántartási Főosztályról és a TakarNet, valamint a Földhivatal Online adatszolgáltatási felületek alapját képező jelenlegi földügyi rendszerekről. A most lezajlott elméleti jellegű alkalom után a tervek szerint november végén kerül majd sor egy újabb látogatásra, ahol a gyakorlati ismeretek megszerzése lesz a cél.

Az ELTE művészettörténész hallgatói dr. Velladics Márta vezetésével a Dokumentációs Központban Bazsó Gábor előadásán (Fotó: Kis Ádám / Lechner Tudásközpont)

Az ELTE első éves művészettörténész alapszakos hallgatói október 22-én a Dokumentációs Központtal ismerkedtek meg egy kihelyezett egyetemi óra keretében. A dr. Velladics Márta adjunktus vezetésével érkezett 25–30 fős csoport először a Tudásközpont Budafoki úti épületeinek történetéről hallgatott meg egy előadást. Ezután Kis Yvette, a Dokumentációs Főosztály vezetője a Dokumentációs Központ gyűjteményéről, ennek részeiről és történetéről beszélt. A hallgatókat bevezette a II. világháború utáni nagy tervezőintézetek világába, és ismertette, hogy az akkori tendenciák hogyan csapódnak le a tervállományban. Bemutatta a könyvtárat, valamint a különgyűjteményeket: a fotótárat és a filmtárat is. A diákok információkat kaptak a Dokumentációs Központ működéséről, a tájékoztatást segítő eszközökről és az archívum látogatási rendjéről. Ahogy Kis Yvette is hangsúlyozta, a Dokumentációs Központ ügyféltere díjmentesen látogatható, kifejezetten kutatóbarát hely, amely szívesen fogadja a hallgatókat, és támogatja őket egyetemi feladataikban.

Az ELTE hallgatói a II. világháború utáni nagy állami tervezőintézetek világába is betekinthettek Kis Yvette előadásában (Fotó: Kis Ádám / Lechner Tudásközpont)

A diákok bejárhatták a Tervtárat is, ahol közvetlen közelről nézhették meg a számukra már történelmi hangulatot árasztó pauszokat, tervlapokat. Megismerték a szakszerű tárolás és állományvédelem módszereit, az állomány rendszerezésének, restaurálásának, digitalizálásának folyamatait. A kihelyezett órát vetítések is színesítették a Lechner Filmtárának videóiból, és a hallgatók az ügyféltérben látható kiállítást is megtekintették. Ezenkívül a VÁTI korabeli műemléki felméréseinek eredményeiből, műemléki együttesek színezési terveiből is megnézhettek egy válogatást.

Október 27-én a Debreceni Egyetem hat geoinformatika specializációra járó geográfus mesterszakos hallgatója és tanáraik, dr. Szabó Gergely egyetemi docens és dr. Túri Zoltán adjunktus látogattak a Tudásközpontba. A térbeli szolgáltatások megismerését délelőtt a Bosnyák téren, a Távérzékelési Főosztályon kezdték meg. Rövid áttekintést kaptak a Lechner főbb feladatairól, a Távérzékelési Főosztály szervezeten belül elfoglalt helyéről, valamint arról, hogy a Lechner–FÖMI integráció hogyan hozta közelebb egymáshoz az építő- és építészmérnöki szakmai gondolkodást. A diákok bepillanthattak a fotogrammetria csodálatos világába és megismerkedhettek a Lechner Fotogrammetriai Osztályának tevékenységével. Megtapasztalhatták az űrfelvételek, légi, drónos, földi és a Marson készült képek sztereó szemlélésének élményét is.

Sztereó vetítés a Debreceni Egyetem geográfus hallgatói számára a Lechner Tudásközpont Bosnyák téri épületében (Fotó: dr. Szabó Gergely / Debreceni Egyetem)

Az űrfelvétel-alapú térbeli gépi tanuló eljárások országos operatív alkalmazását megelőző kutatás-fejlesztési lépésekről szóló előadásból a hallgatók azt is megtudhatták, hogy hogyan lehet ezeket a tapasztalatokat hasznosítani a MePAR-hoz készülő gyeptérkép elkészítése során. A diákcsapat ezután megtekintette a Térképtárat és a Légifilmtárat.

Délután a Lechner Budafoki úti székhelyén dr. Sik András, a Térbeli Szolgáltatások Igazgatóságának vezetője köszöntötte az egyetemistákat és tanáraikat. Kis Yvette főosztályvezető a Dokumentációs Központ munkájába engedett betekintést, majd tervtári sétára indultak a hallgatók. Bejárhatták a nyilvánosság számára csak kivételes alkalmakkor – például a Kutatók éjszakáján – elérhető polclabirintust. Ezután interaktív előadás keretében megismerhették a Lechner Tudásközpont új Riegl terepi lézerszkennerét, és a felmért terület pontfelhőjének feldolgozási és felhasználási lehetőségeibe is bepillanthattak. A 3D pontfelhők építészeti felhasználásának témájába betekintést nyújtó következő előadásban a hallgatók példát láthattak arra is, hogy egy kivitelezés alatt álló épület esetében az építkezés ellenőrzésére is használható ez a fajta technológia. Ezen felül szó esett a BIM (Building Information Modeling), vagyis az Építményinformációs Modellezés módszertanáról is, amelyben szintén használhatók a meglévő állapotot rögzítő 3D pontfelhők.

A debreceni egyetemistákat a tervtárban Végh Árpád kalauzolta (Fotó: Kis Ádám / Lechner Tudásközpont)

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerről (TeIR) szóló előadás a legfontosabb tudnivalókat foglalta össze a hallgatók számára, különös tekintettel a rendszer tervezést támogató funkcióira. A Tudásközpont által üzemeltetett és fejlesztett TeIR – a települési, térségi adatokat változatos formában megjelenítő, nyilvános vagy regisztrációhoz kötött – moduljai közül sok a térinformatikus hallgatók számára is komoly segítség lehet tanulmányaik, később pedig a gyakorlati munka során. Ezután az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer bemutatása következett (E-TÉR), a fókuszba a térinformatikai vonatkozásokat állítva. Az E-TÉR mindhárom moduljában fontos szerepet kapnak a térinformatikai adatrétegek, amelyek a terület- és településrendezési tervek meghatározó munkarészei.

Pesti Monika