A korszerű e-közigazgatás igényli és ösztönzi a térbeli helyhez köthető adatok (másként téradatok) felhasználását az állami, önkormányzati és hatósági feladatokban egyaránt, ami új típusú, térbeli szemléletű kormányzati IT megoldások bevezetését teszi szükségessé.

Ennek leghatékonyabb eszköze az épített környezetre vonatkozó 2D és 3D téradatok, illetve a természeti környezet téradat-nyilvántartásainak integrált kezelése és elérhetővé tétele a közigazgatás számára térbeli szolgáltatások formájában. Az ehhez szükséges tevékenységek:

 • téradatok előállítása és beszerzése,
 • téradatok minőségellenőrzése,
 • téradatok feldolgozása,
 • téradatbázisok összeállítása,
 • téradatok elemzése,
 • téradatok vizualizációja,
 • téradatok rendszeres frissítése.

Mindezekkel a feladatokkal foglalkozik a 2015-ben létrejött Térbeli Szolgáltatások Igazgatóság (TSZI), az alábbi szervezeti felépítés szerint:

 • Tervezési és Téradat Szolgáltatási Főosztály
  • Térségi Tervezési Osztály
  • Téradat Szolgáltatási Osztály
 • Építésügyi Elemzési és Technológiai Főosztály
  • 3D Építésügyi Módszertani Osztály
  • Települési Technológiák Osztály
 • Távérzékelési Főosztály
  • Fotogrammetriai Osztály
  • Földfelszín Monitorozási Osztály
  • Űrtávérzékelési Osztály

Térbeli szolgáltatások igazgató: Dr. Sik András