Alappontnak nevezzük a terepen jól azonosítható és időtálló módon megjelölt olyan pontot, amelynek helymeghatározó adatai kellő pontossággal ismertek egy definiált vonatkoztatási rendszerben.  Megkülönböztetjük őket irányultságuk (vízszintes, magassági), rendűségük (pontosságuk), vonatkoztatási rendszerük (EOVA, OGPSH, EOMA, Bendefy) szerint.

Vízszintes alappontok adatbázisa (VAB)

Az első-, és harmadrendű vízszintes alappontok, negyedrendű főpontok, iránypontok és negyedrendű alappontok adatait tartalmazza a következő adattartalommal: pontszám, település, vármegye megnevezése, EOV és korábbi rendszerbeli koordinátái, magassági adatok, a pont rendűsége, a pont helyszínrajza, állandósítás módja, éve, a meghatározás éve, helyszínelések évei stb.

Az adatbázisban több mint 58 000 db alappont található.
Az alappontokról a közösségi helyszínelés során készített fényképek a
https://map.fomi.hu/alappont/ weboldalon találhatók, ahol mindenki számára lehetőség adódik újabb helyszínelések bejelentésére.

 

Magassági alappontok adatbázisa (MAG)

Az első-, másod- és harmadrendű EOMA és Bendefy magassági alappontok, valamint a Bendefy harmadrendű kiegészítő hálózat pontjait tartalmazza a következő adattartalommal: EOMA és Bendefy pontszám, magasság, közelítő vízszintes koordináták, a megjelölés módja, a pont helyének leírása, vármegye, településnév, korábbi pontszám és magasság, a pont helyszínrajza, EOMA mérés éve, Bendefy mérés éve (EOMA és Bendefy magassági alappontok), a két legutóbbi helyszínelés éve, stb.
A negyedrendű pontok a területileg illetékes vármegyei kormányhivatalok földhivatali főosztályainál szerezhetőek be.

Az adatbázisban mintegy 27 700 db rekord található.

Országos GPS hálózat pontjai (OGPSH)

Magyarországon az állami földmérés az Országos GPS Hálózatot (OGPSH) 1995-97-ben hozta létre. Jelenleg az OGPSH 1166 pontból áll, ez kb. 10 km-es pontsűrűségnek felel meg. Az OGPSH amellett, hogy biztosítja a saját GPS-bázisú mérések kezdőpontjait, lehetővé teszi a hagyományos és a GPS koordináta-rendszerek közötti transzformációt is. Az OGPSH pontok adatai (GPS hálózat megnevezése, WGS-84 koordináták) a VAB adatbázis részét képezik.
A pontok GPS koordinátáinak hibája nem haladja meg a 2 cm-t.

Az alappontok adatai xls vagy ESRI shape formátumban is igényelhetőek. Ebben az esetben a fizetendő díj az adatszolgáltatás alappontonkénti (rekordonkénti) ára.

Igazgatási szolgáltatási díj ellenében szolgáltatott adatok

A vízszintes alapponthálózat I–IV. rendű pontjainak adatai és a magassági alapponthálózat I–III. rendű pontjainak adatai, az OGPSH pontjainak adatai, valamint az államhatár pontjainak adatai 1000 Ft / db. 
Az igazgatási szolgáltatási díj Áfa mentes.    

Adatok felhasználása publikációs célra

A Lechner Tudásközpont által kezelt a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (Fttv) 3.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti állami alapadatok adatbázisainak részét képező alapponthálózati pontok felhasználása esetén az Fttv. 6/b. §-ban foglaltak szerint meg kell jelölni a forrást.

Az adatfelhasználás engedélyezője az Fttv. 32. § (3) bekezdése szerint a térképészetért felelős (közigazgatási és területfejlesztési) miniszter. Az engedélyezés érdekében kérjük forduljanak közvetlenül a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkárságához a hatosagi@ktm.gov.hu címen. A kérelmet postai úton a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkárságának címezve a 1358 Budapest, Pf. 19. lehet benyújtani.

Kapcsolattartó

Lengyel Éva,
Adatszolgáltató Osztály,
telefon: +36-1-460-4240,
e-mail: eva.lengyel@lechnerkozpont.hu