Alappontnak nevezzük a terepen jól azonosítható és időtálló módon megjelölt olyan pontot, amelynek helymeghatározó adatai kellő pontossággal ismertek egy definiált vonatkoztatási rendszerben.  Megkülönböztetjük őket irányultságuk (vízszintes, magassági), rendűségük (pontosságuk), vonatkoztatási rendszerük (EOVA, OGPSH, EOMA, Bendefy) szerint.

Vízszintes alappontok adatbázisa (VAB)

Az első-, és harmadrendű vízszintes alappontok, negyedrendű főpontok, iránypontok és negyedrendű alappontok adatait tartalmazza a következő adattartalommal: pontszám, település, vármegye megnevezése, EOV és korábbi rendszerbeli koordinátái, magassági adatok, a pont rendűsége, a pont helyszínrajza, állandósítás módja, éve, a meghatározás éve, helyszínelések évei stb.

Az adatbázisban több mint 58 000 db alappont található.
Az alappontokról a közösségi helyszínelés során készített fényképek a
https://map.fomi.hu/alappont/ weboldalon találhatók, ahol mindenki számára lehetőség adódik újabb helyszínelések bejelentésére.

 

Magassági alappontok adatbázisa (MAG)

Az első-, másod- és harmadrendű EOMA és Bendefy magassági alappontok, valamint a Bendefy harmadrendű kiegészítő hálózat pontjait tartalmazza a következő adattartalommal: EOMA és Bendefy pontszám, magasság, közelítő vízszintes koordináták, a megjelölés módja, a pont helyének leírása, vármegye, településnév, korábbi pontszám és magasság, a pont helyszínrajza, EOMA mérés éve, Bendefy mérés éve (EOMA és Bendefy magassági alappontok), a két legutóbbi helyszínelés éve, stb.
A negyedrendű pontok a területileg illetékes vármegyei kormányhivatalok földhivatali főosztályainál szerezhetőek be.

Az adatbázisban mintegy 27 700 db rekord található.

Országos GPS hálózat pontjai (OGPSH)

Magyarországon az állami földmérés az Országos GPS Hálózatot (OGPSH) 1995-97-ben hozta létre. Jelenleg az OGPSH 1166 pontból áll, ez kb. 10 km-es pontsűrűségnek felel meg. Az OGPSH amellett, hogy biztosítja a saját GPS-bázisú mérések kezdőpontjait, lehetővé teszi a hagyományos és a GPS koordináta-rendszerek közötti transzformációt is. Az OGPSH pontok adatai (GPS hálózat megnevezése, WGS-84 koordináták) a VAB adatbázis részét képezik.
A pontok GPS koordinátáinak hibája nem haladja meg a 2 cm-t.

Ár

Nettó ár / pont

VAB

700 Ft

MAG

OGPSH

1300 Ft

A fenti árak ÁFA körön kívüliek.

Az alappontok adatai xls vagy ESRI shape formátumban is igényelhetőek. Ebben az esetben a fizetendő díj az adatszolgáltatás alappontonkénti (rekordonkénti) ára.

Adatok felhasználása publikációs célra

A Lechner Tudásközpont által kezelt a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (Fttv) 3.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti állami alapadatok adatbázisainak részét képező alapponthálózati pontok felhasználása esetén a forrást a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 15. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti módon kell megjelölni:

„Minden olyan kiadványban és publikációban – megjelenési formájától függetlenül –, amely az adatszolgáltató szervek által rendelkezésre bocsátott adatok felhasználásával készült, fel kell tüntetni az adatfelhasználási engedély számát, az adatfelhasználást engedélyező nevét, a térkép készítésének évszámát és szelvényszámát, valamint a következő szöveget:

  • a) állami alapadatok esetében a „Készült az állami alapadatok felhasználásával”

Az adatfelhasználás engedélyezője az Fttv. 32. § (3) bekezdése szerint a térképészetért felelős (Miniszterelnökséget vezető) miniszter. Az engedélyezés érdekében kérjük forduljanak közvetlenül a Miniszterelnökség Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkárságához a hatosagi@me.gov.hu címen. A kérelmet postai úton a Miniszterelnökség Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkárságának címezve a 1357 Budapest, Pf. 6. lehet benyújtani, hivatali kapu használata esetén a hivatal rövid neve: MINKER, KRID azonosítója: 120264398.

Kapcsolattartó

Lengyel Éva,
Adatszolgáltató Osztály,
telefon: +36-1-460-4240,
e-mail: eva.lengyel@lechnerkozpont.hu