Állami ingatlan-nyilvántartási alaptérképi adatbázis (INYA)

Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis és a tulajdoni lapi adatbázis együttesét egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisnak hívjuk, mindkét részét a földhivatalok vezetik naprakészen. Az állami földmérési térképi adatbázis az állami ingatlan-nyilvántartási alaptérképi adatbázis kötelező alapja, mely jogszabályban előírt tartalommal, vonatkoztatási és vetületi rendszerben meghatározott adatok és a hozzájuk tartozó attribútumok alapján létrehozott, számítógépen kezelhető adatbázis.

Az adatok folyamatosan frissülnek, cél, hogy az átalunk szolgáltatott állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatai ne legyenek idősebbek három hónapnál.

Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis megvásárolható teljes (egyszerűsített DAT) tartalommal, valamint váztérképként. A váztérkép csak a földrészlet határvonalát és a helyrajzi szám-feliratot tartalmazza, mely generalizált verzióban is elérhető.

Ezen kívül lehetőség van az épületek geometriájának külön megvásárlására is, a váztérképhez hasonlóan akár generalizált verzióban is.

Bővebben

 

Ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatása adatátviteli hálózaton keresztül

A TakarNet rendszer szolgáltatásait  2011 június 30. után az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező  felhasználók is igénybe vehetik a Földhivatal Online rendszeren keresztül. A TakarNet rendszerhez történő csatlakozás feltételeiről itt tájékozódhat.

Bővebben

 

Ingatlan változásfigyelés

A földhivatalok által nyújtott változásfigyelő szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az ingatlanok tulajdoni lapjának módosításairól, változásairól gyorsan értesülhessünk e-mailben és/vagy SMS-ben. Ezáltal fokozható az ingatlanokhoz fűződő tevékenységekkel kapcsolatos biztonság, illetve a szolgáltatást igénybe vevő által is követhetővé válnak az ügyintézés tulajdoni lap változással járó lépései. A változásfigyelő szolgáltatás igénybevételéhez ismerni kell az ingatlan helyrajzi számát vagy címét.

Bővebben

 

Adatszolgáltatás a földhasználati nyilvántartásból

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 99.§-a alapján a földhasználati nyilvántartást illetően a földügyért felelős miniszter által jóváhagyott  egyedi megállapodásban meghatározottak szerint a földhasználati nyilvántartásban szereplő adatok különböző szempontú legyűjtése, feldolgozása, és az így feldolgozott adatoknak a szerződő fél részére való továbbítása megállapodás alapján történhet.

Bővebben

 

E-hiteles tulajdoni lap

Az e-hiteles, vagyis elektronikusan hitelsített tulajdoni lap másolat szolgáltatás 2008-ban indult földhivatali szolgáltatás, mely első lépcsőben a TakarNet országos földhivatali számítógépes hálózat felhasználói számára vált elérhetővé. Mára csaknem tízezer felhasználó veszik igénybe a szolgáltatást: bankok, közigazgatási intézmények, önkormányzatok, közjegyzők, ügyvédek, ingatlanirodák, vagy tervező cégek.

Bővebben

 

Ingatlan-nyilvántartási adatok leválogatása egyedi megállapodás alapján

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet  112/B §-a alapján az ingatlan-nyilvántartás adatbázisából - egyedi megállapodás alapján – elektronikus adatleválogatási és adattovábbítási szolgáltatásra is lehetőség van adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenységet igénylő esetekben.

Bővebben