A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok

Kedvezményezett: Agrárminisztérium
Konzorcium tagjai: Ökológiai Kutatóközpont, Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet, Agrárgazdasági Kutatóintézet, Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. (volt BFKH), Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Projekt címe: A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok
Projekt azonosítószáma: KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001
Támogatás összege: 1 059 244 743 Ft
Támogatás mértéke: 1 059 244 743 Ft
Megvalósítás időtartama: 2017. október 1. - 2022. január 29.

A megvalósított fejlesztés eredményeként átfogó képet kapunk természeti tőkénk, és természeti értékeink aktuális állapotáról, továbbá innovatív és gyakorlatias módszereket dolgozunk ki – pl. a területi tervezés, a természeti erőforrásainkat érintő döntéshozatali folyamatok, vagy a természetvédelmi kezelés számára –, amelyekkel gondoskodni tudunk a hosszú távú megőrzésükről. A fejlesztés kifejezett céljai közelebb hozni az emberekhez a természetet, megfoghatóvá tenni mindazon javakat és szolgáltatásokat, amelyeket a természettől kapunk nap mint nap, továbbá kialakítani és erősíteni az ökoszisztémák és szolgáltatásaik megőrzését célzó ágazatközi együttműködést.

A projekt keretében négy egymással szorosan összefüggő fejlesztési program valósul meg.

  1. A NATURA fejlesztési elem keretében terepi kutatások révén alapozzuk meg a még kevéssé ismert vagy különösen veszélyeztetett természeti értékeink – számos közösségi jelentőségű faj és élőhely – hosszú távú megőrzését.
  2. Az ÖKOSZISZTÉMA SZOLGÁLTATÁSOK fejlesztési elem keretében országos léptékben mérjük fel, térképezzük és értékeljük a természetes és természetközeli ökoszisztémákat és kiemelt jelentőségű szolgáltatásaikat.
  3. A TÁJKARAKTER fejlesztési elem keretében kidolgozzuk a hazai tájak tájkarakter alapú osztályozásának rendszerét, valamint a tájkarakter alapú tervezés és döntéshozatal egységes módszertanát és adatbázisát.
  4. A ZÖLDINFRASTRUKTÚRA fejlesztési elem keretében természetes és természetközeli állapotú területeink – az úgynevezett zöldinfrastruktúra – működőképes hálózatának kialakítása és megőrzése érdekében azonosítjuk a zöldinfrastruktúra elemeit, értékeljük állapotukat, kidolgozzuk hazánk zöldinfrastruktúra-fejlesztési tervét.
     


A projekt négy fejlesztési eleme egymással szorosan összefüggő feladatokat foglal magában, melyek sikeres végrehajtásától azt várjuk, hogy a természeti értékek és rendszerek állapotára közvetlen hatást gyakorló ágazati tevékenységek (természetvédelem, mező- és erdőgazdálkodás, területi tervezés stb.) megalapozott, naprakész természeti információk alapján és költséghatékonyan biztosítják a természeti sokféleség megőrzését.

A projekt hivatalos weboldala az alábbi linken érhető el: http://www.termeszetem.hu

Az Ökoszisztéma szolgáltatások fejlesztési elem keretében elkészült Ökoszisztéma-alaptérkép térképes web böngésző szolgáltatáson keresztül elérhető és ingyenesen bárki számára letölthető az alábbi oldalon keresztül: http://www.web.map.fomi.hu/nosztep_open/

A projekt támogatási szerződése és mellékletei

A projektben nincsenek külső vállalkozókkal kötött szerződések