Új elektronikus földhivatali szolgáltatás indult  2008. május 19-én,  az e-hiteles, vagyis elektronikusan hitelesített  tulajdoni lap másolat szolgáltatás, első lépcsőben a TakarNet országos földhivatali számítógépes hálózat felhasználói számára. Ez ma már több mint 9000 felhasználót jelent, bankokat, közjegyzőket, ügyvédeket, közigazgatási intézményeket, önkormányzatokat, ingatlan irodákat, tervező cégeket stb.

E-hiteles tulajdoni lap másolat elektronikus okirat

Az e-hiteles okirat (tulajdoni lap másolat és térképmásolat) olyan on-line, elektronikus okirat, amelyen szerepel a szolgáltató hitelesítő záradéka (tanúsítvány) és a szolgáltató fokozott biztonságú elektronikus aláírásával hitelesíti és elhelyezi rajta időbélyegzőjét. Az e-hiteles okirat nemcsak tájékoztató jellegű, hanem bizonyító erejű is, de nem minősül közokiratnak. A szolgáltató a tanúsítványával és intézményi elektronikus aláírásával azt igazolja, hogy az e-hiteles okirat az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból származik, és tartalma az időbélyegző által jelzett időpontban megegyezett az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban elektronikus formában rögzített hatályos adatokkal.

A fenti követelményeknek megfelelő e-hiteles okirat hitelesített dokumentum, és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény szerint megfelel az írásba foglalás követelményeinek. Az e-hiteles okiraton elhelyezett időbélyegző tanúsítja, hogy az időbélyegzőben feltüntetett időpontban az e-hiteles okirat létezett, azt a szolgáltató a feltüntetett időpontban elektronikusan aláírta, ezáltal tanúsítva, hogy a feltüntetett időpont óta nem változott meg az abban rögzített elektronikus adat.

Az e-hiteles okirat kizárólag elektronikusan — számítógép képernyőjén — megtekintve bizonyító erejű. Kinyomtatva, papír formátumban nem minősül hiteles, bizonyító erejű dokumentumnak. Csak elektronikus formában ellenőrizhető a hitelessége, csak ekkor bír bizonyító erővel.