Az Európai Unió földmegfigyelési programja, a Copernicus program többek között a Sentinel műholdcsalád felvételei alapján teszi lehetővé a földfelszín, az óceánok és a légkör monitorozását. Az adatok gyűjtésén túl a program azok feldolgozásával, kiértékelésével és szolgáltatásával is foglalkozik. A távérzékelési adatok mellett feldolgozott és értelmezett, tematikusan előkészített adatbázisokat tesz elérhetővé bárki számára. Az évekre visszamenőleg elérhető adatok alapján például nem csak a klímaváltozás alakulása és annak hatásai követhetőek nyomon, de segít a mérsékléséhez szükséges intézkedések megtervezésében. Az űrfelvételek és a rájuk épülő elemzések olyan fontos információkat biztosítanak, amelyek segítenek feltérképezni megújuló energiaforrásaink egy részét, egyben jó alapot biztosítanak a felszínborítás változásainak monitorozásához is.

copernicus-bongeszo-felulet
A Copernicus böngésző felülete

Hazánkban a Lechner Tudásközpont Földmegfigyelési Operatív Központ (FOK) foglalkozik a távérzékelési eljárásokkal gyűjtött földmegfigyelési adatok, többek között űrfelvételek közigazgatás-fejlesztési és -támogatási célú feldolgozásával, kiértékelésével. Ehhez, valamint a korábbi évek munkáihoz is kapcsolódóan (aszály-monitoring, belvíz- és gyeptérképezés) indult el a Copernicus böngésző szolgáltatás, amely a Sentinel műholdfelvételek előfeldolgozása és elemzése során keletkezett adatokat teszi elérhetővé az egész országra vonatkozóan, támpontot és inspirációt adva azoknak is, akik még csak ismerkednek a műholdfelvételek adattartalmával és felhasználásuk lehetőségeivel.

copernicus-bongeszo
A Copernicus böngészőben megjelenített adatok – RGB hamisszínes kompozit, a különféle indexek (pl.
NDWI, NDVI, NDMI), valamint az NHRL – a felszínborításra vonatkozó információkat teszik elérhetővé az egész ország területére

A Copernicus böngésző elsősorban a Sentinel–2 felvételek előfeldolgozott állományait, országos mozaikokat, standard indikátorokat szolgáltat egy-egy éven belül több időpontra. Emellett megtalálhatóak még a felvételek alapján gépi tanulásos eljárással és adatintegrációval előállított nyers, éves felszínborítási adatbázisok is, valamint a jövőben elérhetővé fog válni a belvízgyakorisági térkép is. Ezeket a bárki számára elérhető adatokat leginkább olyan térinformatikai műhelyek, oktatási intézmények találhatják hasznosnak, ahol nem csak demonstrálják a távérzékelés használhatóságát, de próbálják azokat kutatásaikba, munkáikba is bevonni. Megfelelő tudással hasznosak lehetnek a mezőgazdasági kárrendezésekben, talajtérképezésben, felszínborítás térképezésben és vizsgálatokban.

A Lechner Tudásközpont a Copernicus böngészőben megtalálható adatok, műholdfelvétel-mozaikok alapján végezte el a 2018-as CORINE felszínborítás-térképezést, a NÖSZTÉP Ökoszisztéma-alaptérkép, valamint a Nemzeti Nagyfelbontású Felszínborítási Rétegek előállítását, amire épülve a felszínborítás változásait monitorozó térképi adatok fejlesztése jelenleg is folyik.

A weboldal informatikai üzemeltetését a Lechner Nonprofit Kft. végzi, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium szakmai irányításával.