Az E-KÖZMŰ, vagyis az egységes, elektronikus közműnyilvántartás egy olyan webes térinformatikai alkalmazás, amely amellett, hogy ügyfélkapus belépés után lehetőséget biztosít egy országos közműtérkép megtekintésére, az elektronikus közműegyeztetés platformjaként is funkcionál.

A rendszer által ellátott feladatok jogszabályi hátterét az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013 (VIII. 29.) Korm. rendelet adja, a rendszer működésének alapját pedig a közművek saját nyilvántartásai és kialakított téradat-szolgáltatásai jelentik. Az alkalmazott Web Map Service (WMS) és Web Feature Service (WFS) technológiának köszönhetően az adatok nem egy központi adatbázisban tárolódnak, hanem a közművek az általuk kialakított webes téradat-szolgáltatásokon keresztül, valós időben szolgálják ki az E-KÖZMŰ rendszer adatkéréseit.

Ezen szolgáltatások segítségével jeleníthetők meg a közművek hálózatai az E-KÖZMŰ térképes felületén, továbbá így azonosíthatók be az adott terület vonatkozásában illetékes közművek, és így képes a rendszer letölthetővé tenni a tervezőszoftverekben is felhasználható, attribútumokkal ellátott vektoros közműhálózati adatokat a tervezők számára. Az E-KÖZMŰ tehát egy olyan elosztott rendszer, amiben a közműcégek, mint adatgazdák felelősek saját hálózati adatszolgáltatásuk tartalmáért és minőségéért, miközben a felhasználó egyablakos térképfelületen láthatja egy adott terület összes közművezetékét.

Az alkalmazás tájékoztató rendszere, vagyis maga a közműtérkép számos információval szolgál a felhasználók számára. A térképen megtekinthető a közműhálózatok vezetékeinek elhelyezkedése, emellett vezetékszakaszonként kinyerhetők bizonyos attribútum információk is, továbbá rendelkezésre áll az adott területen hálózattal rendelkező közművek köre, ügyfélszolgálati elérhetősége is. A térképen való tájékozódást cím és helyrajzi szám alapú keresés segíti, de rendkívül hasznos funkció az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis bizonyos rétegeinek (földrészletek, épületek, helyrajzi szám feliratok), illetve a 2005-ös és 2018-as ortofotó megtekintési lehetősége is.

A közműegyeztető rendszer szolgálja ki az elektronikus egyeztetési folyamatot, továbbá ez látja el a hatóságokat is információkkal. A rendszeren keresztül kamarai jogosultsággal rendelkező tervezők a tervezéstámogatás szolgáltatás igénybevételével vektoros formában (SHP és DXF fájlokban) juthatnak hozzá egy adott területen megtalálható közműhálózati adatokhoz, amelyeket felhasználhatnak terveik elkészítéséhez. A felhasználóknak lehetőségük van közműnyilatkozat igénylésére is, ahol egyetlen kérelem kitöltésével érnek el minden közművezeték-üzemeltetőt, és egy jól szabályozott folyamat végén a kezükbe kapnak egy összesített közműnyilatkozatot, egy elektronikusan hitelesített dokumentum formájában. A rendszer lehetőséget biztosít arra is, hogy az illetékes hatóságok betekintést nyerjenek a folyamatokba, megkönnyítve ezzel ellenőrzési feladataik ellátását.

https://www.e-epites.hu/e-kozmu