Danube Data Cube

Kedvezményezett: SINERGISE LABORATORY FOR GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS LTD.
Konzorcium tagjai: MATE (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem), Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet, 4iG, Országos Meteorológiai Szolgálat, Szegedi Tudományegyetem (SZTE), EOX ésCropOm, Lechner Tudásközpont
Projekt címe:  Danube Data Cube
Projekt azonosítószáma: ITT/RFQ: EDC: 4000127180 - 4000127180/19/I-BG Proposal/Tender No.: EOP-SD-SOW-177 ESA ITT Reference EOP-SD-SOW-0186
Támogatás összege: 687 131,08 EUR
Összköltség: 687 131,08 EUR (LTK-ra jutó Támogatási összeg: 78 091,43 EUR)
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás időtartama: 2021.11.02 - 2023.02.02

Az LTK a projekt 2. munkacsoportjának (WP 2) vezetésére kapott felkérést, amely az EuroDataCube (EDC) környezetben történő adatintegrációt, implementációt fogja össze. Az LTK a Nemzeti Nagyfelbontású Réteg (NHRL) felszínborítási adatok, valamint az azt kiegészítő vetésszerkezeti adatok historikus idősorával járul hozzá a projekt adatkészletéhez, valamint vállaltuk a Mezőgazdasági Kárenyhítési Rendszerben már operatívan alkalmazott, NDVI anomáliák detektálásán alapuló aszálytérképezési módszertan implementációját EDC környezetben. Ezen túlmenően a meteorológiai, talajtani és műholdas megfigyelések integrált elemzésén alapuló regionális aszályossági vizsgálatokkal foglalkozó esettanulmány keretében vállaltuk az MKR és VIZEK projektek kapcsolatrendszerének mozgósítását az érintett szereplők és döntéshozók tájékoztatása és potenciális bevonása érdekében.