Online egyeztető felület segíti a megyei területrendezési tervezést

Elindult az E-TÉR Egyeztető modul

Online felületre kerül a megyei területrendezési tervek egyeztetése. Április 30-tól az eddig papírt és adathordozókat használó folyamat helyett a terveket véleményező szervezetek a Területi és Települési Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR) egyeztető modulját használhatják.

A Lechner Tudásközpont fejlesztésének eredményeként az E-TÉR folyamatosan bővül, így a Tájékoztató modul mellett 2019. április 30-tól elérhetővé vált az Egyeztető modul is, mely biztosítja a megyei területrendezési tervek egyeztetésére vonatkozó 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet által előírt elektronikus felületet. A megyei területrendezési tervek egyeztetésének biztosításán túl a platform célja a terület- és településrendezéssel, illetve terület- és településfejlesztéssel összefüggő egyeztetés, tájékoztatás és tervezés teljes folyamatának elektronikus és egy helyen való támogatása.

Az E-TÉR Tájékoztató modul Beta alkalmazásában már március 18-tól elérhetők az Országos Területrendezési Terv, a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve térképes mellékletei. Az országos, valamint a két kiemelt térség szerkezetét alaptérképpel bemutató interaktív térképek a települések kereshetőségével, a rétegek átlátszóvá tételével és együttes megjelenítési lehetőségével teszik egyszerűbbé a térségi tervezéssel, valamint a településtervezéssel foglalkozó szakemberek mindennapjait.

A rendszer Egyeztető moduljának használatával a jogszabályban meghatározott szervezetek – regisztrációt követően – automatikus értesítést kapnak a véleményezendő területrendezési dokumentumokról. Az online felület a beérkezett észrevételeket a területrendezési tervet készítő (megbízó önkormányzat és a tervező) számára is strukturáltan jeleníti meg, ezzel átláthatóbbá téve az egyeztetés folyamatát. A véleményekre adott tervezői válaszokat a véleményezők visszakereshetik, így a korábbi gyakorlattal szemben az észrevételt adó szervezetek értesülnek javaslataik sorsáról. Az előzetes egyeztetések (előzetes tájékoztatás, környezeti értékelés tematikája) lebonyolításának elektronizálásával az érintettek időmegtakarítása növekszik, illetve online ügyintézéssel végezhető a hivatalos és civil véleményezés. Az egységes és országos léptékű rendszer által, hogy az egyeztetendő tervdokumentációk egy helyen, azonnal elérhetőek lesznek, és nem kell a korábbi sokszorosítással, postai költségekkel sem számolni.

Az E-TÉR Béta verziójú egyeztető modulját elsőként az érintett megyei önkormányzatok ismerhették meg április 25-én. A Lechner Tudásközpont szakemberei bemutatták a rendszer használatát, hangsúlyozták a rendszerbe történő regisztráció fontosságát, majd a résztvevőkkel, mint elsődleges felhasználókkal megvitatták a különböző észrevételeket és javaslatokat. Hangsúlyozták, hogy a rendszer indulását követő időszakban is tovább folyik a felhasználói észrevételek gyűjtése és megfelelő szintű kezelése, mely egy közösen elfogadott és támogatott alkalmazást eredményez.

Az E-TÉR rendszer összes érintett moduljának és funkciójának 2019. végére tervezett indulásakor a település- és területrendezést és a település- és területfejlesztést is egyaránt támogatni hivatott. A március 18-al indult tájékoztató modulnak általános tájékoztató szerepe van, az április 30- al indult modul pedig "csupán" területrendezés megyei egyeztetését támogatja. Tekintettel arra, hogy a településrendezés a területrendezés eredményeire épít, annak szabályozási kereteit adja, fontos kiemelni, hogy a mostantól támogatott megyei egyeztetés sok új tervezési feladatot generál a települések felé. Ezzel összefüggésben az E-TÉR rendszer településeket támogató funkciói a megyei tervezések lezárulta után lesznek elérhetőek.

A fejlesztés alatt lévő további funkciók eredményeként kialakuló rendszer alkalmas lesz a tervek tartalmának elemzésére, a különböző hierarchia szinten és időben egymással történő összehasonlítására, a tervi és valós beépítés közti különbség feltárására, mely által a döntéshozó szervezetek (minisztériumok, megyei és települési önkormányzatok) s szakmai tervezők által végzendő monitoring tevékenység időigénye jelentősen csökken.

A Területi és Települési Tervezést Támogató Rendszer Egyeztető modulja az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosítószámú, „3D alapú adat infrastruktúra kialakítása” című projekt keretében készül.

Fenyővári Bernadett