Téradat-alapú digitális fejlesztések az építésügyben

3D Magyarország

Az építésügy elektronikus támogatása céljából a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkársága és a Lechner Tudásközpont a 3D alapú adat infrastruktúra elnevezésű projekt keretében különböző online szakrendszereket fejleszt, támogatva a lakosságot és az építésügyi szakembereket, a tervezéstől egészen a kivitelezésig.

A 3D alapú adat infrastruktúra elnevezésű projekt eredményeként az építésügyi folyamatok egykapus digitális felületre kerülnek, mellyel az adminisztrációs terhek csökkennek, valamint az építésügy területén dolgozó szakértők és az ügyintézők munkája is egyszerűbbé válik. A Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkársága, valamint a Lechner Tudásközpont fejlesztésében megvalósuló szakalkalmazások az építésügyhöz kapcsolódó terület egészét felölelik, legyen szó közműhálózatokról vagy akár településképről. A digitális szakrendszerek segítséget nyújtanak azok számára is, akik építkezni, telket venni szándékoznak, esetleg a saját lakókörnyezetüket érintő terveket, előírásokat szeretnék használni.

A webes alkalmazások segítségével közérthetővé válnak az építkezés lépései, a jogszabályok mellett többek között ábrák, képek, piktogramok, több esetben térképes felületek is segítik a tájékozódást, ezzel támogatva a felhasználókat és az építésügyi szakembereket a tervezéstől a kivitelezésig.

Az építkezni vágyó lakossági felhasználók a kiszemelt telek közművesítésének ellenőrzését, valamint a település jellegzetességeinek megismerését is segítik a fejlesztések, sőt, álmaik otthonának terveit is megtalálhatják az alkalmazások között. Az Egységes Elektronikus Közmű-nyilvántartási Rendszer egy olyan, bárki számára elérhető webes alkalmazás, melyen keresztül megtekinthető a közművek nyilvántartása, valamint a teljes közműegyeztetési folyamat online lefolytatható, beleértve az integrált elektronikus fizetést. A Településképi Arculati Kézikönyv-kereső tájegységtől kezdve településeken át egészen településrészi jellegzetességekig ismerteti lakókörnyezetünket. A szemléletformáló, környezeti kultúrát bemutató online kiadványok az építészeti, tájképi és természeti értékek ismertetése mellett helytörténeti érdekességekkel is szolgálnak. Támpontot adnak az építkezések és felújítások arculatba illeszkedő tervezéséhez, megvalósításához, a hagyományok megőrzésének szem előtt tartásával. Az otthonteremtés, illetve felújítás előtt állóknak a Nemzeti Mintaterv Katalógus online családiház-tervadatbázisban található ingyenesen elérhető, helyszíni adaptálásra alkalmas, részletes tervdokumentációk nyújtanak segítséget. 

A vállalkozók és befektetők is komplex információkkal gazdagodhatnak a webes szakrendszerek által. Az egyszerűbb beruházásra vagy fejlesztésre alkalmas helyek megtalálását a Nemzeti Ingatlanberuházás Helyszínkereső segíti, melyben megbízható téradatok és információk jelennek meg térképesen. A szakalkalmazás a felhasználó által megadott feltételek szerint kínál fel alkalmas telkeket – vagy igény szerint akár ipari parkot – egy vagy több településen, az érvény¬ben lévő településrendezési szabályok figyelembevételével. Az állami tulajdonú, irodai célra használt épületek tervei, leíró, energetikai, létesítménygazdálkodási és üzemeltetési adatai, valamint 3 dimenziós modelljei egységes formátumban, egy felületen jelennek meg az Állami Középület Kataszterben. A háttéradatbázis révén az épületek üzemeltetése is költséghatékonyabbá válik, valamint objektív tudást biztosít az energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos kiírásra kerülő pályázatokhoz a kedvezményezetteknek, és a támogatóknak egyaránt. 

Az országos szintű területi adatokat és statisztikákat megjelenítő alkalmazások között már korábban is működő rendszer is fejlesztésre kerül. Teljesen megújul, az 1997 óta működő TeIR, azaz az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, ahol a hazai települések legérdekesebb társadalmi-gazdasági téradatai elérhetőek el. A Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép országos kiterjedésű, egységes és homogén adattartalmú, a térképi tájékozódást segítő legfontosabb téradatokat (pl. ingatlan-nyilvántartási térkép, topográfiai térkép, Elérési Hely Adatbázis, Magyar Közigazgatási Határok adatbázisa, Földrajzinév-tár, Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer) részben vagy teljes egészében tartalmazó, egyedi igényekre is szabható, komplex, a kor igényeinek megfelelő online téradat-szolgáltatásként érhető el. 

Nem csak az érdeklődő lakossági felhasználók információellátása, de az építésügyben dolgozó szakemberek munkája is egyszerűsödik a 3D alapú adat infrastruktúra elnevezésű projekt eredményeként. A települések és a térségi tervezés szakértői számára az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer interaktív térképekkel teszik lehetővé az online tervezést és egyeztetést, települési és megyei szinten egyaránt az első lépéstől az utolsóig. A mérnökök, építtetők, építésügyi szakértők, üzemeltetők, építőanyag gyártók, a hatóságok, illetve az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság munkáját is támogatja a Műszaki Irányelv Program keretében készülő Építésügyi Műszaki Adattár, mely a kapcsolódó irányelv-alkotási folyamat elektronizálásán túl bárki számára díjmentesen elérhetővé teszi az építésügyi műszaki irányelveket.

A „3D alapú adat infrastruktúra kialakítása” KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.