Főépítészi feladatok az elektronikus térségi tervezésben

Településtervezés, elektronikusan

2022. július 1-től tölthetők fel az egyeztetésre szánt dokumentumok és tölthetők le a szükséges szakági adatállományok az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer, az E-TÉR felületének használatával, a településtervek elkészítéséhez vagy módosításához kapcsolódóan. A Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkársága és a Lechner Tudásközpont által közösen fejlesztett és üzemeltetett rendszer éles bevezetésének eredményeként az ország valamennyi települése elektronikusan végezheti településtervezési feladatait, továbbá itt érhető el egyszerűen, digitálisan és szerkeszthető formában a szükséges téradat-szolgáltatás. Továbbá most már a kapcsolódó főépítészi feladatok is ez E-TÉR felületén végezhetők el.

A 2022. július 1-jéig a települési tervek egyeztetésével és szakági adatszolgáltatással egészül ki az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer. Ettől az időponttól a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkársága, valamint a Lechner Tudásközpont által közösen fejlesztett és üzemeltetett alkalmazás felületén online egyeztetés érhető el a települések, főépítészek és a térségi tervezés szakértői számára. A későbbiekben mindez az első lépéstől az utolsóig interaktív térképekkel segített tervezési, tájékoztatási és egyeztetési funkciókkal bővül. Az E-TÉR felületet biztosít a hivatalos egyeztetésben részt vevők számára a véleményezési folyamat lebonyolítására, dokumentálására. Segíti a partnerségi tervezést is, így a kulcsszereplők már a tervezés folyamán lehetőséget kapnak a dokumentumok megismerésére, az együttműködésre.

A webes szakrendszerben az állami főépítészeknek területi szinten és települési terveknél is van feladatuk, ők ellenőrzik, hogy minden a jogszabályoknak megfelelően készült-e el. Szerepük már a korábbi, papír- és CD-alapú tervegyeztetési folyamatban is megvolt, megkapták a terveket véleményezésre és nyilatkozattételre, vizsgálták az elkészült tervek megfelelőségét. Az E-TÉR-ben az állami főépítésznek külön, önálló szerepköre van, részt vesz az egyeztetésben és a folyamat végén megteszi a tervről végső zárónyilatkozatát, ami után a terv helyi, önkormányzati elfogadása következik.

A megyei főépítészek a megyei területrendezési terveket tartják kézben, zömében ők a megyei önkormányzatok kapcsolattartói, akik operatívan vesznek részt a terv készítési, egyeztetési és elfogadási folyamataiban. A E-TÉR Egyeztető moduljának 2019-ben élesített verzióját a megyei főépítészek már használták, feltöltötték a megyei területrendezési tervek javaslattevő dokumentációját, az E-TÉR-ben egyeztetésre küldték azokat, majd a 150-350 szervezettől beérkezett több száz véleményt a tervezővel feldolgozták, emellett a szomszéd megyék tervezésénél is közreműködtek a tervek véleményezésében.

Az E-TÉR Egyeztető moduljának települési szintű bevezetésére az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) 2021. július 1-jén hatályba lépett módosításával nyílt lehetőség. A törvénymódosítás és a kapcsolódó kormányrendelet eredményeként 2022. július 1-től a települési tervek egyeztetése is az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszerben történik. A jogszabály szerint az önkormányzat indítja el a tervezési folyamatot: többnyire a polgármester ezt a feladatot olyan személyre bízza, aki behatóan ismeri a terveket, napi szinten foglalkozik velük. Ez a szerep gyakran a települési főépítészeké. Ők azok, akik részt vesznek a tervek elkészítésében, az egyeztetés elindításában, a beérkezett vélemények feldolgozásában.

Az E-TÉR a főépítészek mellett minden érintett résztvevő munkáját segíti, például hozzáférhetővé teszi a tervezők számára a kiindulási és igazodási pontként szolgáló térinformatikai és egyéb adatbázisokat, így biztosítja az országos, kiemelt térségi, megyei és települési tervek alkotta teljes tervhierarchia egymásra épülését, topológiai összhangját és a szakági döntések figyelembevételét.

Az egyszerű, bármelyik böngészővel elérhető webes alkalmazás a területi és települési tervezés összes szereplőjének szolgáltatást nyújt majd, bárki számára megismerhetők lesznek a területi és települési dokumentumok, valamint azok térképi tartalma is. A Tájékoztató modul interaktív térképi megjelenítő felületén az országos és kiemelt térségi területrendezési tervek térképi mellékletei mellett a megyei területrendezési tervek, a későbbiekben pedig a településtervek is megtekinthetők lesznek. A fejlesztés alatt álló webes tervező felületen a későbbiekben olyan térinformatikai funkciók is használhatók lesznek, amelyek támogatják a terv térképeinek online módosítását, térinformatikai műveletek elvégzését, online, külön szoftver használata nélkül.

Az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR) az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosítószámú, „3D alapú adat infrastruktúra kialakítása” című projekt keretében készült.