Térképszolgáltatás nem csak térképészeknek

Elérhető a Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép új verziója

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság Kartográfiai Szakosztályának februári összejövetelén a Lechner Tudásközpont szakértői mutatták be a nemrégiben frissített Nemzeti Térinformatikai Alaptérképet.

Az MFTTT (Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság) Kartográfiai Szakosztályának februári találkozójára a Bosnyák téri Térképészeti székház első emeleti tanácstermében került sor. A hallgatóság előtt a Lechner Tudásközpont Geoinformatikai Osztályának vezetője, Kovács Iván földrendező mérnök, geoinformatikai szakmérnök és kollégája, Sasi Attila térképész, földrajzinév-szakértő mutatták be a Nemzeti Térinformatikai Alaptérképet (NTA).

01-nta-eloadas

Az előadás aktualitását az adta, hogy a napokban jelent meg az alkalmazás új, naprakész, bővített verziója. Új adatként szerepel a vallási épületek felekezet szerinti tipizálása és ennek megjelenítése, valamint sokkal több földút is bekerült a rendszerbe. Nagyobb változás a névrajznál történt, ahol újdonságként szerepel a nemzetiségi nyelvű helységnevek feltüntetése, a hídnevekkel való kiegészítés, illetve az egyéb földrajzi neveknél a párhuzamosan létező névváltozatok zárójeles megjelenítése. A meglévő névanyag térbeli lokalizálása is jelentősen pontosabbá vált az elmúlt egy évben végzett ellenőrző munkának köszönhetően.

02-nta-eloadas

Az előadáson Kovács Iván felsorolta a Nemzeti Térinformatikai Alaptérképet alkotó téradatokat, valamint kifejtette térképrendszerének elvét is. Beszélt a fejlesztés technikai hátteréről, a használt szoftverekről, adatbázis-kezelőről és az egész munkafolyamatról is, világossá téve a MAPROXY, mint WMTS csempeszolgáltató előnyeit. Bemutatta a felhasználási területeket és a hozzáférési lehetőségeket, szabályozásokat, kiemelve a 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása projekt eredményeként létrejött nta.lechnerkozpont.hu weblapot. Beszámolt a más adatgazdákkal eddig megkötött adatfelhasználási szerződésekről, valamint kiemelt témaként szerepelt az NTA magasság ábrázolási lehetőségeinek felvázolása.

03-nta-eloadas

Sasi Attila az NTA földrajzi neveiről tartott előadást. Bemutatta a projekt 196 ezer földrajzi nevének típusait és forrásait, vázolta a névadatok térinformatikai kezelésének folyamatát, a QGIS környezetben történő adatfeldolgozás főbb lépéseit. Külön kitért az alkalmazás új verziójában megjelenő nemzetiségi nyelvű helységek és helységrészek nevével kapcsolatos problémákra, érdekességekre. Rámutatott arra, milyen nehézségekkel jár a kül- és belterületi helységrészek pontos térbeli lokalizálása, hiteles elnevezésük megállapítása a számos egymásnak sokszor ellentmondó térképi és adattári forrás alapján, amelyek közül a két legfontosabb Magyarország Földrajzinév-tára (FNT) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) helységnévtára.

Fotó: Rehorovics Gyula / Lechner Tudásközpont