Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép – hiánypótló webes szolgáltatás

Online szolgáltatás a szakmai szervezetek és más térképfelhasználók számára

Minden jól működő nemzeti téradat-infrastruktúra elengedhetetlen része egy alaptérkép-szolgáltatás, Magyarországon ezt a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkársága, valamint a Lechner Tudásközpont hozta létre a nemzetközi trendekhez igazodva. A kor igényeinek megfelelő, a szakmai szervezetek és más térképfelhasználók számára is hiánypótló Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép online szolgáltatása a WMTS szabvány felhasználásával történik. 

A Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép egy olyan – vektoros és raszteres digitális térképi rétegekből felépülő – online térképet és kapcsolódó webes szolgáltatást jelent, amely internetes böngészőbe beépülő online térképi felületen keresztül, majd a későbbiekben közvetlenül hívható online térképi szolgáltatásként érhető el.

Az Alaptérkép webes szolgáltatása a WMTS (Web Map Tile Service) szabvány felhasználásával történik. Ez a szabvány a WMS (Web Map Service) technológiára épül, amely a téradat-rétegeket georeferált raszterképpé alakítva, JPEG, PNG vagy GIF formátumban küldi át az interneten keresztül a felhasználóknak. A WMTS ezt a megoldást még továbbfejleszti azzal, hogy a gyors rendelkezésre állás érdekében az 1:5 000 000-tól 1:1000-ig terjedő tizenegy lépték-szinthez előre elkészített térképcsempéket ad át.

A 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása nevű KÖFOP projekt keretein belül a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkársága és a Lechner Tudásközpont közös új fejlesztésével arra az aktuális helyzetre adott választ, amelyben megnőtt az igény a téradatok szabványos szerkezetben és felületeken, hálózati szolgáltatásokon keresztüli elérésére. A nemzetközi példákból látható, hogy minden nemzeti téradat-infrastruktúrának és geoportálnak része – az ortofotók és más nélkülözhetetlen térképi rétegek mellett – egy egységes geometriai hátteret képező alaptérkép. Ennek létrehozására költséghatékony megoldás, ha az államigazgatás kezelésében lévő téradatokból állítunk elő egy folyamatosan frissíthető, karbantartható adatbázist. Így történt ez a Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép esetében is, melynél többek között a Magyar Közigazgatási Határok adatbázisa, az ingatlan-nyilvántartás térképi adatbázisa, a Vízkeret Irányelv adatai, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) felszínborítás adatbázisa és a Földrajzinév-tár adatbázisa is felhasználásra kerülnek adatforrásként.

A Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép hiánypótló szerepet játszik a hazai szakmai és egyéb, térképeket felhasználó szervezetek számára. Az alaptérkép alkalmazási lehetőségei igen széles körűek. Hozzájárulhat az egyes közigazgatási informatikai rendszerekbe épített térképi rétegek minőségének javításához. Az alaptérkép által, az egyes kormányablakoknál vagy kormányhivataloknál intézhető közigazgatási eljárások során mind az ügyintéző, mind az ügyfél egységes, megfelelő minőségű országos térképet használhat. Ez egyrészt növeli az ügyintézés hatékonyságát, másrészt áttekinthetőbbé, megbízhatóbbá teszi a közigazgatási eljárások egyes térbeli adatokon alapuló lépéseit is. A közigazgatásban használt térképi webes felületek alaptérképeként kiválthatja a Google Mapset, az OpenStreetMapet, vagy más nemzetközi alaptérkép szolgáltatásokat. Mindezeken túlmenően bármely szakági tevékenység kiegészítő alaptérképe lehet, amely elősegítheti az adott adatrétegek értelmezését a térinformatikai alaptérképen történő térbeli elhelyezés által.

Az Alaptérkép tartalmazza a közigazgatási és fekvéshatárokat, a belterületi tömbhatárokat, a közlekedési hálózatokat, a vízrajzot, az épületek generalizált kontúrjait, a külterületi felszínborítási és földhasználati információkat, valamint földrajzi neveket. A térkép főbb rétegei egységesítve, könnyen értelmezhető – topográfiai térképeken, egyéb széles körben használt térképeken ismert – stíluselemekkel ellátva kerültek publikálásra.

A Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép 1.0 az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosítószámú, „3D alapú adat infrastruktúra kialakítása” című projekt keretében készült.