Közzétették a Településtervezési Szabályzatot

Korszerűsítés, egyszerűsítés, digitalizálás

A Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkársága közzétette a Településtervezési Szabályzatot, amely részletes előírásokat tartalmaz a településtervek elkészítéséhez, többek között az alkalmazandó műszaki követelményekre, valamint a tervezői és hatósági adatszolgáltatásokra vonatkozóan.

A településtervezés korszerűsítését, egyszerűsítését és digitalizálását célzó intézkedések eredményeként a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkársága közzétette a Településtervezési Szabályzatot, amely a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet alapján készült el. A dokumentum a kormányrendeletben rögzített követelmények alkalmazását segíti elő, így részletes előírásokat tartalmaz többek között a településtervek elkészítéséhez, az alkalmazandó műszaki követelményekhez, valamint a tervezői és hatósági adatszolgáltatásokhoz.

2021 júliusában elindult a településtervezés megújítása, a települési tervek száma csökken, illetve a helység méretétől függően differenciálódik. A városoknak, falvaknak az új rendszerben csak egy településtervet – ami egy fejlesztési és egy rendezési tervből áll – kell elkészíteniük. A településfejlesztési koncepciót és a településfejlesztési stratégiát a településfejlesztési terv, míg a településszerkezeti tervet és helyi építési szabályzatot a településrendezési terv váltja fel. A községi és a kisvárosi önkormányzatok számára lehetővé válik, hogy egyszerűsített terveket készítsenek, amelyhez a településtervek minimális tartalmi elemeit is meghatározza a szabályzat.

Elektronikus keretek közé kerülnek az eddig papír alapú tervezési és egyeztetési folyamatok is, 2022. január 1-től az egyeztetés, az adatszolgáltatás, a véleményezés és a közzététel az Elektronikus Térségi Tervezési Támogató Rendszer (E-TÉR) digitális felületén történik. A megyei területrendezési tervek egyeztetése 2019. óta már az E-TÉR rendszerben folytatható le.

Az E-TÉR jelenlegi felületén interaktív térképen mutatja be az Országos Területrendezési Terv térképi állományait, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet és a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervét. A közeljövőben a megyei területrendezési tervek is elérhetővé válnak a felületen a hatályos tervdokumentumok keresési lehetőségével együtt. Az interaktív térképek a települések kereshetőségével, valamint többféle alaptérképpel, a rétegek átlátszóvá tételével és együttes megjelenítési lehetőségével is egyszerűbbé teszik a térségi tervezéssel foglalkozó szakemberek mindennapjait. 

Az idei évtől a települések számára ezen a rendszeren keresztül állnak rendelkezésre a saját közigazgatási területükre vonatkozó téradatok annak érdekében, hogy korszerű alapokra támaszkodva kezdhessenek hozzá saját terveik felülvizsgálatához és megújításához. Az adatcsomagokhoz a Tájékoztató modulon keresztül az önkormányzatok díjmentesen tudnak hozzáférni.

2022 januárjától pedig a települési tervek egyeztetése mellett, a területi és települési tervezéssel kapcsolatos további tájékoztató funkcióval bővül a rendszer. A Tájékoztató és Egyeztető modul fejlesztésén kívül a későbbiekben egy webes tervezővel rendelkező Tervezői modul is várható.

Az E-TÉR rendszerében található téradatok a Szabályzat mellékletében megfogalmazott követelmények, az úgynevezett településrendezési egységes adatszolgáltatási séma és formátum szerint szolgáltatandók, amely harmonizálja a térképi tartalmak elkészítésének módját. Ez a megoldás a szintén a Lechner Tudásközpont által fejlesztett e-közmű rendszernél már nagyon jól bevált, többek között ez teszi lehetővé, hogy a rendszert az adatszolgáltatók és az egyéb érdekeltek sikerrel használják. 

Az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosítószámú, „3D alapú adat infrastruktúra kialakítása” című projekt keretében készül.

A 2021. szeptember 22-én közzétett Településtervezési Szabályzat a Miniszterelnökség honlapján és az e-építés portálon egyaránt elérhető.